TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

 

Dönem

Yasama Yılı

24

2

 

GELEN KAĞITLAR

No: 1

1 Ekim 2011 Cumartesi

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

        1.-  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/279) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2011)

        2.-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  (1/280) (Plan ve Bütçe; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2011)

        3.-  Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/298) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Dışişleri; Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.08.2011)

        4.-  Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/299) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2011)

        5.-  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/300) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Dışişleri; Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.08.2011)

        6.-  Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/301) (Anayasa; Avrupa Birliği Uyum; Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2011)

        7.-  Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/302) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.09.2011)

 

Tasarılar

        1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/281) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        2.-RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/282) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/283) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        4.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/284) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        5.-Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Mali Cumhuriyeti Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/285) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        6.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Hususunda İkili Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/286) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        7.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/287) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        8.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/288) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        9.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/289) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        10.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/290) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.08.2011)

        11.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/291) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2011)

        12.-Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/292) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2011)

        13.-Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/293) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2011)

        14.-Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/294) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.08.2011)

        15.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/295) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.09.2011)

        16.-Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/296) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.09.2011)

        17.-Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/297) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.09.2011)

        18.-Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/303) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        19.-Müteaddit Defalar Değiştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesi Birleştirme Protokolü Konusundaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/304) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        20.-Avrupa Topluluğunun, Müteaddit Defalar Değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 Tarihli Protokol ile Birleştirilmiş Bulunan 13 Aralık 1960 Tarihli Eurocontrol Hava Seyrüsefer Güvenliği İçin İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine Katılmasına Dair protokol Hakkındaki Diplomatik Konferansın Son Senedinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/305) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        21.-Iraka Komşu Devletler Hükümetleri ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Terörizm, Sınırlardan Yasadışı Sızmalar ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Konularında Güvenlik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/306) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        22.-Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/307) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        23.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasında Türkiye ile Afrikadaki İslam Kalkınma Bankası Üyesi Ülkeler Arasındaki Ticaret ve Yatırımların Desteklenmesi İçin İşbirliği Hakkında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/308) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        24.-Asyada İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/309) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        25.-Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/310) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        26.-Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/311) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        27.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Arasında Hükümetlerarası Tahıl Grubu 31 nci Oturumu ve Hükümetlerarası Prinç Grubu 42 nci Oturumu Ortak Toplantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/312) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        28.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa Entegrasyon Bakanlığı Arasında Avrupa Entegrasyonu Süreci Çerçevesinde İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/313) (Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        29.-Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/314) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        30.-Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile İngiltere Uluslararası Tarım ve Teknoloji Merkezi Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/315) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        31.-İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/316) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        32.-Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorunun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/317) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        33.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kayıtlı Posta, On-Line Havale ve Tahsilat Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/318) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        34.-Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/319) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        35.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/320) (Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        36.-Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/321) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        37.-Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/322) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        38.-Türkiye Cumhuriyeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/323) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        39.-Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/324) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        40.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/325) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        41.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Fiziksel Planlama Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/326) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        42.-Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Elektrik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/327) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        43.-Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslar Arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/328) (Adalet; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        44.-2001, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslar arası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/329) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        45.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/330) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        46.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/331) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        47.-Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/332) (Plan ve Bütçe; Adalet; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        48.-Vişegraddaki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/333) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        49.-Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/334) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        50.-Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/335) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        51.-2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/336) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        52.-Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Yedinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/337) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        53.-Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Elektrik Mübadelesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/338) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        54.-Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/339) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        55.-Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı Arasında Petrol ve Doğal Gaz Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/340) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        56.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/341) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        57.-Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/342) (İçişleri; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        58.-Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı İle Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim Ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/343) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        59.-T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Arasında Televizyon Yayıncılığı Alanında İşbirliğine Dair Protokol ile Teknik Hizmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/344) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        60.-Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/345) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        61.-Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/346) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        62.-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/347) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        63.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/348) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        64.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı  (1/349) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        65.-Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/350) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        66.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre, Doğa, Su ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/351) (Çevre;Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        67.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/352) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        68.-Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/353) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        69.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/354) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        70.-Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/355) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        71.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/356) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        72.-Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/357) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        73.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/358) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        74.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/359) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        75.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/360) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        76.-Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı  (1/361) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        77.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/362) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        78.-14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Anlaşmaya Ek Anlaşmasın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/363) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        79.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/364) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        80.-Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/365) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        81.-Enerji Şartı Antlaşmasının Ticaretle İlgili Hükümlerine Getirilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/366) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        82.-Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/367) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        83.-Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/368) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        84.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gaz Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/369) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        85.-Türkiye Cumhuriyeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/370) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        86.-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/371) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        87.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/372) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        88.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Tarım Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/373) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        89.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/374) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        90.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/375) (Avrupa Birliği Uyum; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        91.-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/376) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        92.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında ve Ötesinde Tarifeli Hava Seferlerini Düzenleyen Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/377) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        93.-Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/378) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        94.-Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/379) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        95.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Su Kaynakları Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/380) (Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        96.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/381) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        97.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/382) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        98.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/383) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        99.-Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/384) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        100.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/385) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        101.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/386) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        102.-Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/387) (Milli Savunma; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        103.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/388) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        104.-Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/389) (Milli Savunma; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        105.-Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/390) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        106.-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/391) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        107.-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/392) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        108.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/393) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        109.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/394) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        110.-Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/395) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        111.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/396) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        112.-Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/397) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        113.-Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolüne İlişkin Taraflar Konferansında Alınan Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/398) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        114.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni Sınır Kapıları Oluşturulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/399) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        115.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkilerinin Değerlendirilmesine Dair Bir Ortak Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/400) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        116.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/401) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        117.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/402) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        118.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/403) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        119.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İletişim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/404) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        120.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/405) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        121.-Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/406) (Çevre; Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        122.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/407) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        123.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/408) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        124.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/409) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        125.-Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/410) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        126.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Komorlar Birliği Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/411) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        127.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/412) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        128.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/413) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        129.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/414) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        130.-Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/415) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        131.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/416) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        132.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/417) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        133.-Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/418) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        134.-Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasındaki Eğitim Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/419) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        135.-Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Irak Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Irak ve Türkiye'de Düzenlenen Fuarlara Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/420) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        136.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/421) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        137.-Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi Elektronik Taşıma Belgesi ile İlgili Ek Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/422) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        138.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/423) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        139.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/424) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        140.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/425) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        141.-Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/426) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        142.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/427) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        143.-Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/428) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        144.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/429) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        145.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/430) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        146.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/431) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        147.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/432) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        148.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/433) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        149.-Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/434) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        150.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/435) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        151.-Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/436) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        152.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/437) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        153.-30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a),  Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)’sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/438) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Avrupa Birliği Uyum ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        154.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulaştırma Altyapısı ve Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/439) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        155.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/440) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        156.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Kaynaklar ve Su Havzası Amenajmanı Üzerine Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/441) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        157.-Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/442) (Adalet; İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        158.-İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı   (1/443) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        159.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/444) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        160.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı    (1/445) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        161.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/446) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        162.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nusaybin ve Kamışlı Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı  (1/447) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        163.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/448) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        164.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/449) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        165.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İran Hududunda Yeni Kara Hudut Kapılarının Açılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/450) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        166.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/451) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        167.-Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti İskan ve İnşaat Bakanlığı Arasında Yapı Malzemeleri Alanında Mutabakat Zaptı ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/452) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        168.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/453) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        169.-187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/454) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        170.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/455) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        171.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        172.-Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Görevlilerinin Aile Üyelerinin Kazanç Getirici İşlerde Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/457) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        173.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/458) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        174.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/459) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        175.-2009 Gemilerin emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/460) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        176.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/461) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        177.-Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/462) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        178.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/463) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        179.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/464) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        180.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/465) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        181.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/466) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        182.-Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/467) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        183.-Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesine İlave Edilen Anlaşmazlıkların Çözümü Hakkında EK-G'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı  (1/468) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

 

Teklifler

 

        1.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Türk Ceza Kanunu ve Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/14) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2011)

        2.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/15) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2011)

        3.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/16) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2011)

        4.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/17) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2001)

        5.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun; Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Kurumu Kanun Teklifi (2/18) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2001)

        6.-Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in; T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık ve Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması İle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklardaki Artışlar Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/19) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2001)

        7.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/20) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        8.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Birer Geçici Madde Eklenmesi İle İlgili Kanun Teklifi (2/21) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        9.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/22) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        10.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/23) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        11.-Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/24) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        12.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/25) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        13.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/26) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        14.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/27) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        15.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan ve Yeniden Yapılandırılan Borçlarının Faizsiz Ödenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/28) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        16.-Konya Milletvekili Atilla Kart ve Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/29) (Adalet ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        17.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi (2/30) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        18.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/31) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        19.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/32) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        20.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/33) ( İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        21.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/34) (Adalet  ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        22.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/35) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        23.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2’ nci Maddesinin A  Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/36) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        24.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 27.07.1961 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/37) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2011)

        25.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Kadını Şiddetten Koruma Kanunu Teklifi (2/38) (İçişleri; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2011)

        26.-Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/39) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2011)

        27.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/40) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.08.2011)

        28.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapan 5511 Sayılı Kanun Teklifi  (2/41) (Adalet ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.08.2011)

        29.-Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi (2/42) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.08.2011)

        30.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/43) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        31.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 2659 Sayılı  Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/44) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        32.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/45) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        33.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 3218 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        34.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/47) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        35.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi (2/48) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        36.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/49) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        37.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/50) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        38.-Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın; Türk Medeni Kanunu ile Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/51) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        39.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Yenice, Gülek ve Huzurkent Adıyla Üç İlçe ve Tarsus Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/52) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        40.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Atakent, Taşucu ve Uzuncaburç Adıyla Üç İlçe  ve Silifke Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/53) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        41.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Kazancı ve Kalediren Adıyla İki İlçe ve Anamur Adıyla Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/54) (Plan ve Bütçe  ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        42.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/55) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        43.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi (2/56) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.08.2011)

        44.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 4 Milletvekilinin; Hatay Vilayeti Kurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/57) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2011)

        45.-Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün; 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/58) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.08.2011)

        46.-Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/59) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2011)

        47.-İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2011)

        48.-İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/61) (Plan ve Bütçe  ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.09.2011)

        49.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yolaçtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/62) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2011)

        50.-Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; Bazı Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Hakkında Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/63) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2011)

        51.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/64) (Anayasa  ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2011)

        52.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; 12 Eylül l980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi (2/65) (Anayasa; Plan ve Bütçe  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.09.2011)

        53.-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin;  Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/66) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2011)

        54.-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/67) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler  ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.09.2011)

        55.-Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt'ün; Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/68) (İçişleri; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe  ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2011)

        56.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/69) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2011)

        57.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın; Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/70) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.08.2011)

        58.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; Orman Köylülerinin Kalkındırılmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/71) (Adalet; Anayasa; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        59.-Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 2 Milletvekilinin; Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi (2/72) (Adalet; Plan ve Bütçe; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.08.2011)

        60.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Atanamayan Öğretmenlerin Boş Bulunan Kadrolara Atanması ve Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunlarının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/73) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.09.2011)

        61.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/74) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        62.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/75) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        63.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/76) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Çevre Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2011)

        64.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; 1937-1938 Yıllarında Tunceli İlinde Yapılan Askeri Harekatta Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/77) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        65.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Hakimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/78) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        66.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/79) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        67.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/80) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        68.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/81) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.09.2011)

        69.-Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi  (2/82) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.09.2011)

        70.-Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/83) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.09.2011)

        71.-Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in; 5275 Sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/84) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.09.2011)

        72.-Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün'ün; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/85) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.09.2011)

        73.-Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/86) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2011)

        74.-Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in; Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4706 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/87) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2011)

        75.-İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun; 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (2/88) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.09.2011)

        76.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/89) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2011)

        77.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/90) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2011)  

       78.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/91) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.8.2011)

Tezkereler

 

        1.- Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2010 Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi, Uygulama Sonuçları Raporu ve Hazine İşlemleri Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/538) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.9.2011)

        2.- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak'ın PKK Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi İle Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17/10/2007 Tarih ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 8/10/2008, 6/10/2009 ve 12.10.2010 Tarihli 929, 948 ve 975 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca 17/10/2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2011)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Çambeli köyüne afet konutları yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

2.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle-Balçeşme köyünün su deposunun yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

3.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Makine Mühendisleri Odasının Erzurum’a şube açıp açmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

4.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum-Pasinler Kurdu Deresi üzerine gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

5.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/07/2011)

6.-      İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Esenyurt Devlet Hastanesinde doktorların darp edilmesine ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/07/2011)

7.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Çıldır Cambaz Demiryolu İstasyonuna antrepo ve lojistik tesis kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

8.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Ardahan Hoçuvan Bölgesi yolunun yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

9.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır Aktaş Sınır Kapısının açılışına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısının işlerliğinin artırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bir mahallesindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

12.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, belediye iktisadi teşekküllerinde sözleşmeli olarak çalışanlara kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

13.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü Sınır Kapısında bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

14.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyde yapılan kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

15.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’ta yapılan HES inşaatının denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

16.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki Savaşır ile Göle’deki Kalecik kalelerinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/16) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki Şeytan Kalesi ve Hanak’taki Kırnak Kalesinin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/17) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın imar planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

19.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

20.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın kentsel dönüşüm planına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/07/2011)

21.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Amasya-Tokat-Erzincan yolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

22.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta satışı yapılan Tekel binasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

23.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar-Erbaa arasındaki tarihî Talazan Köprüsüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

24.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Merkez çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/24) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

25.-  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, Kosova’da yayın yapan Mehmetçik FM’in yayınının durdurulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/25) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

26.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa edenlerin geri dönmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/26) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

27.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da içme suyu temini için elektrik kullanan köylülerin faturalarının Devlet tarafından ödenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

28.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da trafik ışıklarının kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

29.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki uzman doktor sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

30.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerinin otogarlarının yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/07/2011)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, öğretmen atamalarına ve okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

32.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, meslek liselerinin öğrenci sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

33.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sahte fatura düzenleyenlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/33) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

34.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yargıtay’ın baz istasyonlarıyla ilgili kararına ve uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

35.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, dış borç miktarındaki artışa ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

36.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, SYDTF tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/36) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

37.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Cumhuriyet Meydanındaki anıtın yeniden düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/37) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

38.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/38) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

39.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, deniz ve havuzlardaki kirliliğe karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

40.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/40) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a et kombinası açılıp açılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılık sektörüne ve veteriner hekimliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/07/2011)

43.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Almanya’daki Deniz Feneri davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/07/2011)

44.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla polis ve savcıların eğitimlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

45.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, akraba evliliklerinin azaltılması için yapılan eğitim programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

46.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Beydağ ve Bayındır’daki sağlık hizmetlerinin yetersizliği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

47.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, ilköğretim ve lise müfredatlarına “İnsan Hakları Tarihi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” dersleri konulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

48.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Karaburun’daki sağlık hizmetlerinin yetersizliği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

49.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla eğitim verilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

50.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, kamu kurumlarında boş olan özürlü kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/49) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

51.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, aile hekimlerinin ve yanlarında görev yapan sağlık personelinin yetersizliği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/08/2011)

52.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen doğum oranına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/51) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/08/2011)

53.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Türk malı otomobil üretimi çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/52) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/08/2011)

54.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Havaalanının kapasitesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/08/2011)

55.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, haşhaş ekim ve üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/08/2011)

56.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim sistemleri ve üretim tesis kontrollerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/55) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/08/2011)

57.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, deniz kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/08/2011)

58.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, deniz yüzeyi kira bedellerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/08/2011)

59.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, su ürünleri yetiştiriciliği ve teşviklerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/08/2011)

60.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Diş Hastanesi yapımına ve diş hekimi istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/08/2011)

61.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da şap hastalığı için alınacak önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2011)

62.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’a bağlı bir köyün cemevinin elektrik borcuna ilişkin Başbakan Yardımcısından (Bekir Bozdağ)  sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2011)

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’deki imam hatip lisesinin eksiklerinin tamamlanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2011)

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın ilçe ve köylerindeki okul yollarının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/08/2011)

65.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul-Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar sahilindeki deniz kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/64) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Atatürk Üniversitesindeki öğretim görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Üniversitesinin öğrenci kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/66) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki çiftçilerin mera sorununa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki eğitim koşullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bölünmüş yollara ve araç parkı ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Millet Bahçesinin düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/70) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

73.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, her ilde teknokent kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/72) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

74.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a kamyon-tır garajı ve nakliyeciler sitesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/73) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

75.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’ın bazı köylerinin köy odası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gürcistan ve Ermenistan gümrük kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

77.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Kongre Binasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan kamu binalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkiye’deki mülteci kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’a bağlı bir köyün dere yatağına köprü yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır’ın bazı köylerindeki kadastro çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

83.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta hurdacılar sitesi kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

84.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde eğitimin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ekonomik kriz haberlerine ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu ve özel sektörde boş bulunan özürlü kadrolarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

87.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AOǒnin kiraladığı taşınmazlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

88.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

89.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, futbol sahalarının bakım ve onarımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’ya yeni bir hal binasının yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/89) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

92.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ilaç sektöründe yasal düzenlemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

93.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Diyadin şifalı kaplıcalarının turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

94.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Başkale travertenler bölgesinin turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

95.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki spor kulüplerine maddi yardım yapılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

96.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van-Gürpınar’da görülen şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların telef olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

97.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AB ile olan ithalat ve ihracat oranının artmasına ilişkin Ekonomi Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

98.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu kuruluşlarınca ödenen kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

99.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

100.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kıbrıs sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

101.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çanakkale Gökçeada’daki bir otel inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

102.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Feza Gürsoy Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

103.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite sınavındaki iddialar sebebiyle soruşturma izni verilen üst düzey görevlilere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

104.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum-Horasan demiryolunun yenilenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

105.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, denizlerdeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

106.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Sarıkamış’ta bulunan Katerina Köşkünün bakım ve onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

107.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kullanılması zorunlu olan bir ilacın bedelinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

108.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Erzurum bölünmüş yol yapımının hızlandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

109.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars Halitpaşa mahallesi DSİ su kanallarının temizlenmesine ilişkin Orman ve Su işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/08/2011)

110.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

111.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Heybeliada Ruhban Okulunun açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

112.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, turizm konusunda Tokat’ta yapılacak projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

113.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, son beş yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

114.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, zayıflama ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

115.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emeklilerin banka promosyonu alıp almayacaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/08/2011)

116.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2011)

117.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Libya’daki muhalif gruplara yapılan yardımlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/08/2011)

118.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da büyükbaş hayvan et kesiminin denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

119.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da arıcılıkla uğraşan üreticilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/118) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

120.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin et taşıma aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

121.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki üniversitelerin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

122.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars, Iğdır, Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane illerindeki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

123.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a bağlı bir köyün su ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

124.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okulların bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

125.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçe belediyelerinin itfaiye aracı ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

126.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki futbol sahalarının bakım ve onarımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/09/2011)

127.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri e.v davası ile ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/09/2011)

128.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, noter ücretlerinin düzenlenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/09/2011)

129.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta bulunan Beş Kiliselerin onarımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/09/2011)

130.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TOKİ’nin bazı illerdeki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili bir takım iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/09/2011)

131.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TOKİ’nin Ardahan’da kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/09/2011)

132.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliklerinin uygulamaya konmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/09/2011)

133.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 12 Eylül’de yapılan Anayasa değişikliğiyle getirilen kişisel verilerin korunması ve sendikal hakların uygulamaya konulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/09/2011)

134.-  İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2011)

135.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin, İstanbul’un bazı ilçelerindeki okullarda birleşik sınıf uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/09/2011)

136.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle’nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

137.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okulların spor malzemesi ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

138.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı şehirlerdeki çarpık yapılaşmanın giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

139.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere spor salonu yapımına ve spor kulüplerinin desteklenmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

140.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illere tarım meslek lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

141.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Muş, Hakkâri ve Şırnak illerindeki bazı yol, köprü ve kanalizasyon sistemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/140) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

142.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdamdaki atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/141) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/09/2011)

143.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ve ilçelerine kadın konukevi yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

144.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

145.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı’daki mezarlığın çöp arıtma tesisi olarak tahsisinin önlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

146.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, HSYK tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar konusunda düzenlenen raporlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

147.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da bulunan tabyaların restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

148.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’a adalet veya sağlık meslek lisesi açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/09/2011)

149.-  İzmir Milletvekili Hülya Güven’in, Milli İstihbarat Teşkilatına personel alımında göz önünde bulundurulan erkek olma şartına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/09/2011)

150.-  Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

151.-  Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, kuzey-güney bağlantısını sağlayan yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

152.-  Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, tek platformlu yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

153.-  Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, alternatif finans kaynakları kullanılarak yapılan temel altyapı projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

154.-  Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı’nın, bölünmüş yolların kazandırdığı zaman ve yakıt miktarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

155.-  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, karayolu taşımacılık sektöründeki düzenlemelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

156.-  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, motorlu taşıtların teknik muayenelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

157.-  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların piyasadan çekilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

158.-  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/158) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

159.-  Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, karayollarında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

160.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

161.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan sorunları çözmek için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

162.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

163.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, karayolu yapımı amacıyla istimlak edilen arazilerin bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

164.-  Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un, egzoz emisyonlarının azaltılması çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

165.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, trafik güvenliği hizmetleri çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

166.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, yol kenarı denetim istasyonlarında denetimi yapılan araç sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

167.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, proje, bakım, onarım ve restorasyonu tamamlanan köprü sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

168.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

169.-  Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in, inşa edilen yeni demiryolu hatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

170.-  Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, otomatik flaşör ve bariyer yapılan hemzemin geçit sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

171.-  Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, yenilenen demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

172.-  Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Marmaray Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

173.-  Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, Türkiye-Gürcistan demiryolu inşaatı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

174.-  Eskişehir Milletvekili Salih Koca’nın, lojistik merkezler kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

175.-  Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Mekke-Medine hızlı tren hattı inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

176.-  Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Sivas-Erzincan hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

177.-  Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

178.-  Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

179.-  Giresun Milletvekili Adem Tatlı’nın, Van Gölü’ndeki feribotların yenilenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

180.-  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, planlanan hızlı tren projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/180) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

181.-  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

182.-  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, Adapazarı-Karadeniz Ereğlisi ve Bartın Limanı demiryolu bağlantısının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

183.-  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, yeni terminal binası inşa edilen havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

184.-  Isparta Milletvekili Recep Özel’in, havayolu iç ve dış hat yolcu sayılarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

185.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, bölgesel hava taşımacılığı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/185) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

186.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, tüm ülke hava sahasını tek bir hava trafik kontrol merkezinden kontrol etme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

187.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, sivil havacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

188.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, Türk havayolu pazarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

189.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın, havayolu uçuş nokta ve sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

190.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, Türkiye’nin uçak bakım ve eğitim merkezi olmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

191.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, ülkemize gelen yabancı uçakların denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

192.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, uluslararası kuruluşlardan ödül alan havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

193.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarında hizmet verilen yolcu sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

194.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat’ın, havaalanlarına yapılan yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

195.-  İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, terminalleri yenilenen havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

196.-  İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, DHMİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile personelinin özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

197.-  İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, Çukurova Bölgesel Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

198.-  İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, bölgesel havaalanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

199.-  İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın, İstanbul’a üçüncü bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2011)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı seçimi ve süresine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/08/2011)

2.- Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, TBMM’de kullanılan bilgisayarların internet güvenliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/09/2011)