TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 108

19 Mart 2012 Pazartesi

 

Tasarı

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/591) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına (Başkanlığa geliş tarihi: 15/03/2012)

 

    Teklifler    

1.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/425) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in; İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/426) (Adalet Komisyonuna ) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

3.-      Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/427) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

4.-      Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/428) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/03/2012)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, çiftçilere ödenen ürün desteğinin gecikmesine ve yaşanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1280) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

2.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul Atatürk Havalimanının yetersizliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1281) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, havalimanları ile kent merkezleri arasında yolcu taşımada yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1282) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

4.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında bazı MİT yöneticileri ve personelinin ifadeye çağrılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1283) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerindeki üreticilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1284) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıktaki bazı kadroların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Bakanlıkta çalışan personel arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1286) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

8.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, illere göre aile hekimi sayısına ve aile hekimlerinin aldıkları ücretlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

9.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hekimlere ve diğer sağlık personeline açılan davalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

10.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç üretimine ve sektördeki firmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

11.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

12.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şube sayılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

13.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, unvan değişikliği sınavının yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

14.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve dış kaynaklı banka sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

15.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yaşam boyu eğitimle ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

16.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci sayısına ve bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

17.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erasmus öğrenci değişim programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

18.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

19.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işsizlik fonunda biriken para miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

20.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işsizlik ödeneğinden faydalanan kişi sayısına ve yapılan ödeme miktarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

21.-  İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki basın mensubu ve yazar sayısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir milletvekilinin televizyondaki bir spor programında yorumcu olarak çalışmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4790) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

3.-Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, Etimesgut ve Güvercinlik Havaalanlarının şehir merkezinde kalmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4791) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

4.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4792) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

5.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depreminin Yüzüncü Yıl Üniversitesine ait binalara etkisine ve deprem sonrası öğrencilerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4793) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

6.-Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, bir ailenin korunma talebinin reddedilmesine ve ülkemizdeki resmi olarak korunan kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4794) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

7.-Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Suriye ile ilişkilerin bozulmasına ve bunun etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4795) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

8.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, terör örgütü ile görüşmeler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4796) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

9.-Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Vanlı depremzedelerin barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4797) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

10.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, MİT’in istihbarat toplaması ve bilgi paylaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4798) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, bir sanatçıya açılan hakaret davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4799) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

12.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den bugüne kaçak domuz eti miktarına ve konuyla ilgili adli ve idari işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4800) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

13.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Manavgat Alara Çayı üzerindeki köprünün ulaşıma kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4801) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

14.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TOKİ’nin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

15.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şehit yakınları ve gazilerin yararlandığı haklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4804) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depreminde görev yapan personele tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4805) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

18.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bir köye sağlık evi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4806) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4807) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

20.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kurumlarda taşeron firma uygulamalarına ve çalışanlar arasında özlük haklarındaki farklılıktan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4808) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

21.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, PKK operasyonları sırasında iki ABD’li subayın yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4809) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

22.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4810) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

23.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Suriye ile ilişkilerin esnafın mağduriyetine sebep olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4811) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

24.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Malatya-Kürecik’teki füze savunma sistemine ve ABD Büyükelçisinin bu konudaki bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4812) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

25.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, terör örgütü başının cezaevinden örgütün eylemlerini yönlendirdiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4813) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

26.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, kurumlardaki görevde yükselme sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4814) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4815) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

28.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında Kürtçe bir şarkı ile temsil edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4816) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

29.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kürtçe ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

30.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde istihdam edilecek din adamlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4818) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsünün azınlık vakıflarının mallarının iadesiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4819) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

32.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Lirasının yeni simgesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4820) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4821) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

34.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kredi kartı ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4822) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

35.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, AB tarafından kanalizasyon hizmetinin iyileştirilmesi için verildiği iddia edilen hibeye ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4823) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

36.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

37.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4825) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

38.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4826) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

39.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Anadolu Ajansından ayrılan ve Ajans’ta işe başlayan çalışanlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4827) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

40.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, 02 Temmuz 1993’te Sivas’ta meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4828) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

41.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, cezaevlerindeki tek kişilik hücre sayısına ve bir milletvekili gazetecinin cezaevi koşullarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4829) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

42.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İstanbul-Sultangazi’de meydana gelen bir trafik kazasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4830) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

43.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, Gaziantep Adliyesinde çocuk mahkemelerinin yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4831) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4832) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, ceza ve tutukevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülere kötü muamele yaptığı iddia edilen personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4833) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

46.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, teknik takip dinleme, sinyal izleme kararları ve mevzuata aykırı dinlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4834) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

47.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Bakanlığa bağlı hizmet binalarındaki baz istasyonlarına ve bunların insan sağlığına etkisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4835) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4836) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

49.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, 2002’den bugüne meydana gelen kadın cinayetlerine ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4837) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

50.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, belediyeler ve üniversitelerde istihdam edilen özürlü personelin atama, tayin ve nakillerinde yaşanan mağduriyete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4838) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığınıza bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4839) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

52.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ülkemizin kadın hakları konusunda uluslararası alandaki yerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4840) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/4841) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

54.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanından yazılı soru önergesi (7/4842) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

56.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PARDUS işletim sistemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4844) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

57.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4845) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

58.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya tahsis edilmiş olan boş parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

59.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de yönetmelik hükümlerine uymadıkları için tahsisi iptal edilen parsellere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

60.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu OSB’de bir firmaya deneme parkuru olarak tahsis edilen alana ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

61.- Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, sığınma evlerinde kalan kadınların yeşil kart başvuruları sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4849) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

62.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir tekstil firmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlerinin atamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4851) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

64.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, işyerlerindeki mobbing olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

65.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, memurların toplu sözleşme zammının ödenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

66.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK tarafından alınan muayene ve ilave ücretlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

67.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, genel sağlık sigortasında yeşil kartlılara uygulanan gelir testlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

69.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, SGK’nin işitme cihazı ücretlerinin tamamını karşılamamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4858) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

71.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da nesli tükenen kuş türlerine ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4859) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul’da deprem için belirlenen toplanma ve çadır kurma alanlarında alışveriş merkezleri ve lüks siteler bulunduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4860) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4861) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

74.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, Bakanlığın mevcut personel sayısına ve dışarıdan atanan büyükelçi sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4862) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

75.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4863) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

76.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın ihracat verilerinin son on yılda genel olarak gerilediği iddialarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4864) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

77.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4865) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

78.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Mardin ve Batman’a doğal gaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4866) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

79.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Siirt ve Şırnak illerine doğal gaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4867) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

80.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Cerattepe Mevkii’nde maden çıkartılmasının bir toprak kaymasına sebep olacağı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4868) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

81.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin enerji sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4869) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4870) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

83.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, İstanbul’un bazı bölgelerindeki elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4871) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

84.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4872) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

85.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4873) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

86.- Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, hayvancılık destekleme primlerinin artış oranına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4874) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

87.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Türkiye’de bulunan domuz çiftliklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4875) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

88.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, destekleme primlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4876) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

89.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Menderes Havzasında meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle tarım ürünlerinde oluşan zararların TARSİM kapsamına alınmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4877) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

90.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Et ve Balık Kurumunun et ve araç satışıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4878) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

91.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4879) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

92.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, Ordu’nun Türkiye Kırsal Kalkınma Programına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

93.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve kuruluşlarının borçlarına ve İSKİ’nin yaptığı ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4881) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

94.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, OHAL nedeniyle boşaltılan köy ve mezralara ve ortaya çıkan zararın tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4882) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

95.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bir kaymakamla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4883) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

96.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK’ın özelleştirileceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4884) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

97.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, TBMM ana bina ve eklentilerinin koridorlarına döşenen halılara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4885) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/03/2012)

98.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Aydın’da polisin, ihtarına uymayan bir kişiye karşı silah kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4886) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

99.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meslek yüksekokulu veya fakülte mezunu polis memurlarının emekli olurken yaşadıkları bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4887) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

100.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir üst geçit yapım ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

101.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

102.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

103.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars kent merkezinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

104.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, bir futbol müsabakası sonrasında taraftara polis tarafından kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

105.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası yatırımlara ve kalkınmaya yönelik çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

106.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Dicle Vadisi Projesine ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

107.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4895) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

108.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Devlet Müzelerindeki tarihi eserlerin satılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

109.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depreminin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4897) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

110.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır surlarının tanıtılmasına yönelik yayınlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4898) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

111.-           Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu turizminin gelişmesine yönelik yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4899) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

112.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

113.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, 1974-2011 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

114.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4902) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

115.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, yatırımlara tahsis edilen kamu taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4903) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

116.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 659 sayılı KHK ile bazı kadroların yeniden düzenlenmesi sonucu oluşan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4904) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

117.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 666 sayılı KHK’ye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4905) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

118.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta bazı kadroların uzman kadrosunda birleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4906) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

119.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şeker Kurumu tarafından Kütahya Şeker Fabrikası AŞ’ye verilen para cezalarına ve şeker üreticilerinin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4907) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

120.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyelerinin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4908) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

121.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kamu İhale Kurumunda yolsuzluk iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4909) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

122.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediye Başkanlığına tahsis edilen taşınmazların kullanım bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4910) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

123.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4911) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

124.-           Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, Van depremi sonrası yıkılan okullara ve öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4912) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

125.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasına ve on iki yıllık kademeli eğitim öngören kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4913) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

126.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum’da bir ilköğretim öğretmeni tarafından yapıldığı iddia edilen bir konuşmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4914) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

127.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4915) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

128.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, bor madeni endüstrisi için gerekli elemanların yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4916) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

129.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane’de sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4917) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

130.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı’daki okulların ısıtma sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4918) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

131.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4919) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

132.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, üniversite mezunlarının istihdam oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4920) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

133.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğrencilerin liseyi terk etme sebeplerine ve sorunun çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4921) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

134.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürleri yer  değiştirme yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

135.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi ilçesinde Celal Bayar Üniversitesine bağlı yüksekokul veya fakülte açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

136.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Selendi Anaokulu ve Öğretmenevi Projelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

137.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4925) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

138.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

139.-           Van Milletvekili Özdal Üçer’in, FATİH Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

140.-           İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, eş durumu tayinlerine ve bu imkandan yararlanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

141.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

142.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

143.-           Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, Malkara-Tekkeköy ve Kozyörük’teki maden ocaklarının dere ve baraj sularında kirliliğe sebep olmasına ve alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4931) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

144.-           Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Gökdere Köprü Barajı inşaatında meydana gelen kazada ihmal olduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4932) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

145.-           Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Gökdere Köprü Barajının derivasyon tüneli kapaklarının açılması neticesinde yaşanan kazaya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4933) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

146.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’daki bazı köylerin su sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4934) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

147.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, HES’lerin çevreye zararlarına ve Alakır Vadisindeki HES projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4935) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

148.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da Kelkit Irmağı ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4936) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

149.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4937) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

150.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, 2002’den sonra domuz eti tüketimi nedeniyle sağlık sorunu yaşanıp yaşanmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4938) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

151.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

152.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4940) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

153.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, deodorantlarda kullanılan alüminyumun meme kanseri riski taşıdığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4941) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

154.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremde zarar gören Devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4942) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

155.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, sahte ilaçların illere göre dağılımına ve pazarlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4943) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

156.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

157.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca acil servislerde başlatılan yeşil kaşe uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4945) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

158.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da 2012 yılında gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4946) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

159.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, böbrek hastalığı ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4947) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

160.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelik mesleğinin belli standarta ulaşmasına ve hemşirelerin istihdamındaki farklılıklara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4948) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

161.-           Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hemşirelerin özlük hakları ve çalışma sürelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4949) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

162.-           Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, diyabet hastalığının artmasına ve hastalıkla mücadele çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4950) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

163.-           İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in, ambulanslarda doktor bulundurma uygulamasından vazgeçileceği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4951) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

164.-           Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin kanundan kaynaklanan mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4952) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

165.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, plastik ürünlerin kullanımının insan sağlığına olan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

166.-           Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde görev yapan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

167.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir okula baz istasyonu kurulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

168.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4956) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

169.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir karayoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4957) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

170.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, e-Devlet kapısının uygulanmasında yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4958) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

171.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara’daki baz istasyonlarına ve bunların denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4959) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

172.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

173.-           Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın, Amasya-Erbaa duble yol çalışmaları için istimlâk edilen arazi bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4961) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

174.-           İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir-Çeşme otoyolunun bir kısmının ücretli olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4962) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

175.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4963) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

176.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4964) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

177.-           Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, sanatçılar girişiminin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan  yazılı soru önergesi (7/4965) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

178.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Uludere’de meydana gelen olayın TRT’de yayımına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4966) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

179.-           Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, KCK soruşturması kapsamında MİT yöneticileri ve personelinin soruşturma iznine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4967) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

180.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, zorunlu temel eğitim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4968) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

181.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimde OECD ortalamalarının üzerine çıkmak için alınacak önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4969) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

182.-           İzmir Milletvekili Musa Çam’ın, eğitim sisteminde değişiklik getiren kanun teklifine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4970) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-               Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başbakan ve bakanların internet ve basında çıkan haberlerle ilgili açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2469) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

2.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav depremi hasar tespit raporları sebebiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyaretine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2498) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

4.-İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, 2002-2011 yılları arasında İstanbul’da yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2499) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

5.-Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, ekonomik göstergelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/2502) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

6.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Eti Gümüş AŞ. üretim tesislerinde çalışan personelin sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2600) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2012)

7.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli personel istihdamının boşanmalara sebep olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2012)

8.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski rektörünün sağlık durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2660) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2717) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

10.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlık personeli ve teşkilat yapısındaki değişikliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2718) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)

11.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, kamu özel ortaklığı kapsamındaki ihalelerle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2719) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2012)