Dönem: 23

                                                                                                                       Yasama Yılı:  4

                              No:  86

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Şubat 2010 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Polis Meslek Yüksek Okullarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1848) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

2.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

3.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

4.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

5.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kırmızı et sektöründeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12643) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

6.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

7.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

8.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, geçirdiği bir trafik kazasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12646) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

9.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, TÜİK’in yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12647) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

10.-          Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, SGK’nın trafik kazası geçirenlerin sağlık giderlerini ödememesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12648) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

11.-          Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

12.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

13.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

14.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12652) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

15.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12653) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

16.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki atık su bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12654) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

17.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, atık suların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12655) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

18.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

19.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Kırklareli-Lüleburgaz’da düzenli depolama tesisi kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12657) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

20.-           Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

21.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

22.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12660) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

23.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adıyaman-Kahta’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12661) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

24.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğulu’nun, Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki yerlerin emlak vergisi değerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

25.-          Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, ASKİ’nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

26.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12664) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

27.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

28.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12666) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

29.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12667) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

30.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12668) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

31.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara’da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

32.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim okullarına aktarılan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12670) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

33.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin’daki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12671) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

34.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt’teki ikili eğitime ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12672) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

35.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

36.-          Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

37.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

38.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

39.-          Ordu Milletvekili Rahri Güner’in, raf ömrü uzatılan bir ilacın kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12677) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

40.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programından mezun olan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12678) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

41.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, domuz gribiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12679) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

42.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

43.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, Çankırı’daki hekim ve hekim başına düşen hasta sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12681) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

44.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, H1N1 aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

45.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki devlet hastanelerinin personel ve yatak sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12683) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

46.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Sivas’ın bir proje kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12684) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

47.-          Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Eğirdir’deki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12685) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

48.-          Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

49.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

50.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12688) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

51.-          Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12689) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

52.-          Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa Adli Tıp Kurumunun yerinin değiştirilmesine ve personel ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12690) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

53.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Anadolu Ajansı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü arasındaki personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12691) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

54.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki tarihi Kayaaltı Sığınağının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12692) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

55.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adıyaman-Kahta’da yaşanan bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12693) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, eğitimde toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/583) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2010)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, turizm sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/584) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, başta konut kredisi olmak üzere kredi geri ödemelerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/585) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010)

4.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 20 Milletvekilinin, Köyceğiz İlçesinde kurulacak hidroelektrik santralin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/586) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Muğla Milletvekili Metin Ergun, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesini 23/02/2010 tarihinde geri almıştır (7/12617)