Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  98

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Mart 2010 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/820) (Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2010)

2.- Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/821) (Anayasa; İçişleri; Çevre; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/822) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/823) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.03.2010)

 

Teklifler

 

1.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/624) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

2.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/625) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/626) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

4.- Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/627) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2010)

5.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/628) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

6.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/629) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

7.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/630) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

8.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin; Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi (2/631) (Anayasa ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

9.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/632) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, 1930 yılında Van’ın Erçiş İlçesindeki Zilan Deresinde yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/615) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kamuda geçici personel istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/616) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

3.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 34 Milletvekilinin, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bazı hususların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/617) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 34 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetler konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/618) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Fransa’daki Türkiye Mevsimi etkinliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11711)

2.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, ödenmemiş kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12134)   

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12139)   

4.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir Bakanlar Kurulu Kararındaki bir değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12140)   

5.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulları yazılı sınavında sorulan sorulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12141)   

6.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12142)   

7.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, aldığı ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12144)   

8.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12149)   

9.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12150)   

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12167)   

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sigortacılık hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12168)   

12.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki uyuşturucu madde kullanımının tahliline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12171)   

13.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir oluşum iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12172)   

14.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir derneğin faaliyetlerinin engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12173)   

15.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir vakfa bağışlanan gayrimenkulün satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12174)   

16.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köprülü kavşağın düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12175)   

17.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sulama birliğinde işten çıkarılan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12176)   

18.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın Sason ilçesine girişteki yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12177)   

19.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da görev yapan koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12178)   

20.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12179)   

21.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamudaki araçlara ve kiralama uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12183)   

22.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki özelleştirmelerin gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12185)   

23.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12186)   

24.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da Hazineye ait taşınmazların durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12187)   

25.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dolaylı ve dolaysız vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12188)   

26.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12189)   

27.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir oluşum iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12190)

28.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, ilköğretime özürsüz olarak devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12191)   

29.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerdeki eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12192)   

30.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine akademik ve idari personel alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12193)   

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PMYO’lardan ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12194)   

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12196)   

33.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, milli eğitim modellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12198)   

34.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12199)   

35.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir öğrencinin ölüm olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12200)   

36.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir okuldaki fizyoterapist ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12201)   

37.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, yönetici atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12202)   

38.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, internet yasaklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12203)

39.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, okullardaki zorunlu bağış uygulamalarına ve bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12204)   

40.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da kız çocuklarının okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12205)   

41.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, askeri karakol alanında bulunan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12206)   

42.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, üniversitelerde bildiri dağıtan öğrencilere yönelik uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12207)   

43.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12218)   

44.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de esnaf ve sanatkar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12219)   

45.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12220)   

46.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, demiryollarına ve tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12231)   

47.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Ankara tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12232)   

48.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sinema çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12237)   

49.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12243)   

50.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, “vicdani red” konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ve bir tutuklunun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12245)   

51.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yalın ADSL bağlantısındaki ücretlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12247)   

52.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomi yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12249)   

53.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerde İŞKUR’la sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12262)   

54.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, kamu kurumlarında çalıştırılan taşeron firma personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12264)   

55.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen ilçesindeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12275)   

56.-  Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valiliğince yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12284)   

57.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye hizmetleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12285)   

58.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir arsanın imar tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12286)   

59.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir arsa satışı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12287)   

60.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir ihale şartnamesine ve sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12288)   

61.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir inşaat ruhsatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12289)   

62.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Deniz Feneri Davası sanıklarına ihale verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12290)   

63.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12291)   

64.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir belediyenin itfaiye eri alımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12292)   

65.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, personel maaşlarını ödeyemeyen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12293)   

66.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kocasinan Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12294)   

67.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12295)   

68.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Talas Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12296)   

69.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Melikgazi Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12297)   

70.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un; motorlu bisiklet ve motorsiklet kullanımındaki kask ve gözlük takma şartlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12298)   

71.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yapılan bir jandarma operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12299)   

72.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TEDAŞ’ın bir GSM şirketi ile yaptığı protokole ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12304)   

73.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, lojman kiralarına yapılan zamma ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12305)   

74.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, petrol ve doğalgaz ürünlerinden beklenen vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12307)   

75.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergilerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12308)   

76.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı öğretmenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12310)   

77.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki eğitim kurumlarına yapılan yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12311)   

78.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12312)   

79.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12313)   

80.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, pedagojik formasyon konusundaki YÖK kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12314)   

81.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da şiddet gördüğü iddia edilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12316)   

82.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çıraklık ve yaygın mesleki eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12317)   

83.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, hızlı trenlerdeki sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12327)   

84.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12328)   

85.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir şirkete verilen ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12329)   

86.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Kiğı yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12330)   

87.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, demiryollarındaki çalışmalara ve bazı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12331)   

88.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, telefonla yapılan bir ihbarın tespitine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12332)   

89.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, uçak filolarına ve yolcu kapasitelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12333)   

90.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12334)   

91.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, il özel idarelerinin karla mücadele çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12345)   

92.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12347)   

93.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir su kanalının temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12355)   

94.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Toprakkale ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12356)   

95.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sumbas ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12357)   

96.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tufanbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12358)   

97.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Aladağ ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12359)   

98.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kozan ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12360)   

99.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Feke ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12361)   

100.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12362)   

101.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İmamoğlu ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12363)   

102.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karataş ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12364)   

103.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Pozantı ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12365)   

104.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yumurtalık ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12366)   

105.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Saimbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12367)   

106.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bahçe ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12368)   

107.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kadirli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12369)   

108.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Hasanbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12370)   

109.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Düziçi ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12371)   

110.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da polisin yaptığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12382)   

111.-   Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, defin masraflarından dolayı bir kişinin nüfus cüzdanına el konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12383)   

112.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12384)   

113.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12385)   

114.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12386)   

115.-   Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12387)   

116.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12388)   

117.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, rektör seçimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12389)   

118.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de takdir ve teşekkür belgesi verilen memurlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12390)   

119.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12391)   

120.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki şiddetle ilgili bir forma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12392)   

121.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara Adası’ndaki ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12401)   

122.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale ilindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12403)   

123.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TCDD Genel Müdürünün makam aracı kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12404)   

124.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12405)   

125.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Demirköy ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12406)   

126.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türkiye İş Kurumunun İstanbul’daki istihdam faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12407)   

127.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölünmüş yol yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12409)   

128.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, ortam dinleme ve izleme aracı tanıtımı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12410)   

129.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, IMF ile görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12412)   

130.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12413)   

131.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12416)   

132.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12417)   

133.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Telekomünikasyon İletişim Başkanının atanma usulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12419)   

134.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, öğrenci servisi şoförlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12421)

135.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12422)   

136.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sabıkalı öğrenci servisi şoförlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12423)   

137.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, internet kullanıcılarının tarife sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12424)   

138.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki atıl bir tarihi binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12427)   

139.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ormana karşı işlenen suçlara ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12432)   

140.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Hamzabey Çayının ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12433)   

141.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ülkemizde yaşayan Ermeni ve Azerilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12455)   

142.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, belediyelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12456)   

143.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12457)   

144.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ağrı-Patnos’ta çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12458)

145.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 1930 yılında yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12459)   

146.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Romanlara yönelik bazı uygulamalara ve bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12460)   

147.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir greve yönelik emniyet güçlerinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12461)   

148.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir koy bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12462)   

149.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da heyelan nedeniyle oluşan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12463)   

150.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Batman Belediyesinin internet sitesindeki bazı resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12464)   

151.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, öğretmenlerin istihdam şekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12465)   

152.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12466)   

153.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12467)   

154.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin becayiş haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12468)   

155.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sosyoloji bölümü mezunlarının felsefe grup öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12469)   

156.-   Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12475)   

157.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yüksek Hızlı Trenin sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12476)   

158.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Avrupa’ya açılan sınır kapılarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12480)