TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 102

08 Mart 2012 Perşembe

 

Teklifler

1.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/399) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

2.-      Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/400) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

3.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/401) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

4.-      Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/402) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2012)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, soba gazından kaynaklanan zehirlenmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1260) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarının fiziki şartlarına ve personel sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı sağlık ocaklarının personel ihtiyacına ve tıbbi teçhizat eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki bazı köy okullarının öğretmen açığına ve araç-gereç sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

6.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın Merkez ilçesine bağlı bazı köy yaylalarının elektrik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

7.-      İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Başbakan’ın bir konuşmasındaki bir ibarenin AA tarafından çıkarılarak yayımlandığı iddialarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1265) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

8.-      Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Beypazarı duble yolunun yapım ve onarımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

9.-      Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, 666 Sayılı KHK ile bazı personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1267) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

10.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Doğu Akdeniz Bölgesinde turizm işletmeciliğine ve sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1268) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir milletvekilinin televizyondaki bir spor programında yorumcu olarak çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4609) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

2.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 2012 memur maaş zam oranlarının açıklanmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4610) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

3.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında kurulan geçici konutların maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4611) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

4.-Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van depremi sonrasında yaşanan barınma sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4612) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

5.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bakanlara helikopter tahsis edileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4613) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

6.-Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, krediyle borçlanan çiftçilere ait tarım arazilerinin yabancılar tarafından ipotekle alındığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4614) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

7.-Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli Termik Santral inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4615) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

8.-Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ayaş Tüneli inşaatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4616) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

9.-Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 2002-2012 yılları arasında kapanan, el değiştiren ve yeni kurulan gazete ve televizyonlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4617) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

10.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, şiddet olaylarının önlenmesi ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4618) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

11.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, basın kuruluşlarında çalışanların unvanlarına, sosyal güvenlik haklarına ve haklarında açılan davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4619) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İstanbul’da Hocalı katliamını protesto etmek için düzenlenen mitinge bir bakanın katılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4620) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

13.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Pozantı cezaevinde çocuklara karşı kötü muamele ve cinsel istismar iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4621) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

14.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Futbolda Şike Davasında savunma hakkının gasp edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4622) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

15.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Adana’daki icra müdürlüklerine ve yapılan icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4623) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

16.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, hapis cezasına mahkum edilmiş bir belediye başkanının cezasının infaz edilmediği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4624) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

17.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, Fransa’nın iki şehrinde Başkonsolosluk açılması için yapılan başvurunun reddedildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4625) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

18.- Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın, Suriye’de yakalandığı iddia edilen 49 Türk istihbaratçıya ve Türkiye’deki kamplarda misafir edilen sığınmacılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4626) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

19.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin, İzmir’in bazı ilçelerinde şap hastalığının yayılmasına ve alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4627) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

20.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars Şeker Fabrikasının özelleştirileceği veya kapatılacağı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4628) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

21.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, faili meçhul cinayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4629) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

22.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, yasadışı telefon dinlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4630) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

23.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından reklam panolarına verilen bir ilana ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4631) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

24.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, eylem yapan üniversite öğrencilerine yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4632) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

25.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kartal’da Cemevi olarak hizmet veren arazinin imara açılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4633) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

26.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, KASDER’in hizmet binasından İstanbul Büyükşehir Belediyesince tahliye kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4634) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

27.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Arnavutköy Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4635) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

28.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hoçivan Hasköy’ün elektrik ve su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4636) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

29.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Kamu İhale Kurumundaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4637) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

30.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Bakanlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4638) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

31.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız’ın, vergi oranlarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4639) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

32.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya’da Devlet vatandaş işbirliği ile yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4640) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

33.- Hakkâri Milletvekili Adil Kurt’un, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının istihdam sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4641) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

34.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesinin depreme dayanıklılık raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4642) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

35.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Malatya-Akçadağ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4643) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

36.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, zorunlu 12 yıllık kesintili eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4644) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

37.- Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Niğde Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4645) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

38.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars’ta lojistik merkez kurulmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4646) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

39.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, 2002’den bugüne yapılan duble yollara ve Isparta’nın duble yol planlamasındaki yerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4647) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

40.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hüyük İmrenler Beldesinin PTT şubesi ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4648) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

41.- Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Erzurum-Hınıs’daki köy yolunun kış koşulları nedeniyle kapanmasına ve yaşanan mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4649) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

42.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Şanlıurfa-Göbeklitepe’de Alman arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yapıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4650) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/02/2012)

43.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atananların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4651) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/02/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, aile yapısını olumsuz etkileyen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.-      İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2341)

2.-Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, İsviçre’den Türkiye’ye yasadışı para sokulduğu iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2342)

3.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Avrupa Konseyi İşkence ile Mücadele Komitesinin hücre cezaları ile ilgili raporuna ve ülkemizdeki uygulamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2343)

4.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İzmir-Karabağlar Polis Karakolunda bir kadına şiddet uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2344)

5.-Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Adliye saraylarında savcılara ayrıcalık yapıldığı iddialarına ve üst düzey yargı mensupları ile bürokratlara sağlanan imkânlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2345)

6.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (7/3287)                                                                 

7.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir polis memuru hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3288)                                                                 

8.-İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3290)                                                                  

9.-Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Genelkurmay Başkanı’nın bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3296)                                                                 

10.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın, Bolu’nun Kırsal Kalkınma Programı’nda destek kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3298)                                                                 

11.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yasaklanan kitap ve yayınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3299)                                                                 

12.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in, Bingöl-Solhan’ın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3300)                                                                  

13.- İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı’nın kapsamında yapılan yeni düzenlemeye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3325)                                                                 

14.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, şiddet mağduru kadınlarının Aile Mahkemelerine başvurularının maliyetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3326)                                                                 

15.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin özlük haklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3327)

16.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/3416)                                                                 

17.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki köylerin altyapı sorunlarına ve bu köylere KÖYDES kapsamında ayrılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3433)                                                                

18.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Anter Anter’in vatandaşlıktan çıkarılması ve Türkiye’ye girişinin yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3434)                                                                

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, gizlilik kararı alınan bir dosya kapsamındaki bilgilerin basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3435)                                                                

20.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Gökkuşağı Rekreasyon alanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3436)                                                                

21.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Sincan ve Etimesgut’a otobüs seferlerinin artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3437)                                                                 

22.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3438)                                                                

23.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3439)                                                                

24.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3440)                                                                

25.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3441)                                                                

26.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3442)                                                                 

27.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3443)                                                                

28.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3444)                                                                

29.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3445)                                                                

30.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3446)                                                                 

31.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3447)                                                                 

32.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3448)                                                                

33.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3449)                                                                

34.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3450)                                                                

35.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3452)                                                                 

36.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3453)                                                                

37.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, emniyet güçlerinin son bir yıl içinde kullandığı biber gazı ve gaz bombasının miktarına ve etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3454)                                                                 

38.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, öldürülen bir kişinin cesedinin bulunamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3455)                                                                

39.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir şirketin faaliyet alanına ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3456)                                                                

40.- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın, Muş-Varto’da bir projede çalışırken kaybolduğu iddia edilen bir harita teknisyenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3457)

41.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hazine avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3477)                                                                 

42.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3479)                                                                  

43.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3480)                                                                 

44.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3481)                                                                 

45.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3482)                                                                 

46.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3483)                                                                  

47.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3484)                                                                  

48.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3485)                                                                 

49.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3486)                                                                 

50.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3487)                                                                 

51.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3488)                                                                  

52.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3489)                                                                 

53.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3490)                                                                 

54.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3491)                                                                 

55.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3492)                                                                 

56.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3493)                                                                  

57.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3494)

58.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, zorunlu din dersleri ve müfredattaki uygulamalar ile nüfus cüzdanlarındaki din hanesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3495)                                                                 

59.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3496)                                                                 

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Bakanlıkta bir şube müdürü atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3497)                                                                 

61.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Digor’da görev yapan ilçe milli eğitim müdürlerine ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3498)                                                                 

62.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakanlık tarafından bir gazetenin internet sitesine erişimin engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3499)                                                                 

63.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir’in, bazı okullarda yaşandığı iddia edilen ayrımcılık olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3500)                                                                 

64.- Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in, rehber öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3501)                                                                  

65.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan atama ve görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3502)                                                                  

66.- Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu’nun, Hakkari’de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3503)                                                                 

67.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, askerlik görevini ifa ederken hayatını kaybeden asker sayısına ve hayatını kaybeden bir askerle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3504)                                                                  

68.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, yüksek hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3509)                                                                 

69.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun, SRC belgesi alma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3510)                                                                 

70.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Ankara’daki banliyö tren seferlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3511)                                                                 

71.- Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın, Diyarbakır’da yapılacak olan havaalanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3512)                                                                 

72.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Manavgat Liman Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3513)                                                                 

73.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, Antalya’da ulaşımda yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3514)                                                                 

74.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerdeki mağduriyete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3515)                                                                 

75.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Mersin’e Gemiadamları Online Sınav Sistemi kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3516)                                                                 

76.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Midyat-Savur yolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3517)                                                                  

77.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, bir Türk gemisinin karıştığı deniz kazasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3520)                                                                  

78.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, Artvin’deki sınır kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3521)                                                                  

79.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye aleyhine karar alan ülkelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3523)                                                                 

80.- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, 12 Eylül Darbesi’nden sonra Danışma Meclisi üyeliği için yapılan müracaatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3525)                                                                 

81.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, faiz lobisi ile ilgili bazı açıklamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3531)                                                                 

82.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Şırnak-Uludere’de sivillerin ölümüyle sonuçlanan olayda sağlanan istihbarata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3533)                                                                 

83.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, Başbakanlığa yeni alınan bir uçağa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3534)                                                                 

84.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in, imam-hatip ve müezzinlerin cami ve çevresinin bakım ve temizliği görevini üstlenmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3535)                                                                 

85.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/3536)                                                                 

86.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/3537)                                                                 

87.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Bakanlık politikaları hakkında sunum için verilen bir davete ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3544)                                                                 

88.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, koruyucu aile hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3545)                                                                  

89.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3546)                                                                 

90.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, 65 yaşını doldurmuş ve sosyal güvenceden yoksun olan vatandaşların maaşına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3552)                                                                 

91.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, İstanbul’un siluetinin bozulmasına ve İstanbul’daki yeşil alan varlığının azalmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3581)                                                                 

92.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’un trafik sorununa ve minibüslerin toplu taşıma hizmetinden kaldırılacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3582)                                                                 

93.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın, Ankara’daki mezarlık ve defin işlemleriyle ilgili sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3583)                                                                  

94.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3584)                                                                 

95.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, biber gazı alımına ve maliyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3585)                                                                  

96.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bir belediye başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3586)                                                                 

97.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerinin tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3590)                                                                 

98.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, muayene ve reçetelerden alınan katkı ve katılım payına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3591)                                                                 

99.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kadastro memurlarının kadastro tazminatlarının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3593)                                                                 

100.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, özel iletişim vergisindeki artışa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3595)                                                                 

101.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, PTT’de çalışan kadrolu ve sözleşmeli personele özlük hakları konusunda ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3596)                                                                 

102.-           Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun, ilköğretim çağında olup okula gidemeyen çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3597)                                                                 

103.-           İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın, görev şehidi bir subayın öğretmen eşinin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3598)                                                                  

104.-           Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Bakanlık tarafından bir gazetenin internet sitesine erişimin engellendiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3599)                                                                 

105.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir derginin Van Depremi için düzenlediği yardım kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3600)                                                                 

106.-           İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, yükseköğretim harçları ve ek ücret ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3601)                                                                 

107.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki ortaöğretim öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3602)                                                                 

108.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki özel yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3603)                                                                 

109.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3604)                                                                  

110.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3605)                                                                 

111.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pozantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3606)                                                                 

112.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3607)                                                                 

113.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3608)                                                                 

114.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karataş’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3609)                                                                  

115.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3610)                                                                 

116.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3611)                                                                 

117.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3612)                                                                 

118.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3613)                                                                 

119.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3614)                                                                  

120.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3615)                                                                 

121.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3616)                                                                 

122.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3617)                                                                 

123.-           Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3618)                                                                 

124.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullarda bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3619)                                                                  

125.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3620)                                                                 

126.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, GSM baz istasyonlarının illere göre dağılımına ve denetimine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3627)                                                                 

127.-           Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Esenboğa Havalimanı’na yapılacak 3. pist için yapılan kamulaştırmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3628)                                                                 

128.-           İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3629)                                                                  

129.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, TCDD Ankara Eğitim Merkezi’nin ve 2. Bölge Müdürlüğü’nün hizmet binalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3630)                                                                  

130.-           Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel’in, Ankara ile çeşitli iller arasındaki hızlı tren hatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3631)                                                                  

131.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3632)                                                                  

132.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Boğaziçi Köprüsü’nün bakıma alınarak kapatılacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3633)                                                                  

133.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3634)                                                                  

134.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3636)                                                                 

135.-           Erzurum Milletvekili Muharrem Işık’ın, TSK’ye ait eğitim uçaklarına ve bu uçakların karıştığı kazalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/3639)                                                                  

136.-           Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3640)                                                                 

137.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Hatay’da yaşanan su baskınının verdiği zarara ve Dostluk Barajına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3644)                                                                  

138.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Van depremi sonrasında yaşanan sorunlara ve mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3645)                                                                 

139.- Aydın milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2002’den bugüne şehit ailelerine ve gazilere ödenen tazminatlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3646)                                                                 

140.- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun, Bitlis Merkezde ve Tatvan ilçesinde bulunan tekel sigara fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3647)                                                                 

141.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3651)                                                                 

142.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2002’den bugüne belediye başkanlıkları hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmalara ve verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3652)                                                                 

143.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş amacına ve Başkanın atanma kriterlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3654)                                                                 

144.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, MİT tarafından yapılan güvenlik soruşturmaları ve hazırlanan raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3655)                                                                 

145.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Kürtçe vaaz ve hutbe okunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/3656)                                                                  

146.- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün açtığı çipli pasaport ihalesini bir Fransız şirketinin kazanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3659)                                                                 

147.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van depremi sonrası yaşanan mağduriyetine giderilmesini ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/3660)                                                                  

148.- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in, çocuk gelinlerin sayısına ve yaşanan mağduriyetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3665)                                                                  

149.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kadın sığınma evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/3666)                                                                   

150.- İstanbul Milletvekili Osman Taney Korutürk’ün, komşularla sıfır sorun politikasına ve Suriye ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3675)                                                                 

151.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasayı kabul eden Fransa’ya uygulanacak yaptırımlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3676)                                                                 

152.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un,  zararlı madde içeren sütleri üreten firmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3682)                                                                 

153.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, GDO’lu ürünlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3683)                                                                 

154.- Bursa Milletvekili İlhan Demiröz’ün, İstanbul-Eyüp’teki bir köyün mera alanlarının ıslahına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3684)                                                                 

155.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, hayvancılık kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3685)                                                                 

156.- Antalya Milletvekili Arif Bulut’un; ürünlerdeki zirai ilaç kalıntılarıyla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3686)                                                                 

157.- Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş’ın, patates üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3687)                                                                 

158.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in, destekleme ödemeleri yapılmayan çiftçilerin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/3688)                                                                 

159.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Doğu kapısının ne zaman açılacağına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/3690)

160.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Ankara Belediyesi Hastanesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3691)                                                                 

161.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sauna-masaj merkezlerinin sayısına ve denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3692)                                                                 

162.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sigara kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3693)                                                                 

163.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığında dinleme cihazı bulunduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3694)                                                                 

164.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu bir toplantıya ve davetlilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3695)                                                                 

165.- Edirne Milletvekili Recep Gürkan’ın, motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili bir düzenlemeye ve uygulamadaki aksaklıklara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3696)                                                                 

166.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, Merkez Bankasının açıkladığı ödemeler dengesi verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3697)                                                                  

167.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, öğretmenlerin özür grubu atamalarında yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3698)                                                                  

168.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Silvan Lisesinin meslek lisesine dönüştürülmesine ve meslek lisesi mezunlarının üniversiteye giriş oranlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3699)                                                                  

169.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3700)                                                                 

170.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3701)                                                                 

171.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlığın Merkez teşkilatında çalışan personelin mağduriyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3702)                                                                 

172.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da deprem sonrasında hasarlı bir ilkokulda eğitime devam edilmesi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve bunun sorumlularına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3703)                                                                  

173.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmış eserlerin okullarda okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/3704)                                                                 

174.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, Antalya ve ilçelerinde taşkın ve sel felaketlerinden kaynaklanan zararları azaltmada etkisi olan projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3705)                                                                  

175.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Büyük Menderes Nehrinin ıslah çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/3706)                                                                 

176.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Aladağ’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3727)                                                                 

177.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Ceyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3728)                                                                 

178.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Kozan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3729)                                                                 

179.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Seyhan’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3730)                                                                 

180.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Feke’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3731)                                                                 

181.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Çukurova’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3732)                                                                  

182.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yüreğir’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3733)                                                                  

183.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Karaisalı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3734)                                                                  

184.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3735)                                                                 

185.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Pazantı’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3736)                                                                 

186.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Yumurtalık’ta yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3737)                                                                 

187.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Sarıçam’da yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3738)                                                                 

188.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, İmamoğlu’nda yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3739)                                                                 

189.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3740)                                                                 

190.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, cep telefonu kullanıcılarına gönderilen reklam amaçlı mesajlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/3741)