Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                            No:83  

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Şubat 2010 Perşembe

 Gelen Kağıt 83'e ek
 

Raporlar

               1.- Tebligat Kanunu ile Adlî Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Tebligat Kanunu ile Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/742, 2/546) (S. Sayısı: 474) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) (GÜNDEME)

               2.- Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/773) (S. Sayısı: 475) (Dağıtma tarihi: 18.02.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesindeki bir binanın Gazi Osman Paşa Üniversitesine devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesindeki bazı binaların Adalet Bakanlığına devredilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesinde köprülü kavşak ve sinyalizasyon yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ilçesine sabit araç muayene istasyonu açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yol yapımındaki istimlak bedellerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türkiye’de kaçak olarak bulunan yabancılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12523) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

2.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, küçük esnaf ve sanatkarın korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12524) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

3.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özelleştirme sonrası Türk Telekomun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12525) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

4.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa TOKİ-3. Etap konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12526) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

5.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, TOKİ uygulamalarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12527) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

6.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, alışveriş merkezlerine yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12528) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

7.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir basın toplantısında TRT muhabirinin yönelttiği bir soruyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12529) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

8.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, dinleme ve takiple ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12530) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

9.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edilen İzmir metrosu ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12531) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

10.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Hacettepe Tıp Fakültesindeki bir tedavi ünitesinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

11.-          Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, üniversite öğrencilerinin barınma durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12533) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

12.-          Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Dışişleri Bakanlığı konutuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12534) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

13.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, eşinin GATA ziyareti girişimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12535) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

14.-          İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, TMSF’nin satışlarına ve özelleştirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12536) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

15.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Pendik ilçesinin bazı köylerindeki imar sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12537) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

16.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12538) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

17.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, özürlü istihdamındaki teşvik uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12539) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

18.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İŞKUR’un İstanbul’daki özürlü istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12540) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

19.-          Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, SGK müfettişlerine yönelik uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12541) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

20.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Şehir Merkezi Yağmur Suyu Toplama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12542) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

21.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Çamlık Milli Parkının geliştirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12543) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

22.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Musabeyli Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12544) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

23.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yuvarlakçay’a kurulacak hidroelektrik santralinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12545) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

24.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Ergene Havzasındaki çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12546) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

25.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12547) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

26.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kaçak akaryakıt denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12548) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

27.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, bazı enerji politikalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12549) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

28.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, muhtarların ekonomik sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12550) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

29.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12551) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

30.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki belediyelerin atık altyapısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12552) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

31.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12553) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

32.-          Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir teröristin cesedinin teslimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12554) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

33.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adıyaman-Kahta’da öldürülen kız çocuğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12555) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

34.-          Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ABD’li bir generalin Türkiye ziyaretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12556) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

35.-          İzmir milletvekili Bülent Baratalı’nın, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12557) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

36.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yerel eşitlik birimi kadrosuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12558) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

37.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, illerde toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12559) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

38.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eylemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12560) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

39.-          Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Batman-Beşiri Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin mağduriyetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12561) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

40.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yuvarlakçay’a yapılacak hidroelektrik santralinin tabiat varlıklarına etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12562) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

41.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir tiyatroya yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12563) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

42.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Defterdarlık Hizmet binasının yıkım işine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12564) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

43.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TEKEL işçilerine yönelik çözüm önerilerine ve işçilerin banka hesaplarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12565) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

44.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, sözleşmeli personelin özür grubu atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12566) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

45.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir öğretmene verilen ceza ve ödüllere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12567) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

46.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12568) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

47.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesindeki yanık ünitesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12569) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

48.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da sağlık ocağı bulunmayan köylere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12570) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

49.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, çocuk aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12571) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

50.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, mesai dışı poliklinik uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12572) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

51.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12573) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

52.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12574) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

53.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta bazı tarımsal uygulama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12575) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

54.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yuvarlakçay’a kurulacak hidroelektrik santralinin tarıma etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12576) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

55.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12577) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

56.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, hayvancılıktaki hibe desteklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12578) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

57.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, hayvancılık sektöründeki teşviklere ilşikin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12579) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

58.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Eğribel Geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12580) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

59.-          Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Vezirköprü-Durağan karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12581) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

60.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yüksek hızlı trenin sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12582) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

61.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bazı ulaşım projelerinin güzergahlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12583) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

62.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Türk Telekomun gayrimenkullerine ve STK’lara verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12584) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

63.-          İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Sri Lanka’da gözlem altında bulunan iki kaptana ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12585) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

64.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı denetim faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12586) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

65.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadına yönelik bazı şiddet vakalarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12587) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

66.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin izlenilirlik ölçüm sisteminden çekilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12588) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/02/2010)

67.-          Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Abdullah Öcalan’la ilgili basında çıkan bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12589) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

68.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Afganistan’daki Türk birliklerinin görevlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12590) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

69.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Atatürk Orman Çiftliği yönetimi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12591) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/02/2010)

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un; demokratik açılım olarak adlandırılan proje kapsamında gizli görüşmelerde bulunduğu, terör örgütü mensupları hakkındaki yargı sürecini etkilediği iddiasıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 17/02/2010) (Dağıtma tarihi: 18/02/2010)