Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                     No: 9

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Ekim 2009 Cuma

 

Teklif

 

1.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün; 10.6.1983 tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/511) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2009)

 

Tezkereler

           

1.- Ankara Milletvekili Önder Sav’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/976) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.10.2009)

            2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/977) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.10.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/978) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.10.2009)

            4.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/979) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.10.2009)

            5.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/980) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:14.10.2009)

           

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

            1.- Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT, Ardahan İl Çevre Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin (7/9734) esas numaralı yazılı soru önergesini 16/10/2009 tarihinde geri almıştır.