Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  99

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Mart 2010 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Kara Avcılığı Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/824) (Çevre; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 08.03.2010)

 

Tezkere

 

            1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2008 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 08.03.2010)