Dönem: 23

                                                                                                                       Yasama Yılı:  4

                              No:  90

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

01 Mart 2010 Pazartesi

 

Teklifler

 

          1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/616) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2010)

          2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/617) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010)

          3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/618) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010)                                                                     

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1849) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

2.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1850) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

3.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir valiyle ilgili mahkeme kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

4.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TEKEL’in bir binasının tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1853) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, silah harcından muaf tutulmayan bir kısım kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1854) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

7.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1855) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

8.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1856) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

9.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

10.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, kütüphanelere satın alınan kitaplara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

11.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yazılım ve genetikteki ulusal güvenliğe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

12.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Karadeniz’deki bazı gelişmelere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

13.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, AOǒdeki üretime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

14.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Cumhuriyetleriyle olan vize uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

15.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Hazine bonolarını ellerinde bulunduran yatırımcılara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

16.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kanada Kış Olimpiyatlarını izlemek üzere giden heyete ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

17.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki çiftçi ve besicilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

18.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta sulama kanalları ve su havuzları yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

19.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tüpgazdaki ÖTV’ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

20.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, alışveriş merkezlerinin çalışma düzenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

21.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, domuz gribi önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

22.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına yapılan atamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

23.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyal yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

24.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Beyoğlu Belediyesi tiyatro salonunun mühürlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

25.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’da işsizliği azaltacak bazı önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

26.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

27.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullara ilkyardım seti teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

28.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, işsizliği azaltmak üzere memur alımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

29.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

30.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki trafik denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

31.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Çayı üzerindeki köprünün güçlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

32.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

33.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’da çöplerin toplanma periyoduna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

34.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt’taki bir binanın restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Manisa-Selendi’den Salihli’ye gönderilenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12696) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

2.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı eylemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12697) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

3.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2000 ve 2001 yıllarındaki kriz sonrası TMSF’ye devredilen banka ve finans kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12698) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

4.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 1999 yılındaki depremlerin etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12699) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

5.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir Hazine arazisinin gasp edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12700) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

6.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bazı belediyelerin SGK prim borçları nedeniyle gelirlerinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12701) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

7.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’de TOKİ’nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

8.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Samsun Yaprak Tütün İşletmesinde tütünlerin gömüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

9.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TEKEL’in bir binasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

10.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme uygulamalarının doğurduğu personel hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

11.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12706) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

12.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir elektrik dağıtım şirketinin uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12707) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

13.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’nın sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12708) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

14.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12709) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

15.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

16.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, İsviçre’de Ermeni soykırımı iddialarını reddettikleri için mahkum edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

17.-          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, tasarruf sahiplerini mağdur eden holding ve şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

18.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir polis operasyonuna ve tutuklu bazı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

19.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

20.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’de işçi alımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12715) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

21.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, THY Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12716) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

22.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, cezaevlerine Türkçe dışındaki bir dilde yayın girişi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

23.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Adli Tıp Kurumunun imza inceleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12718) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

24.-           Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adli Tıp Kurumunun bazı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

25.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Adli Tıp Kurumunun bir ıslak imza incelemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

26.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Adli Tıp Kurumu üyelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

27.-          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yurt dışındaki Türkleri mağdur eden şirketlerle ilgili adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12722) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

28.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12723) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

29.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Fethiye-Kumluova’daki kanalların ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

30.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

31.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

32.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

33.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir ormanlık alanın işgal edildiği iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

34.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da baraj kapaklarının açılmasıyla oluşan su baskınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12729) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

35.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, altın üretiminin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12730) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

36.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin plan çalışmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12731) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

37.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akçapınar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12732) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

38.-           Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12733) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

39.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, istihdamın teşvikiyle ilgili bir düzenleme kapsamında çalıştırılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12734) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

40.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çalışma Müşavirlikleri ve Ataşeliklerindeki sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12735) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

41.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, TEKEL işçilerinin geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12736) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

42.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12737) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

43.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, küçük yatırımcı ve esnafın desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12738) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

44.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, müşteri şikayetleri hakem heyetine yapılan başvurulara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12739) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

45.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Şanlıurfa’da 1994 yılında kaybolan bir gazete muhabirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12740) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

46.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te göç alımından doğan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12741) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

47.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellilere toplu ulaşımda sağlanan hakları kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12742) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

48.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Aliağa’da baraj sularıyla yıkılan bir köprüye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12743) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

49.-          Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir sendika şube başkanının uğradığı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12744) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

50.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çorum’daki kadın hak ve özgürlüklerini ihlal eden eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12745) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

51.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli eski Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12746) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

52.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki uyuşturucu bağımlılığı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12747) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

53.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, bir avukatın darp edilmesi olayının tahkikatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12748) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

54.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, failleri bulunamayan bazı cinayet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12749) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

55.-          Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Elazığ Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12750) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

56.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12751) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

57.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çocuk kaçırma suçlarında cezaların artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12752) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

58.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki asayiş durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12753) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

59.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir gölet arazisi konusunda yapılan görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12754) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

60.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Silah Kanunu Tasarısındaki bir düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12755) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

61.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12756) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

62.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İl Emniyet Müdürlüğüne plaka algılama sistemi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12757) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

63.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12758) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

64.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köydeki tahribat iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12759) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

65.-           Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12760) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

66.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Lara-Kundu Bölgesindeki plan çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12761) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

67.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Yıldız Sarayı Müzesinde tarihi eşyaların hurdaya çıkarılarak satıldığı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12762) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

68.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Seferihisar’ın, “sakin şehir” üyeliğinin desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12763) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

69.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir parti faaliyeti için resmi yazıyla bilgi istenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12764) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

70.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Sigara Fabrikasının değerlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12765) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

71.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarım arazilerinin kiralanması konusunda basında çıkan iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12766) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

72.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, banka mevduatlarına haciz uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12767) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

73.-          Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, dahilde alınan KDV gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12768) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

74.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12769) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

75.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ankara’da toplu açılış yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12770) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

76.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12771) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

77.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12772) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

78.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12773) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

79.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12774) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

80.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12775) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

81.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12776) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

82.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şiddet içeren dizilerin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12777) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

83.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12778) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

84.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarındaki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12779) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

85.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitim kurumları için yapılacak müdür yardımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12780) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

86.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okul kütüphanelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12781) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

87.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Merkezi ile bazı tıbbi cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12782) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

88.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, kuş ve domuz gripleri ilaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12783) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

89.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof’taki diş doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12784) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

90.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sebze fiyatlarının oluşumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12785) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

91.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, toplu sulama projelerine ve Gaziantep’te tarımsal ihracat teşvikine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12786) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

92.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yapılamayan destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12787) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

93.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, olumsuz hava koşullarının tarım sektörüne etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12788) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

94.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da sel ve taşkınlar nedeniyle zarara uğrayan çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12789) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

95.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da don nedeniyle zarar uğrayan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12790) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

96.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12791) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

97.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12792) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

98.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki karayollarının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

99.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Tarsus’a yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

100.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Bozyazı Tekmen Beldesine üst geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

101.-      İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, karayolu taşımacılığındaki yetki belgesi ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

102.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’dan geçen bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

103.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12798) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

104.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı karayollarındaki bozulmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

105.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

106.-      Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, TKİ’nin bir müessesesine eleman alımıyla ilgili iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12801) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

107.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12802) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

108.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin bazı imkanlarının usulsüz kullandırıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12803) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

109.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, AB Genel Sekreterliği müşavirliklerine yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/12804) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/02/2010)

110.-      Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Almanya’nın uyguladığı dil şartı nedeniyle aile birleşmelerinin gerçekleşememesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12805) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

111.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir TOKİ projesinde site yönetiminden kaynaklanan sorunlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/12806) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/02/2010)

112.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12807) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

113.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Eyüp Sultan Camiinde bir cuma namazında yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12808) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

114.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, özelleştirme uygulamalarının bazı personele etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12809) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/02/2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, KEY ödemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11300)

2.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, telefon dinletme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11450)

3.-  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Dilovası Beldesiyle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu raporundaki önerilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11453)

4.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Yazılım Üssü Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11460)