Dönem: 23

                                                                                                                       Yasama Yılı:  4

                              No:  88

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Şubat 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

  1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/812) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010)

                                                                                                                                          

Teklifler

 

  1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/614) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2010)

  2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/615) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.2010)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Genel Kurul Salonunda kullanılan GSM sinyal kesici cihaza ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12694) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

2.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TBMM’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12695) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, GDO’lu ürünlerin sağlığa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/591) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2010)

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, kanuni takibe düşen krediler sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)

3.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 21 Milletvekilinin, Çağdaş Sanatlar Müzesi ihtiyacının araştırılarak karşılanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)

4.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, özel çevre koruma bölgelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)