Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  96

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

09 Mart 2010 Salı

 

Tezkere

 

1.- Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1120) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.03.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bursa Yenişehir Havaalanından yapılan bazı uçak seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şeker piyasasındaki bazı işlemlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki öğretmen lojmanı ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, uzmanlık sınavlarındaki yaş sınırlamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un içme suyu şebekesinin yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki liselerde branş öğretmeni ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki esnafın bazı sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ihtiyacı ile hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

9.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Abant’taki turizm tesislerinin atık deşarjına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

10.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

11.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehri sularının Çoruh Nehrine aktarılması projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

12.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, su kotası uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

13.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, tanık koruma tedbiri kararlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

 

Yazılı Soru Önergeleri

                                                

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, banka promosyonunun kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12922) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2010)

2.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, banka promosyonunun kullanımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12923) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/02/2010)

3.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, maden ocaklarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12924) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

4.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, maden kazalarına ve sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12925) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı medya şirketleri yönetimleriyle ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12926) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

6.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12927) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

7.-    Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, TOKİ’nin bir iştirakiyle ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12928) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

8.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamudaki personel istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12929) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

9.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, esnek çalışma modeline yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12930) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

10.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir şube müdürünün tayinine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12931) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

11.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12932) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işsizlik ve kayıt dışı istihdam sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12933) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

13.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12934) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

14.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kolon Operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12935) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

15.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yolsuzlukların arttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12936) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

16.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, borçlu spor kulüplerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12937) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

17.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı eski milletvekillerinin maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12938) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

18.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12939) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

19.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12940) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

20.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Murat Nehri üzerindeki barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12941) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

21.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’deki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12942) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

22.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, özel ağaçlandırma sahalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12943) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

23.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, DSİ’de çalışan ziraat mühendislerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12944) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

24.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sulama birliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12945) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

25.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT Genel Müdürünün yürüttüğü diğer görevlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12946) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

26.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin bir binasının stüdyoya dönüştürülmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12947) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

27.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, satışı yasak olan bir petrol türevinin denetlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12948) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

28.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik iletim hatlarının satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12949) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

29.-  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Ankara’da ilan panolarına asılan bazı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12950) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

30.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, karayollarındaki hız sınırı aşımı cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12951) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

31.-  Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12952) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

32.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12953) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

33.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Meriç Nehrinden yapılan yasal olmayan geçişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12954) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

34.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12955) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

35.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12956) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

36.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12957) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12958) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12959) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

39.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12960) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kurum içi milli emlak uzmanlığı sınavı açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12961) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

41.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12962) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

42.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, katkı ve öğrenim kredisi geri ödemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12963) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

43.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12964) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

44.-  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, öğrenci devamsızlığıyla ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12965) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

45.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, atıl bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12966) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

46.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özel rehabilitasyon merkezlerine verilmeyen ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12967) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

47.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, onur üyesi kartının öğretmenler dışındaki çalışanlara verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12968) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

48.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12969) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

49.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12970) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

50.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12971) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

51.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12972) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

52.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, domuz gribi salgınına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12973) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

53.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, 112 çalışanlarının sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12974) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

54.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı sözleşmeli personelin intibak sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12975) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12976) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

56.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Susurluk Çayının taşmasıyla oluşan zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12977) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

57.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Uluabat Gölünün taşmasıyla oluşan zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12978) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

58.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa’da aşırı yağışlar dolayısıyla maddi zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12979) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

59.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, afet mağduru çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12980) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

60.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, pamuk primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12981) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

61.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, pamuk ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12982) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

62.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bazı hayvancılık desteklemeleri kapsamına Konya’nın alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12983) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

63.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Alanya’da ölen gösteri yunuslarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12984) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

64.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kırmızı et ve süt tüketimi ile fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12985) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

65.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12986) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

66.-  İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12987) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

67.-  Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12988) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

68.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Rusya’ya yapılan ihracata yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/12989) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

69.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, camilerdeki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12990) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

70.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta düzenlenebilecek yaz spor organizasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12991) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

71.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12992) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

72.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12993) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

73.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Savaştepe Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12994) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya ve 27 Milletvekilinin, olası bir afet durumunda Kocaeli’deki sanayi kuruluşlarının çevreye verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/607) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 28 Milletvekilinin, domuz gribi aşısı konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/608) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 26 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/609) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat’taki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/610) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2010)