TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 112

23 Mart 2012 Cuma

 

Raporlar

1.-Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/562) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

2.-Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile 68 Milletvekilinin; 2/B Barışı Kanunu Teklifi (Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Alanların İdaresi, Değerlendirilmesi ve Tasarrufu Hakkında Kanun Teklifi); Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yayla ve Yaylacılık Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporları (1/563, 2/71, 2/211, 2/417) (S. Sayısı: 198) Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

3.-Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın; İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve 2 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Kayseri Milletvekili Sadık Yakut ile 5 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Amasya Milletvekili Avni Erdemir, Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten Tarafından Benimsenen (2/312) Esas Numaralı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 12 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile 21 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/358, 2/305, 2/306, 2/307, 2/312, 2/384, 2/385) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

4.-Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/556) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012) (GÜNDEME)

 

Gensoru Önergeleri

1-   Ankara Milletvekili Levent GÖK ve 22 Milletvekilinin; siyasi nüfuzunu kullanarak rant elde ettiği, çıkar ilişkisi kurduğu kamu görevlilerini himaye ettiği ve böylece görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 20/03/2012) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012)

2-   Konya Milletvekili Atilla KART ve 32 Milletvekilinin; Deniz Feneri Derneğiyle ilgili soruşturma sürecine müdahil olarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 21/03/2012) (Dağıtma tarihi: 23/03/2012)

                                                            

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, tutuklanan emekli Genelkurmay Başkanının yargılanacağı mahkemeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2791)

2.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak SGK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Fatura İnceleme Komisyonunun lağvedilmesiyle yaşanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3864)

3.-Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye’nin Suriye’ye karşı Katar’dan para aldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3882)                                                             

4.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ihalelere katılan iş adamlarından haraç aldığı yönündeki iddialara ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3883)                                                              

5.-Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen açığına ve atanamayan öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3884)                                                             

6.-Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Doğu Karadeniz Bölgesinde yoksulluğun artmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3886)                                                             

7.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, mezhep tartışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3889)                                                             

8.-Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Adaklı’daki ekonomik, altyapı, eğitim ve sağlık sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3891)                                                              

9.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 30 Mart 2007’de New York’ta imzalanan engellilerin haklarına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun kapsamındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3893)                                                             

10.- İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiray’ın, Malatya’da Ermeni mezarlığındaki gasilhanenin belediye tarafından yıkılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3894)                                                             

11.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, elektronik belge yönetim sistemine geçiş ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3897)                                                              

12.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bağımsızlığını ilan edeceği iddialarına ve Hükümetin bu konudaki politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3899)                                                              

13.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, 1938 Dersim olayları sonrasında evlatlık verilen kız çocuklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3900)                                                             

14.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara’da engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3902)                                                             

15.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sokakta yaşamak zorunda olan kişilerin sorunlarına ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3903)                                                             

16.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Vanlı üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3906)                                                             

17.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ABD Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3907)                                                             

18.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir milletvekilinin sağlıkta katkı payına ilişkin açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3908)                                                             

19.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kanal İstanbul Projesi çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3909)                                                             

20.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 2002 yılından bu güne kadar açılan kilise sayısına ve kiliselere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3911)                                                             

21.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, Gençliğe Hitabeyle ilgili milli eğitim politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3914)                                                             

22.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu Belediyesindeki sözleşmeli işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3915)                                                              

23.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, Ankara’da valiler toplantısında yapmış olduğu açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3916)                                                             

24.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Van depremi için toplanan yardım miktarına ve bu yardımların dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3917)                                                             

25.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Sultanahmet’te bir tarihi kalıntının yıkıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3918)                                                             

26.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Taksim meydanı ile ilgili yapılan plan değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3919)                                                             

27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3920)                                                             

28.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, faili meçhul cinayetlere ve toplu mezarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3921)                                                             

29.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3922)                                                             

30.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, Van deprem bölgesinde yapılan prefabrik konutlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/3928)                                                             

31.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3929)                                                             

32.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sıfır faizli hayvancılık kredisi kullanımında Ziraat Bankasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3932)                                                              

33.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3935)                                                              

34.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Bakanlıkta hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/3948)                                                              

35.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, engellilerin kamu hizmetlerine erişimi konusundaki düzenlemelere ve özürlü istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3956)                                                              

36.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının dağıtımını yaptığı kömürlerle ilgili iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3957)                                                              

37.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir kamu kurumunda mobbinge maruz kalan bir kadın çalışanın mağduriyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3958)                                                              

38.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, oyuncak silah satışlarının ve şiddet içeren programların engellenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3959)                                                              

39.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3960)                                                              

40.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3961)                                                             

41.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3962)                                                              

42.- İstanbul Milletvekili Melda Onur’un, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3963)                                                              

43.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, sokak çocuklarının sorunlarının çözümüne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3964)                                                             

44.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3969)                                                             

45.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3970)                                                                                 

46.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Ankara Projesi konut teslimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3978)                                                             

47.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Adıyaman’da hava şartları nedeniyle kapanan yollardan dolayı yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3979)                                                             

48.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavının mahkeme kararıyla iptaline ve ortaya çıkacak mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3980)                                                              

49.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3981)                                                             

50.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2011 yılında yaşanan iş kazalarına ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3982)                                                             

51.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3983)                                                             

52.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, diyabet hastalarının şeker ölçüm çubuğu ve şeker ölçüm cihazlarına ödediği farka ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3984)                                                             

53.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3985)                                                             

54.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, belediyelere bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliklerinde geçici işçi olarak çalışanların mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3986)                                                             

55.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SGK’da vekaleten atanan müdür ve daire başkanlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3987)                                                             

56.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, taşeron firma ve işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3988)                                                             

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, İŞKUR’un meslek kurslarına ve işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuranlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3989)                                                             

58.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3990)                                                             

59.- Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, kadın istihdamını artırmak için verilen teşviklere ve kadın istihdam oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3991)                                                             

60.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da çalışıp emekli olan ve emekli maaşlarını Türkiye’den alanların sağlık hizmetlerinden yararlanamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/3993)                                                             

61.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3994)                                                             

62.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3995)                                                             

63.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Katar yönetimiyle ilişkilerle ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3996)                                                             

64.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3997)                                                             

65.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, BOP veya GODKA girişimi adını taşıyan projeyle ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3998)                                                             

66.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Türkiye’deki çifte vatandaşların sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3999)                                                                                           

67.- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün, tarımsal maliyetin azaltılması suretiyle çiftçinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4023)                                                             

68.-               Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TAR-GEL Projesi kapsamında çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4024)                                                              

69.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşabilecek zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4025)                                                              

70.-               Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Edirne İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4026)                                                              

71.-               İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, balıkçılık sektörünün sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4027)                                                              

72.-               Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4028)                                                             

73.-               Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4029)                                                             

74.-               Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış nedeniyle Asi Nehrinin taşması neticesi yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4030)                                                             

75.-               Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mersin’de yaşanan fırtına ve hortum felaketi neticesinde çiftçilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4031)                                                             

76.-               Ankara Milletvekili Zühal Topçu’nun, Bakanlığın Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4032)                                                              

77.-               Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Ukrayna yumurtasının Türk menşeine dönüştürülerek Irak’a gönderildiği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4033)                                                              

78.-               Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, AB tarafından kırsal kalkınma alanında 2011 yılı için Türkiye’ye yönelik hibe programına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4034)                                                              

79.-               Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, ihraç edilen yemeklik zeytinyağının uluslararası standarda getirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4035)                                                              

80.-               Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz’ın, Afyon Alkaloitleri Fabrikasının modernizasyonuna ve personelinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4036)                                                              

81.-               İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, hayvancılık teşvik ve desteklerinden yararlanan bölgelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4037)                                                              

82.-               Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4039)                                                             

83.-               Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, sınır ticaret merkezlerindeki mağazalar, ürün çeşitleri ve kotalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4040)                                                             

84.-               Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4041)                                                             

85.-               Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Manavgat-Ilıca Beldesi Belediye Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4045)                                                             

86.-               Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin yaptığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4046)                                                             

87.-               Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in, Tekirdağ’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömür yardımıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4047)                                                             

88.-               İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, çeşitli sebeplerle meydana gelen çocuk ölümlerinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4049)                                                             

89.-               Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in, Demokratik Toplum Kongresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4050)                                                             

90.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eski vali konağının bulunduğu taşınmazın şartlı bağışla verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4051)                                                             

91.-               Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan bir atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4052)                                                             

92.-               Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, soruşturma izni istenen ve soruşturma açılan belediye başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4053)                                                             

93.-               Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4054)                                                             

94.-               Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, ABD Büyükelçiliğinde brifing verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4055)                                                             

95.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine eski isimlerinin verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4056)                                                              

96.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir camii imamının öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4057)                                                              

97.-               Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da bir öğretmenin öldürülmesi ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4058)                                                              

98.-               Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4060)                                                             

99.-               Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van’daki mültecilere ve sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4061)                                                             

100.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4062)                                                             

101.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4063)                                                             

102.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4064)                                                             

103.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında kanunun bazı maddelerinde yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4065)                                                             

104.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, 2010 yılında alınan üniversite mezunu polis memuru sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4066)                                                             

105.-           Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, belediyeler ve il özel idarelerinde görev yapan sözleşmeli personelin uygun kadroya atanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4067)                                                             

106.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, belediye ve il özel idarelerinin toplam borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4068)                                                             

107.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4069)                                                             

108.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir kişiye eskort hizmeti vermesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4071)                                                             

109.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Denizli’de faaliyet gösteren bazı dernek ve lokallerin açma ve işletme izin belgelerinin iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4072)                                                             

110.-           Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Uludere’de meydana gelen olaylardan sonra bir komutanın görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4073)                                                             

111.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl’deki bazı köy yollarının yapımına ve bakımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4074)                                                              

112.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, İSPARK AŞ’nin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4075)                                                             

113.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, köy ve mahalle muhtarlarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4076)                                                             

114.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Suriye’deki muhaliflere eğitim verildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4077)                                                             

115.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verildiği iddia edilen brifinge ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4078)                                                             

116.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, toplu gösteri ve yürüyüşlere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4079)                                                             

117.-           Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Güroymak’ta bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4080)                                                             

118.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4088)                                                             

119.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4089)                                                              

120.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4090)                                                             

121.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Sivas’tan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4091)                                                              

122.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu’dan göçün önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4092)                                                             

123.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamu görevlilerinin kullandığı makam araçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4093)                                                             

124.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4096)                                                             

125.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, başta öğretmenler olmak üzere Van’da görev yapan kamu personeline deprem tazminatı ödenmemesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4097)                                                             

126.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4098)                                                             

127.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 666 Sayılı KHK’de yer alan eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4099)                                                              

128.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4100)                                                             

129.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kurum ve kuruluşların yönetim, denetim ve tasfiye kurulu gibi organlarında görev alan memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen ücretlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4101)                                                             

130.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, FATİH Projesi kapsamındaki tablet bilgisayar ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4104)                                                             

131.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 2000-2011 yılları arasında görev alan ücretli öğretmen sayısına, kadrolu öğretmen açığına ve hizmete giren eğitim fakültelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4105)                                                             

132.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4106)                                                              

133.-           Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Samsun ili ve ilçelerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4107)                                                              

134.-           İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, okullarda uyuşturucu kullanımı ve satışlarının engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4108)                                                             

135.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4109)                                                             

136.-           İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Dumlupınar Üniversitesi yerleşkesindeki bir heykele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4110)                                                             

137.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrencilerin okula devamsızlık sorununa ve okulu bırakan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4111)                                                             

138.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, okullarında milli güvenlik dersi bulunan ülkelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4112)                                                             

139.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4113)                                                              

140.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şubat döneminde gerçekleşen öğretmen atamalarında boş kalan kadrolara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4114)                                                              

141.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da öğretmen ve derslik eksikliklerinin giderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4115)                                                             

142.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ilköğretim ve ortaöğretimde FATİH Projesi teknolojisinin kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4116)                                                             

143.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Bakanlıkta ve bağlık kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen engelli personel ile engellilerin okullara ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlara erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4117)                                                             

144.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4118)                                                             

145.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4119)                                                              

146.-           Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, özel eğitim ve rehabilitasyon kursları ve öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4120)                                                             

147.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, Bingöl-Adaklı’daki bir köye taşımalı eğitim aracı tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4121)                                                             

148.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, bir denizcilik meslek lisesinde gemi simülatörü eğitimi olmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4122)                                                             

149.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, andımızın kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4123)                                                             

150.-           Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl şehir merkezinde bulunan askeri birliğin vatandaşların mağduriyetine sebep olduğu iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4124)                                                             

151.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4125)                                                             

152.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, son on yıl içerisinde askeri okullardan ayrılan öğrencilerin sayısına ve okullardaki yönetimle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4126)                                                             

153.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4128)                                                             

154.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Boğazköy Barajı ve Kocasu Çayındaki yüksek tuzluluk oranının yol açtığı sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4129)                                                             

155.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4130)                                                             

156.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4131)                                                             

157.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Çokal Barajı’ndan Tekirdağ’a daha fazla sulama hizmeti verilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4132)                                                             

158.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4133)                                                             

159.-           Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Kula-İbrahimağa köyünün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4134)                                                              

160.-           Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan’ın, Gelibolu-Ağadere mevkiine Panorama Müzesi yapılacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4138)                                                              

161.-           Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların çıkardıkları dergilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4157)                                                              

162.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Karadeniz sahil yolundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4158)                                                              

163.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4159)                                                             

164.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, sağanak yağış neticesinde Hatay Havaalanının uçuş trafiğine kapatılmasının sorumlularına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4160)                                                              

165.-           Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Bakanlığın, Fransa menşeli kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara ve bu ülkeye karşı uygulanacak yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4161)                                                              

166.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Adana-Gaziantep arası demiryolu hattına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4162)                                                              

167.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenci indirim kartlarının tüm illerde geçerli olması için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4163)                                                              

168.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında güzergâhta değişiklikler yapılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4164)                                                              

169.-           Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, hava şartları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi sonucu yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4165)                                                              

170.-           Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in, Çardak havalimanı için DHM’nin imzaladığı taksi hizmetleri sözleşmesine ve Çardak taksicilerinin mağduriyetine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4166)                                                             

171.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazası ile ilgili verilen idari cezalara ve kazazedelere yapılan yardımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4167)                                                             

172.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, LPG’li araçların sızdırmazlık testi ve periyodik kontrol zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4168)                                                             

173.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, 2004 yılında Sakarya-Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4169)                                                             

174.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Alanya-Silifke karayolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4170)                                                             

175.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Niğde-Ankara otobanı inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4171)                                                             

176.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kastamonu-Sinop yolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4172)