TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 103

12 Mart 2012 Pazartesi

 

Tasarılar

1.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Fas Krallığı Hükümeti  Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/574) (İçişleri  ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

2.-      Türkiye Cumhuriyeti ve Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/575) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

3.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana  Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/576) (Tarım, Orman ve Köyişleri     ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

4.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Gana  Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/577) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

5.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan  Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/578) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

6.-      Türkiye Cumhuriyeti İle Brezilya Federatif Cumhuriyeti  Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/579) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

7.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti  Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı  Arasında Kamu Yönetimi Alanında  İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/580) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

8.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti  Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/581) (            Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri   Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

9.-      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi  Arasında  Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi  Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke  Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/582) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

10.-  Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı (1/583) (Adalet; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)                                

11.-  Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/584)   (Adalet; Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; İnsan Haklarını İnceleme ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)

12.-  Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/585) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)   

         

Teklifler

1.-      Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/403) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2012)

2.-      Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/404) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/02/2012)

3.-      Muğla Milletvekili Nurettin Demir ve İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/405) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor;  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2012)

4.-      Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/406) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

5.-      İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/407) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

6.-      Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/408) (Milli Savunma; Anayasa ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

7.-      Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın; Toplu Taşıma Araçlarında ve Bu Araçların Bulunduğu Merkezlerde Bölgesel Dillerde de Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/409)          (Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

8.-      İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/410) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

9.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/411) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/03/2012)

10.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 2/412) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/03/2012)   

11.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın; 28.3.1983  Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/413) (Plan ve Bütçe           ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)     

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-      Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, bazı kamu kurumlarının eleman alırken KPSS şartı aramamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2414)

2.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, koğuşların elektrik bedelinin mahkumlardan tahsil edilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2420)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sanayicilerin siparişlerinin azalma nedenlerine ve çözümü için yapılacak çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/3550)