Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                            No:82  

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Şubat 2010 Çarşamba

 

Tasarı

 

1.- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı (1/806) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.02.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, okula gidemeyen ilköğretim çağındaki çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/576) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2010)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, yapımı tamamlanamayan kültür merkezleri sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/577) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)

4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, tütün üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/578) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sağlık hizmeti alımındaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11076)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eczacıların bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11236)

3.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, grip hastalıklarına ve aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11237)

4.-   Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, bir hastanenin kliniğe dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11724)