TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 101

07 Mart 2012 Çarşamba

 

Teklif

1.-      Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/398) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/03/2012)

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, MİT Müsteşarı ve bazı MİT mensuplarının ifadeye gitmemelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

2.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına hizmet binası yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

3.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, binaların yalıtımıyla ilgili konut sahiplerine destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

4.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Maliye Bakanlığına yeni bir sosyal tesis yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

5.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantılarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

6.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari gelir desteği sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

7.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

8.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamının teşvik edilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1231) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

9.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

10.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, canlı hayvan kaçakçılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

11.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, ülkemizde tüketilen kaçak çaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

12.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yeni bir sendikal mevzuat hazırlanıp hazırlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1235) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

13.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, kayıt dışı istihdam ile mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

14.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çalışanların kıdem tazminatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

15.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çalışma hayatında taşeronlaşma ve bu şirketlerde çalışanların sendikal örgütlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

16.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, sevgi ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

17.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, yetiştirme yurtlarından zorunlu ayrılan çocukların istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

18.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, aile yanında bakım hizmetine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

19.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

20.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Tufanbeyli’de kurulacak termik santrale ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

21.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Türkiye’de kullanılan ilaçların zararlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

22.-  Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana ve ilçelerinde şiddetli yağışlardan etkilenen çiftçilerin mağduriyetine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

23.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

24.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son yasal düzenlemelerle Devlet ve üniversite hastanelerinden ayrılan doktor sayısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1247) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

25.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki engelli sayısına ve yapılan yardım miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

26.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, obezite hastalığına ve bununla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

27.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kırık ve Oyrak Barajı Projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1250) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

28.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, GDO’lu ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1251) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

29.-  Ankara Milletvekili Zühal Topcu’nun, Ankara Cengiz Topel Mahallesinde yaşanan toprak kaymalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

30.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 1999-2011 yılları arasındaki terör saldırılarına ve KCK yapılanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Beşir Atalay) sözlü soru önergesi (6/1253) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

31.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, çiftçilere verilen kredilere ve bankacılık sistemindeki yabancı sermaye oranına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1254) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

32.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, 2002 yılından bu yana TRT Genel Müdürlüğü’ne açıktan atanan personel sayısına ve TRT tarafından özel şirketlere yaptırılan programlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

33.-  Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın, Başbakanlık uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1256) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

34.-  Kastamonu Milletvekili Emin Çınar’ın, Kastamonu Havaalanı ve Kastamonu-Ilgaz Dağı tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından sözlü soru önergesi (6/1257) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

35.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir ABD firmasının Türkiye’de rüşvet verdiği iddia edilen firmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

 

 Yazılı Soru Önergeleri

1.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanlarına tahsis edilen makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4461) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

2.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, güvenli internet kapsamındaki bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4462) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

3.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kiraya verilen cami alanı kapsamındaki gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4463) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

4.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve hakkında ecrimisil davası açılan din görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4464) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

5.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında acrimisil davası açılan din görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4465) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

6.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami alanları içinde yer alan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4466) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

7.-İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, cami lojmanlarında ikamet eden ve haklarında acrimisil davası açılan din görevlilerine ve görev yaptıkları camilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4467) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

8.-Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu’nun, uluslararası kuruluş ve örgütlerin raporları bağlamında ülkemizin özgürlük, uygarlık ve gelişmişlik düzeyine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4468) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

9.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kamu kurumlarının yazışmalarındaki dil ve imla hatalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4469) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Van’daki depremzedelerin mağduriyetine ve konteyner tahsisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4470) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

11.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, Futbolda Şike Soruşturması ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4471) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

12.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, sokakta yaşayan çocuklara yönelik çalışmalara ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4472) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

13.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, MİT Kanununda yapılan bir değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4473) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

14.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çanakkale’deki tarihi bir binanın kiliseye çevrileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4474) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

15.- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Adana’da yapılması planlanan bazı yatırım ve projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4475) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

16.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, görevleri dışında işler yaptıkları gerekçesiyle bazı MİT görevlileri hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4476) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamu çalışanlarının maaşlarının düzeltilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4477) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

18.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yozgat’ta işsizlik ve göçün önlenmesine yönelik kamu yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4478) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

19.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TOKİ’nin son 10 yıl içinde ücretsiz verdiği konutlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4479) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

20.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, TOKİ tarafından başlatılan restorasyon kredisi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4480) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

21.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, valiliklerin resmi internet sitelerindeki Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4481) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

22.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, Türk subaylarının Suriye’de yakalandığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4482) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

23.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4483) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

24.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, TOKİ’nin Üç Kuyular Projesinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4484) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, medya yetkilileri ile yaptığı bir toplantıdaki konuşmalarının kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4485) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

26.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, MİT Kanununda yapılan değişikliğin uygulamasına ve bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4486) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

27.- Trabzon Milletvekili Mehmet Volkan Canalioğlu’nun, Trabzon’a yapılan ve yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4487) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

28.- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, iki milletvekilinin Ergenekon Soruşturmasıyla ilgili yaptıkları açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4488) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

29.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın, yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4489) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

30.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, kamuda çalışan taşeron işçilerin sosyal hakları ve güvencelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

31.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Haymana’daki elektrik arızası nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

32.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, Çıkrıkçılar Yokuşunda meydana gelen yangın neticesinde esnafın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

33.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi’nin, kamu ihaleleriyle ilgili bir habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

34.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

35.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 2011 yılı dış ticaret açığına ve cari açığın önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4495) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

36.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, Osmaniye’de camilerden merkezi sistemle vefat duyurularının yasaklanmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/4496) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

37.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, yabancı bankalar tarafından verilen zirai kredilere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4497) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

38.- Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, kredili mevduat hesaplarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/4498) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

39.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır Ulu Cami restorasyonuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4499) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

40.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yürütülen restorasyon çalışmalarına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4500) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

41.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, bazı müzisyenlere ait plak ve bant kayıtlarının TRT arşivlerine alınmasına ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4501) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

42.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Ergenekon davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4502) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

43.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, kadın mahkumlara şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4503) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

44.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın, ABD ve İngiltere’den hâkim ve savcı danışman istendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4504) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Bayburt cezaevinde bir hükümlünün tez çalışmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4505) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

46.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün, noterlerde çeviri işlemlerinde notere ve tercüme bürosuna ayrı ayrı ücret ödendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4506) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

47.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, Besni Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesine hakim atanıp atanmayacağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4507) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

48.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, özürlü ve muhtaç aylıklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4508) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

49.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, kamu kaynaklarının Bakanlık tarafından kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4509) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

50.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda meydana gelen boşanma sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4510) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

51.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in, bakıma muhtaç çocuklara ve çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evleri ve çocuk evlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4511) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

52.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bakanlığın yürüttüğü proje ve yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4512) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

53.- İstanbul Milletvekili Ayşe Eser Danışoğlu’nun, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili veri tabanı oluşturmaya yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4513) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

54.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’de idareciler arasında yaşandığı iddia edilen darp hadisesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4514) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

55.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, TSE’den görüş istenen bir konuda TSE’nin verdiği cevap yazısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4515) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

56.- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün, KOSGEB tarafından Van’daki esnafa verilecek olan kredilerin koşullarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/4516) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

57.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, basınçlı sulamada hibe desteğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

58.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bilecik’te yürüttüğü proje ve yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

59.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Ajans Haberciliği Sertifika Programa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/4519) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

60.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcılıklarına yapılan atamalara ve Antalya Sosyal Güvenlik Müdürü hakkındaki müfettiş raporuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4520) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

61.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan sigorta müfettişleri ve denetmenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4521) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

62.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, SGK’da banka promosyonlarının personele dağıtılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4522) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

63.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kamuda 4/C uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4523) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

64.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, 2010-2011 yıllarında Bağ-Kur ve SSK’lı çalışan sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4524) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

65.- Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın, il özel idareleri, belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçilere kadro verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4525) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

66.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, bir kişiye mobbing yapıldığı iddialarına ve mobbingin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4526) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

67.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Bakanlık bünyesinde çalışan personel ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4527) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

68.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Sakarya Korucuk 3. Etap TOKİ evlerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4528) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

69.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in, Bakanlıkta görevli işçilerin emekli edileceği iddialarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4529) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

70.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Orhaneli’deki bir köyde taş ocaklarının meydana getirdiği çevre kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4530) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

71.- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, Antalya-Kemer’deki Karaburun bölgesinin bir spor kulübüne tahsisine ve bu bölgede dinlenme tesisi inşa edileceği iddialarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4531) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

72.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, TOKİ tarafından yapılan konut sayısına ve elde edilen gelire ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4532) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

73.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan taşeron firma elemanlarına ve sorunlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4533) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

74.- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, şehir merkezlerindeki askeri kışlaların şehir dışına taşınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4534) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

75.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bir yabancı diplomatın karıştığı iddia edilen olaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4535) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

76.- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, yeni Libya yönetimiyle olan ilişkilere ve ülkemizde bulunan Libyalı mültecilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4536) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

77.- Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın, İzmir-Karaburun’un bazı köylerindeki rüzgar enerjisi üretme projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4537) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

78.- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun, Yunanistan’a doğal gaz verilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4538) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

79.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in, tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4539) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

80.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Erzurum-Karayazı’daki bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4540) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

81.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin-Elbistan A Termik Santraline personel almak için EÜAŞ’in yaptığı sınava ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4541) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

82.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın, Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin özelleştirme şartnamesine riayetine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4542) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

83.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Amasra’ya kurulacak olan termik santralle ilgili bir açıklamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4543) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

84.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Ziraat Bankasının ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği yatırım kredilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4544) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

85.- Hatay Milletvekili Hasan Akgöl’ün, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği zirai kredilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4545) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

86.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, kanatlı hayvan üretimi ve yumurta sektörlerinin sorunlarına ve dışa bağımlılığa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4546) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

87.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bakanlıkta yüksek lisans ve doktora öğreniminin özür grubu tayin sebebi sayılmamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4547) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

88.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bal üretimi ve satışlarının denetimine ve alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4548) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

89.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, çiftçilerin kredi kullanımına ve haciz işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4549) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

90.- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Elbistan’da çiftçilere verilen destekleme primlerinin geri alınacağı iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4550) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

91.- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in, Bilecik’teki proje ve yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4551) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

92.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, GDO’larla ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4552) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, esnaf ve sanatkârların alışveriş merkezlerinden kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4553) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

94.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kaçak sigara satışına ve alınacak önlemlere ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4554) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

95.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın, valiliklerin resmi internet sitelerinde Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4555) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

96.- Bursa Milletvekili Kemal Ekinci’nin, ülkemize tedavi amaçlı gelen Libyalı askerlere ve mülteci kamplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4556) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

97.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan geçici işçi statüsündeki personelin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4557) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

98.- Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, valiliklerin resmi internet sitelerinde Atatürk resimlerinin ve ille ilgili sözlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4558) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

99.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, Balıkesir’in Büyükşehir Belediyesi olup olmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4559) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

100.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Ordu-Aybastı’daki bazı yer adlarının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4560) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

101.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kaçak sigara satışına ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4561) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

102.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da ilk ve orta öğretim kurumları için ayrılan arazilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4562) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

103.-           Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz’ın, Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulunun atık su tahliye sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4563) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

104.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, valiliklerin resmi internet sitelerinden Atatürk resimlerinin kaldırıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4564) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

105.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, bazı illerde KÖYDES kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4565) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

106.-           İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın, bir yabancı diplomatın karıştığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4566) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

107.-           Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin, Kars merkez köylerinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4567) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

108.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Hakkâri merkez içme suyu ve kanalizasyon ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4568) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

109.-           Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, şehit ve gazi yakınlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4569) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

110.-           Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki yol açma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4570) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

111.-           Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın’ın, bir tarihi yapının yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4571) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

112.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Topkapı Sarayındaki Kutsal Emanetler bölümünde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4572) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

113.-           İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in, Hacı Bektaşi Veli Türbesinin ücretsiz ziyaret edilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4573) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

114.-           Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan’ın, sanatçıların Devlet tarafından yetiştirilmesi ile ilgili yasal mevzuata ve uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4574) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

115.-           İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, sigaradaki vergi oranlarının yüksek olmasına ve kaçak sigara satışlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4575) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

116.-           Manisa Milletvekili Sümer Oral’ın, yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4576) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

117.-           Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın, Bakanlık bünyesinde çalışan iç denetçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4577) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

118.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ve TOKİ’den ihale alan firmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4578) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

119.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, vergi indirimlerinin maliyet-fayda analizine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

120.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, AB müzakereleri kapsamında sınıf geçme notunun yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4580) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

121.-           Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un, spor meslek liselerinde spor salonu olmadığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4581) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

122.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bakanlıktaki şeflerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4582) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

123.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okullar Hayat Bulsun Projesi ile ilgili sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4583) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

124.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Erzurum’daki bir ilköğretim okulu müdürünün bir toplantıda sarfettiği sözlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

125.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okullarda okutulacak yabancı dile ve ilköğretimde Arapça öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

126.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Eğitime %100 Destek Kampanyasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4586) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

127.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, eğitim fakülteleri ve öğretmenlerle ilgili bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4587) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

128.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, ilk ve ortaöğretimde ikili eğitim yapan okullara ve okul arsası hükmünden çıkan arsa sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4588) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

129.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, ilk ve ortaöğretim tarih kitaplarındaki bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4589) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

130.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Şeyh Said ile ilgili Devlet arşivlerindeki bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4590) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

131.-           Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş’ın, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4591) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

132.-           Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4592) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

133.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Türkiye Üsküp Büyükelçiliğinde Eğitim Müşavirliği açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4593) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

134.-           Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Okul-Aile Birliklerinin yönetimine ve gelirlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4594) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

135.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hastanelerdeki kalite yönetim sistemi uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4595) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

136.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, sağlık kurumlarında çalışan personelin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4596) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

137.-           Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, tedavi edilmek amacıyla ülkemize gelen Libyalılara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4597) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

138.-           Antalya Milletvekili Arif Bulut’un, Antalya Kemer Devlet Hastanesinde meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4598) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

139.-           Adana Milletvekili Ali Demirçalı’nın, Türkiye’de tedavi edilen Libyalı askerlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/4599) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

140.-           Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Tekirdağ Limanının kapatılmamasına yönelik tedbirlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4600) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

141.-           Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, Ankara-Beypazarı duble yoluna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4601) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2012)

142.-           Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, ulusal siber güvenlik tatbikatına ve siber saldırı bakımından risk taşıyan kamu kurumlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4602) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

143.-           Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin, taşımacılık sektörünün ihtiyacı olan kamyon sayısına ve yetki belgesi yönetmeliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4603) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

144.-           Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın, Diyarbakır’da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

145.-           Muş Milletvekili Demir Çelik’in, Erzincan-Tunceli-Bingöl-Muş hattına yapılacak hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından yazılı soru önergesi (7/4605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

146.-           Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Genelkurmay internet sitesinden Anıtkabir istatistiklerinin kaldırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4606) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

147.-           İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, 2012 Avrupa Spor Başkenti kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi (7/4607) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2012)

148.-           Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün, ithalat ve ihracata ilişkin istatistiklerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin Ekonomi Bakanından yazılı soru önergesi (7/4608) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2012)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, termik santrallerin çevreye verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

2.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 20 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)

3.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 21 Milletvekilinin, çiftçilerin elektrik borçları ve aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2011)