TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 10

14 Ekim 2011 Cuma

 

Teklifler

 

                1.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/94) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.10.2011)

            2.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Bazı Uluslararası Sözleşmelere Konan Çekincelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/95) (Adalet; Anayasa; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            3.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Suçu Övme Hakkında Kanun Teklifi (2/96) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            4.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Cinsel Taciz Suçlarında Cezanın Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/97) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            5.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/98) (İçişleri; Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            6.-Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/99) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)

            7.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Terörle Mücadele Kanunu Hakkındaki Değişiklik Teklifi (2/100) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.10.2011)