TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 109

20 Mart 2012 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, BOTAŞ boru hattının Pazarcık’ın dışına taşınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’ndaki bir köyün yol sorununa ve elektrik direklerinin değiştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron firma çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardaki boş kadrolara atama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekinözü-Elbistan yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde; su ürünleri mühendisi ve teknikeri ile balık teknolojisi mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın araç muayene istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Göksun-Afşin-Elbistan karayolunun bölünmüş yol olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Çağlayancerit karayolunun duble yol olarak genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, İçmeler-Ilıca yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık-Gölbaşı yolunun hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın bazı köy yollarının asfalt sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık Kısık Obası yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş il merkezinde Kayseri çevre yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki bir demiryoluna geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yaşlı hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yakacak yardımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

19.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

20.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir huzurevi binası ihtiyacına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

21.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

22.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bir köy yolunda bulunan meranın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

23.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Gavur Gölü mevkiindeki tarım işletmeleri ve arazilerinin su tahliyesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

24.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık İlçesinde bazı köylere sulama kanalı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

25.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, üniversite sınavlarında öğrencilere dağıtılan kalemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, köy okullarına öğretmen lojmanı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

27.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, 2012 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

28.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Yeşildere’deki bir ilköğretim okuluna ek derslik yapılıp yapılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

29.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, engelliler koleji açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

30.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta ilköğretim ve ortaöğretimdeki derslik ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

31.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ın İlköğretim Okulu ve Anadolu Öğretmen Lisesi ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

32.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan ilçelerinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

33.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ın hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

34.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu ve köylerindeki hastane ve sağlık evi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

35.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

36.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş-Merkez’deki su sorununa ve bu konudaki çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

37.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, belde belediye başkanlarının özlük ve pasaport haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

38.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yol yapım ve bakım hizmetleri için Kahramanmaraş İl Özel İdaresine kaynak aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

39.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Türkoğlu’nda SGK Hizmet Binası yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

40.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, tarihi mekanların restorasyonu konusunda ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

41.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

42.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlıktaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

43.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığa bağlı kurumlarda engelli personel için ayrılmış olan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

44.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

45.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlardaki taşeron şirket çalışanlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) sözlü soru önergesi (6/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

46.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Gökdere Barajı tünelinde meydana gelen kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

47.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, boş engelli kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

48.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Mobil Telekomünikasyon sektöründe çifte vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

49.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş’ta tekstil sektörünün teşvikine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

50.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’ta kurulacak OSB’ye ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

51.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Kahramanmaraş ilçe tarım müdürlüklerinin bina ve personel ihtiyacına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

52.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Amik Ovası sulama kanalı inşaatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

53.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’a kanser araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

54.-  Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, Iğdır’daki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

55.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, anlaşmalı boşanma sonucu yetim aylığı bağlanan ailelerin tespitine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

56.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2011 yılında şiddet gören doktorlara ve şiddetin sebeplerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

57.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eşit işe eşit ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

58.-  Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, TMO’nun stoklarında bulunan fındığın Fiskobirlik’e satışı konusunda yeni bir kararname hazırlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

59.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki tarihi ve kültürel mekanların restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

60.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Türkiye-Suriye sınırındaki tarihi bir köprünün restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

61.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Cizre’deki iki köprünün restorasyonunda ihmal olduğu iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

                                               

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Altındağ Sakarya Mahallesindeki evlerin yıkım kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4971) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

2.-Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye sınırındaki mayınların temizletilmesi için başlatılan sürece ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4972) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

3.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Türkiye’ye sığınan Suriyeli muhaliflerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4973) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

4.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

5.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, KCK eylemleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4975) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

6.-Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2011 yılları arasındaki Başbakanlık Örtülü Ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4976) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4977) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

8.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AKİM adlı birimin kuruluş ve görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4978) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

9.-Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı kişilerin siyasi nüfuz kullandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4979) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

10.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin ülkemizde yaşadıkları denklik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4980) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4981) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

12.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4982) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

13.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4983) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

14.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Merkez Bankasının kredili mevduat hesabı faizlerine müdahalesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4984) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

15.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4985) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

16.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4986) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

17.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4987) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4988) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4989) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4990) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

21.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Anadolu Ajansı yönetiminin bir sendikayla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4991) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

22.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 2002-2011 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce Niğde’de yapılan harcamalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4992) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

23.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4993) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

24.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4994) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

25.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumlarda şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4995) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

26.- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un, Anadolu Ajansında çalışan ve emekliye ayrılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4996) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

27.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, gizli tanık uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4997) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

28.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve alınan tedbirlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4998) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

29.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4999) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5000) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

31.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5001) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

32.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 16 Ekim 2011 tarihinde yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5002) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

33.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, kadına karşı şiddete ve Bursa’da gerçekleşen bir kadın cinayetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5003) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5004) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

35.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5005) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

36.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5006) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

37.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlığın Almanya’da yaşayan Türklerle ilgili yaptığı bir araştırmaya ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

38.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, özür durumuna bağlı yer değiştirme atamalarının kısıtlanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5008) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5009) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

40.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Merkezi Finans ve İhale Biriminin sağladığı hibeler kapsamında yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5010) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

41.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, AB’ye katılım öncesi süreçte STK’ların güçlendirilmesi adlı hibe programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5011) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

42.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından sözleşmeye bağlanan hibelerin belediyelere dağılımına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/5012) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

43.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5013) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

44.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında Antalya’daki işletmelere sağlanan KOSGEB desteklerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5014) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

45.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5015) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

46.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve denetimine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5016) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

47.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/5017) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

48.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kaz Dağlarındaki maden aramalarının çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5018) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

49.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5019) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

50.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kuruluşların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5020) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

51.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5021) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

52.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat SGK İl Müdürlüğünün eczanelerin faturalarını inceleme yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5022) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

53.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 3 Kasım 2002 sonrasında Antalya’da açılan ve kapanan işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5023) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

54.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki işsizlik ve kadın işsizliği oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5024) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

55.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firma ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5025) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

56.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5026) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TBMM’ye ait bilgisayarlarda PARDUS işletim sisteminin kullanılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/5027) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

58.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5028) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

59.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, İşsizlik Sigortası Fonunun varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/5029) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

60.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, AİHM’e 2002’den bugüne Türkiye aleyhine açılan davalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

61.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Yunanistan’ın AİHM kararlarını tanımayan tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5031) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

62.- Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun, NATO füze savunma sistemi kapsamında Malatya’ya gelen yabancı askeri ve sivil personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5032) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

63.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5033) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

64.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5034) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

65.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5035) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5036) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

67.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5037) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

68.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/5038) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

69.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5039) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Osmangazi’deki elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden kaynaklanan sorunlara ve çözümüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5040) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

71.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5041) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

72.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5042) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5043) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5044) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

75.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Pazarcık’taki futbol sahasının çimle kaplanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5045) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

76.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5046) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

77.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/5047) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

78.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretimine ve üreticilerinin teşvikine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5048) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5049) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

80.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesinden yararlananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5050) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

81.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5051) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5052) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

83.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5053) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

84.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5054) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

85.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şırnak-Habur Sınır Kapısından yapılan yıllık araç ve şahıs giriş-çıkışına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5055) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

86.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Edirne Kapıkule Sınır Kapısından yapılan yıllık araç ve şahıs giriş-çıkışına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5056) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

87.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin-Nusaybin Sınır Kapısından yıllık şahıs giriş-çıkışlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5057) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5058) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

89.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın, A2 yetki belgesiyle taşımacılık yapanların mağduriyetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5059) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5060) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

91.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/5061) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

92.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5062) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

93.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bodrum’da Amerikan askerlerini protesto edenlerin gözaltına alınmasına ve yabancı askerleri korumak için alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5063) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

94.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ın bazı köylerinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5064) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

95.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri ve TBMM Başkanının Diyarbakır ziyaretinde İçkale’yi programa dahil etmemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5065) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

96.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5066) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

97.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye borcu bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5067) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

98.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Karakaya Alara Köprüsünün ulaşıma kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5068) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

99.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5069) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

100.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5070) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

101.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bir köy okulunun kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5071) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

102.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Merkez’deki dolmuşçuların sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5072) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

103.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5073) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

104.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’nın sosyo-ekonomik verilerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5074) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

105.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5075) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

106.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5076) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

107.-           Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun kamu yatırımlarından aldığı pay ile buradan toplanan vergi geliri arasındaki orana ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5077) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

108.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Mamure Kalesinin Dünya Kültür Mirası listesine girebilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5078) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

109.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, İçkale’deki Artuklu Sarayı ve Amid Höyüğüyle ilgili yenileme çalışmaları olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5079) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

110.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5080) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

111.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

112.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/5082) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

113.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü personeline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5083) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

114.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, elektronik haciz uygulaması nedeniyle mağdur olan emeklilerin durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5084) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

115.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel güvenlik sektörünün sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5085) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

116.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, 2002-2012 yılları arasında ülkemizdeki özelleştirme faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5086) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

117.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanların sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5087) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

118.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5088) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

119.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatının şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5089) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

120.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5090) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

121.-           İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5091) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

122.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5092) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

123.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, 2002-2012 yılları arasında okullardaki zehirlenme vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5093) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

124.-           İstanbul Milletvekili Müslim Sarı’nın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5094) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

125.-           İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, öğretmenlerin özre dayalı yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5095) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

126.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kartal’daki liselerde ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5096) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

127.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5097) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

128.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’daki okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5098) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

129.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğretmenlerin Bakanlık muvafakatı ile başka kurumlarda görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5099) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

130.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğrenci başına yapılan eğitim harcamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5100) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

131.-           Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ülkemizde ve Antalya’da derslik başına düşen öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5101) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

132.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5102) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

133.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5103) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

134.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5104) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

135.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, özür grubunda bulunup yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenlerin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5105) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

136.-           Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, okul yöneticilerinin kız öğrencileri istismar ettiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5106) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

137.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5107) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

138.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, hava harekat merkezlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/5108) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

139.-           Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki kestane ağaçlarının ölümlerine ve doğal zenginliklerin korunmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5109) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

140.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Midyat’a gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5110) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

141.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Orhaneli’deki mermer ocaklarının su kaynaklarına verdiği zarara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5111) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

142.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki Şahinbey-Doğanyurt HES Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5112) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

143.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5113) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

144.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5114) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

145.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5115) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

146.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS tercih işlemlerinde şartları tutmadığı için ataması yapılmayan aday sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5116) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

147.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, tedavi için ülkemize getirilen hasta ve yaralı Libya vatandaşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5117) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

148.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanların sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5118) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

149.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5119) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

150.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5120) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

151.-           Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, ülke genelindeki okul servis araçlarının denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5121) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

152.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Toplu İş  İlişkileri Kanunu Tasarısının havacılık sektörü ile ilgili düzenlemelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5122) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

153.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5123) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

154.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 444’lü numaralar aracılığıyla yapılan para transferlerine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5124) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

155.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurumların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5125) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

156.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/5126) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

                                                                        

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 20 Milletvekilinin, Manisa ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/10/2011)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)

3.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 23 Milletvekilinin, başta Manisa’daki tarımsal sulama sorunu olmak üzere su kaynaklarındaki azalışın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2011)