TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 104

13 Mart 2012 Salı

 

Tasarılar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/586) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)                

2.-      1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/587) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

3.-      Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/588) (Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)

   

Teklifler

1.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/414) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)         

2.-      Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/415) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)             

3.-      Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/416) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/20012)

4.-      Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yayla ve Yaylacılık Kanunu Teklifi (2/417) (İçişleri; Plan ve Bütçe; Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/03/2012)   

 

Raporlar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/331) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 13/03/2012) (GÜNDEME)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/343) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 13/03/2012) (GÜNDEME)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu Raporları (1/476) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi: 13/03/2012) (GÜNDEME)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Mili Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Raporları (1/527) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 13/03/2012) (GÜNDEME)

5.-      Asyada İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 13/03/2012) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan’ın, Kandıra’da yoğurt üretimine teşvik verilmesine ve hindi üretim çiftliği kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

2.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, bilgi ve iletişim teknolojisi derslerinin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

3.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana metrosunun devrine ve ulaşıma yönelik projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1271) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

4.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1272) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

5.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, meslek danışmanlık sertifikası sahiplerinin mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1273) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

6.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdamlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1274) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

7.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, şehit ailelerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1275) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

8.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Suriye ile ilişkilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

9.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Anadolu Ajansının milletvekilleri tarafından verilen hükümet faaliyetleri ile ilgili soru önergelerinin yayınına son vermesine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1277) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, belediyelerdeki özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalara ve imar planlarında ibadet alanı olarak ayrılan yerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1278) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bozova’daki bir köyün sağlık evi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1279) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

 

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, KCK soruşturmalarına ve başlatılan açlık grevine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4652) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

2.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, açtığı ve kazandığı tazminat davalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4653) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa’nın bazı köylerine hizmet gitmediği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4654) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

4.-Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Bakanlıklarda araştırmacı kadrosuna atanan yöneticilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4655) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

5.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile mezunlarının sayısına ve istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4656) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

6.-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, 1990-2012 yılları itibariyle hükümlü sayısına ve hükümlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4657) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

7.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, Suriye’den gelen siyasi sığınmacılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4658) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

8.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terör örgütünün, Vanlı depremzedelere yardım toplanmasıyla ilgili yaptığı dolandırıcılığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4659) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

9.-Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, eğitime katkı sağlayan bir derneğin ve dernekten burs alan öğrencilerin mağduriyeti iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4660) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

10.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4661) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

11.- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Kuzey Irak’ta Türk ve Amerikan askerleri arasında gerçekleşmiş bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4662) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

12.- Ağrı Milletvekili Halil Aksay’ın, Ağrı ve ilçelerine yapılan kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

13.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, banka ve kredi kartından kaynaklanan mağduriyetin önlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

16.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, GAP kapsamındaki sulama yatırımlarına ve Dostluk Barajının yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4667) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

17.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, ÖSYM’deki kopya iddialarına ve sorumluların cezalandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4668) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

18.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, kız çocuklarının eğitimine ve çalışma hayatındaki kadın sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4669) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

19.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, ABD’li askerlerin Kürecik radar üssüne konuşlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4670) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

20.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana TOKİ konutlarının yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4671) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

21.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, TSK’dan ilişiği kesilen bazı personelin mağduriyetinin telafisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4672) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

22.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir büyükşehir belediyesinin karıştığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4673) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

23.- Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün, Suriye haber ajansında yer alan Türk menşeli silahlar haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4674) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

24.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Van’daki sağlık kurum ve kuruluşlarınca ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4675) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

25.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, ödenmiş borçların bankalar tarafından Merkez Bankası risk merkezine bildirilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4676) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

26.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, kamu ve özel bankalardan kullanılan krediler ve geri ödemelere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4677) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

27.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Merkez Bankası risk merkezi kayıtlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4678) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

28.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Anadolu Ajansı personelinin emekliye zorlandığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4679) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4680) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

30.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, cezaevlerinde bulunan çocuk mahkumlara ve sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4681) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

31.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Dargeçit ilçesinde gözaltına alınan ve kendilerinden haber alınamayan kişiler olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

32.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Beşikdüzü cezaevi projesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4683) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4684) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

34.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, ülkemizdeki yabancı uyruklu tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

35.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, bir milletvekili ve bir gazetecinin tutukluluk durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4686) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

36.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Pozantı Çocuk Cezaevinin kapasitesine ve çocuk mahkumların şiddete maruz kaldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4687) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

37.- Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar’ın, cezaevlerinin kapasitelerine ve tutuklu ile hükümlülerin dağılımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4688) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

38.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, töre ve namus cinayetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4689) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

39.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, kadına yönelik şiddete karşı yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4690) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

40.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görme engellilere dağıtılan gören göz cihazınailişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4691) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

41.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kadına yönelik şiddete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

42.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, kadına yönelik şiddete ve alınan önlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4693) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

43.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesindeki bazı uygulamalardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4694) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

44.- Manisa Milletvekili Hasan Ören’in, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen firmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4695) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kahveciler Odasına kayıtlı işletme sahiplerinin sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4696) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

46.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Arızlı-Irak konutlarında yaşanan mağduriyete ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4697) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

47.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eti Gümüş Tesislerinin gümüş üretiminde siyanür kullandığı iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4698) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

48.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Kütahya OSB’ye arıtma tesisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4699) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Adıyaman ve Şanlıurfa’nın bazı ilçelerindeki ham petrol kuyularının denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4700) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

50.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Bünyan’daki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4701) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

51.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, spor uzmanı olarak görev yapan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4702) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

52.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı bakanlıklar, belediyeler, il özel idare ve üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4703) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

53.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, SGK bünyesinde GİH sınıfında çalışan personelin ek ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4704) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

54.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kamuda engelli istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4705) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

55.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4706) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

56.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, bir iş yerinde işten çıkarılan işçilerin mağduriyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4707) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

57.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4708) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

58.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4709) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

59.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan A Termik Santraline işçi alımında haksızlık yapıldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4710) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

60.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4711) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

61.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4712) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

62.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, çoklu tek kat misina ağlarının kullanımının yasaklanmasından kaynaklanan mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4713) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

63.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, balıkçılığın geliştirilmesi ve yanlış avlanmaların önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4714) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

64.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, Kastamonu’da balıkçılığın geliştirilmesine ve balıkçıların sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4715) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

65.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin, sektördeki firmaların satışlarından komisyon talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4716) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Geven Köyündeki bazı mera vasfındaki arazilerin kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4717) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4718) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

68.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, şap hastalığının yayılmasına ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4719) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

69.- Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de üreticilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4720) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

70.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, tüketicilerin 444’lü telefon hatlarından kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4721) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

71.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Derecik ve Üzümlü sınır kapılarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4722) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

72.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gümrük akaryakıt antreposu tanklarında bulunan ölçüm cihazlarına dışarıdan müdahale edildiği iddialarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4723) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

73.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, gemilerle yapılan akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4724) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

74.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4725) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

75.- İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın, İstanbul’da otopark sorununun çözümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4726) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

76.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altındaki alanlarda kurulan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4727) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

77.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, Osmaniye-Kadirli’de meydana gelen bir olaya ve mağdurların can güvenliğinin sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4728) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

78.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4729) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

79.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir avukatın kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4730) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

80.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarma olarak çalışan personelin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4731) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

81.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2009’dan bugüne denetlenen belediye sayısına ve siyasi partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4732) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

82.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin temsil, ağırlama ve tören giderlerinin yıllara göre dağılımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4733) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

83.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Gebze-Eskihisar Karayolu güzergâhında trafik lamba ve işaretleri olmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4734) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

84.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü binasının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4735) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4736) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

86.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarına ve bunların siyasi partilere göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4737) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

87.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Tarlabaşı’nda yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4738) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

88.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, Türkçenin uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmalara ve uluslararası yarışmalarda Türkçenin kullanılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4739) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Göbeklitepe tanıtım CD’sine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4740) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

90.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa Haleplibahçe Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4741) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

91.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4742) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

92.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 03 Kasım 2002’de Hazinenin iç ve dış borç ile sahip olduğu varlıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4743) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çiftçilerin yabancı sermayeli bankalardan kredi kullanımına ve yapılan haciz işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4744) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

94.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ankara-İstanbul arasındaki otoban kenarında bulunan akaryakıt istasyonlarındaki işletmelerin piyasa fiyatlarının üstünde satış yapmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4745) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

95.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, üniversitelerin fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

96.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, TMSF’ye devredilen fabrika ve işyerlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

97.- İstanbul Milletvekili Faik Tunay’ın, 664 sayılı KHK ile teknik hizmetler sınıfına geçen bazı personelin mağduriyetine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

98.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Özürlü Memur Seçme Sınavı başvuru ücretlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

99.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Okullar Hayat Olsun Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

100.-           İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan’ın, Simav depremi sonrasında Kütahya-Gediz’deki hasar durumuna ve yeni yapılacak okulun inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

101.-           İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun, ilköğretim okullarında Arapça dersi okutulması kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

102.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, okullara ayrılan ödenek miktarlarına ve bağış alınmaması hakkında yönetmeliğin uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

103.-           Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarında yapılan ve yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

104.-           Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin, öğretmenlerin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

105.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, öğretmenlerin il içi yer değiştirme taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

106.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, deprem sonrasında Van ve Erciş’teki öğretmenlerin yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4757) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

107.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

108.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İzmir Fen Lisesinde onarım nedeniyle öğrencilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

109.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

110.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı üniversitelerin fazladan alınan öğrenci harçlarını geri ödemedikleri yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4761) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

111.-           Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, öğretmenevlerinde çalıştırılan personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

112.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, üç ilde ilköğretim öğrencilerinin civa zehirlenmesi yaşamasının nedenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

113.-           Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, üniversitelerin beden eğitimi ve spor fakülteleri mezunlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

114.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Asker Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

115.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Malatya-Kürecik’te kurulan füze kalkanına ve ABD askerlerinin konuşlandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

116.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

117.-           Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, Hatay’da son 10 yılda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

118.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getiren doktorların geçici görevlendirilme gerekçelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

119.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, aile hekimlerinin yerleştirilmelerinde hizmet puanlarının yanlış hesaplandığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

120.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

121.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde meydana gelen yangına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

122.-           Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, uzuv nakli yapılan bir kişinin ölümü ile ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4773) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

123.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

124.-           Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kekemelerin sosyal güvenlik hakları ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

125.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Transport Küvöz İhalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

126.-           Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, CHP kadın kolları üyelerinin 12 yıllık kesintili eğitimi protesto telgraflarının alınmadığı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/02/2012)

127.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görme engellilere dağıtılacak gören göz cihazına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4778) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

128.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlıkta spor uzmanı olarak çalışan personele ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4779) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

129.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kocaeli-Körfez Viyadüküne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4780) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

130.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Körfez’deki ikinci viyadük inşaatından kaynaklanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4781) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

131.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, Eskişehir çevre yolunun can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

132.-           İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, PTT’nin bir bankayla yaptığı ucuz para transferi anlaşmasına ve bazı iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

133.-           Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, cami, kilise, sinagog ve havra sayısı ile bunların elektrik ve su giderlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

134.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Türkiye’de gerçekleştirilecek U-20 Dünya Futbol Şampiyonasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/02/2012)

135.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

136.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

137.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/03/2012)

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, et üretimindeki azalışın ve et fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, başta iş kazaları sonucu yaşanan işçi ölümleri olmak üzere tersane işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)