Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  97

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Mart 2010 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/611) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2010)

2.- Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve 21 Milletvekilinin, Çankırı’da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/612) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir 22 Milletvekilinin, Gaziantep’teki deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/613) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)

4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, kaçak et ve gıda üretimi sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/614) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.2.2010)