Dönem: 23

                                                                                                                         Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                         No:  85 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Şubat 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

   1.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 476) (Dağıtma tarihi: 22.2.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yangın söndürme araçlarının kira bedeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1846) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

2.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çukurova Havaalanı inşasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’’in, TEKEL bünyesindeki bir şirketin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12592) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

2.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bir olayla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12593) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

3.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, okullarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12594) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

4.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir belediyenin yaptığı itfaiye eri alımı sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12595) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

5.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, İlber Ortaylı’nın bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12596) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

6.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bazı özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

7.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, konut ve taşıt kredisi kullanıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12598) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

8.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Sinop’taki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire-Yenişehir Göleti projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

10.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

11.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de dağıtılan kömürlere ve hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12602) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

12.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12603) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

13.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Marmaray Projesinde arkeolojik kazılarda çalışanların durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12604) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

14.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, parti binalarına yönelik saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12605) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

15.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, özel güvenlik bürolarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12606) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

16.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da boşaltılan köylere geri dönüşe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12607) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

17.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Uludere’de bir minibüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12608) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

18.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tut ilçesinde ham toprak vasıflı arazilerin kiraya verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12609) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

19.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bazı köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12610) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

20.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir İl Özel İdaresine ait araç ve makine parklarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12611) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

21.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesinin bazı köylerindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12612) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

22.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesindeki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

23.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Tire ilçesindeki bir köyün sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

24.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen ilçesindeki bir köyün yol ve okul sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

25.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Menemen’deki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

26.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Menteşe Beldesindeki bir cadde isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12617) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

27.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Uludere’de bir minübüsün taranması olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12618) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

28.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı mali verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12619) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

29.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da belediyelerinin aldığı Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12620) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

30.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, elektrik borçlarının faturalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12621) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

31.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı belediyelerin aldıkları Hazine yardımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12622) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

32.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Sinop’taki belediyelere yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12623) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

33.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balya ilçesindeki lise binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12624) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

34.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soruşturma raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12625) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

35.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’da otopark olarak kiraya verilen okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12626) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

36.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa OSB’deki faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12627) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

37.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Manisa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün ürün nakli denetimlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12628) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

38.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, çilek fidesi desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12629) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

39.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, İpsala’daki arazi dağıtım projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12630) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

40.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, İstanbul’daki bazı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12631) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

41.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, THY seferlerindeki gecikmelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12632) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

42.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, doğalgaz ve petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12633) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

43.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, GAP’a ayrılan kaynağa ve sulama kanallarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12634) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

44.-  Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kürtçe Kuran meali çalışmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12635) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/02/2010)

45.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’tan yapılan ihracata ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/12636) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

46.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, öğretmenlere özel tatil kampanyasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12637) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

47.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara 19 Mayıs Stadyumunun kapı girişlerine otopark yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12638) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/02/2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11730)   

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ekonomik ve sosyal durum ile yapılan zamlara Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11731)   

3.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Türk Kızılay’ı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11733)   

4.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu-Giresun havaalanı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11735)   

5.- İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kod uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11736)   

6.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, TEKEL işçilerinin taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11737)   

7.- Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, tarım arazilerinin yabancı üreticilere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11740)   

8.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11741)   

9.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, suikast ihbar ve iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11742)   

10.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, okuma-yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11751)   

11.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11757)   

12.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11758)   

13.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11768)   

14.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, UNESCO Başkanlık seçimi ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11769)   

15.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11770)   

16.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11771)   

17.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs’taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11772)   

18.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11773)   

19.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11774)   

20.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda üreten ve dağıtan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11775)   

21.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11776)   

22.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11777)   

23.-  Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11778)   

24.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, özelleştirme dolayısıyla geçici personel istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11780)   

25.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11788)   

26.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11789)   

27.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11790)   

28.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Akyaka tren seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11791)   

29.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, tren kazalarına ve demiryolları yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11792)   

30.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11793)   

31.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, tasarruf tedbirlerine ve yeni alınan makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11802)   

32.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bazı belediyelere terk veya tahsis edilen gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11803)   

33.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, suikast iddialarına ve bir köşe yazısında belirtilen organizasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11804)   

34.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eczanelere ve ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11805)   

35.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Seferberlik Tetkik Kurulundaki aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11806)   

36.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki hava kirliliğine ve kullanılan yakıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11809)   

37.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11816)   

38.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11817)   

39.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, akaryakıt tüketimi ve kaçakçılığı ile vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11818)   

40.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yapılması planlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11819)   

41.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11820)   

42.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11821)   

43.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Manisa-Selendi’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11822)   

44.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Manisa-Selendi’de meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11823)   

45.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir katlı otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11824)   

46.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11825)   

47.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık hizmetlerinde yeşil kartlılardan katkı payı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11829)   

48.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11830)   

49.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Niksar ve Ordu-Akkuş yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11856)   

50.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, yerel internet sitelerinin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11857)   

51.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11858)   

52.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11859)   

53.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867)   

54.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868)   

55.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869)   

56.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsu zluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871)   

57.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11881)   

58.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882)   

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883)   

60.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885)   

61.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886)   

62.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887)   

63.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889)   

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki kömür kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890)   

65.-  Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892)   

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893)   

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894)   

68.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898)   

69.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899)   

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900)   

71.-  Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt’ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901)   

72.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902)   

73.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Ankara’da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903)   

74.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904)   

75.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905)   

76.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11906)   

77.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907)   

78.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908)   

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909)   

80.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916)   

81.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917)   

82.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918)   

83.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919)   

84.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920)   

85.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921)   

86.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922)   

87.-  Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923)   

88.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924)   

89.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925)   

90.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927)   

91.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928)   

92.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929)   

93.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930)   

94.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952)   

95.-  İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953)   

96.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954)   

97.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955)   

98.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956)   

99.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957)   

100.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958)   

101.-       Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959)   

102.-       Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960)   

103.-       Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Çin’de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961)   

104.-       Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDF’den yardım alan toplum kalkınma projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962)