Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  93

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

04 Mart 2010 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter ve 21 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/603) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, TOKİ’nin uygulamalarına yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/604) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, Yumurtalık ve Akyatan Lagünlerinin korunması konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/605) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

4.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, TRT’nin özerkliği konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/606) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)