Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                       No:  91

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

02 Mart 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/813) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.2.2010)

 

Teklifler

           

            1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/619) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın; Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/620) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.2010)

            3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/621) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010)

            4.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununu Değişiklik Teklifi (2/622) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.2.2010)        

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ziraat mühendisi ve veteriner hekim kadrolarının kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

2.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, primlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

3.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, esnaf ve sanatkarların vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

4.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, 9 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

5.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, 4 Eylül Treninin seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

6.-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Ankara-Erzurum ekspres treni seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

7.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, din görevlilerinin ve camilerin bazı sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12810) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

2.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, üniversite hastanelerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12811) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

3.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12812) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

4.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12813) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

5.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12814) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

6.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TEKEL’e ait bir binanın kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12815) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

7.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, askeri uçak ve helikopterlerin yerleşim yerlerinde alçaktan uçtuğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12816) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

8.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, demokratik açılım projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12817) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

9.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12818) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

10.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12819) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

11.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, valilerle yapılan bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12820) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

12.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TRT’nin açılması planlanan Arapça yayın yapacak kanalına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12821) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

13.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

14.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Erzincan’daki bazı yargısal olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

15.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir cezaevindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12824) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

16.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12825) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

17.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir soruşturma dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

18.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat SGK İl Müdürlüğünün kadrolarına ve hizmet binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12827) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

19.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12828) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

20.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, işsiz kalanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12829) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

21.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12830) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

22.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İvrindi Korucu Beldesinde orman alanlarının parsellenip satıldığı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12831) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

23.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin TRT yayınlarında kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12832) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

24.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin İstanbul Tepebaşındaki stüdyolarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12833) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

25.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’de sosyal amaçlı bazı merkezlerin kapanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12834) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

26.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadın intiharlarına ve şüpheli ölümlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12835) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

27.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadın intiharlarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12836) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

28.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12837) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

29.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yardım kuponları ile ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12838) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

30.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, valiliklerde dağıtılan kitap ve broşürler ile makam odalarındaki resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12839) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

31.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki bir soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12840) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

32.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, misyonerlerin faaliyetlerine ve çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12841) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

33.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, kayıp ve kaçak enerji sorununa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12842) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

34.-          İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, TEKEL’in bir binasının tahsisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12843) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

35.-          İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12844) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

36.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12845) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

37.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12846) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

38.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin il içi yer değiştirmeleriyle ilgili bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12847) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

39.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, taşımalı eğitimde yaşanan trafik kazalarına ve diğer sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12848) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

40.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köydeki kapatılan ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12849) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

41.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, tutuklu bulunan subay ve astsubayların bazı özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12850) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

42.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, sınır ve iç güvenlik iskan tesislerinin TOKİ tarafından inşa edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12851) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

43.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bazı askeri personelin özlük hakları sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12852) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

44.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12853) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

45.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Gediz Nehrinin taşmasıyla oluşan zararların karşılanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12854) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

46.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, pancar kotasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12855) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

47.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hayvan varlığına ve destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12856) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

48.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hizmet binasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12857) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

49.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta kış sporları müsabakaları düzenlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12858) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

50.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12859) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

51.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12860) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/02/2010)

52.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir İktisat Kongresine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12861) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

53.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TEKEL işçilerinin eylemleriyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12862) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/02/2010)

54.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, toplantı ve karar yeter sayısı istemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12863) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/595) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bal üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/596) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010)

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, GAP bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/597) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010)

4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, basın özgürlüğü konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2010)