Dönem: 23

                                                                                                                       Yasama Yılı:  4

                              No:  87

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Şubat 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

  1.- Kültür ve Turizm Bakanlığının Bazı Taşra Kuruluşlarının İl Özel İdareleri ve Belediyelere Devredilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/810) (Plan ve Bütçe; İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2010)     

  2.- Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/811) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2010)

                                                                                                                                          

Teklif

 

  1.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in; 2820 Sayılı Siyası Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/613) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2010)

                                                                                                                                          

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 23 Milletvekilinin, Havran İlçesinde yapılan barajın yarasalar ve zeytincilik üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/587) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2010)

2.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/588) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2010)

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “Hançer Timi” adlı grupların var olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/589) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 21 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/590) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eczanelerin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11254)

2.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, alım yoluyla gördürülen hizmetlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11417)

3.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, diyabet hemşiresi açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11319)

4.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, trafik kazalarında yaralanan sürücülerin giderlerinin karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11420)

5.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, HIV virüsüne karşı alınan tedbirlerin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11422)