Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                            No:81  

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Şubat 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Yurtdışı Türkler Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/805) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.02.2010)

Teklifler

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/601) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2010)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin C Fıkrasına Göre İstihdam Edilen Geçici Personelin Sürekli Memur ya da İşçi Kadrosuna Geçirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/602) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2010)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/603) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2010)

4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/604) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2010)

5.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilen Geçici Personelin Memur veya Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Geçirilmesi ile 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/605) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1822) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

2.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 2011 Kış Olimpiyatlarında Erzurum’un tanıtımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1823) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

3.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

4.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki kar ambulansı sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

5.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki köylerin içme sularına ve sel riskine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

6.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyanet Vakfının işyerlerine uyguladığı gecikme faizine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

7.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İstanbul’daki beş yıldızlı otellere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1828) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

8.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

9.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İncirlik Üssünden kalkan uçakların faaliyetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

10.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum bağlantılı yollardaki tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

11.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki sağlık ocağı ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

12.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1833) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

13.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

14.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

15.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

16.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir yarışma programındaki taahhüde ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

17.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu bir öğrenciye yönelik yapıldığı iddia edilen işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1838) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

18.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, alışveriş merkezlerinin küçük esnafa etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1839) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

19.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, EGO’nun öğrenci bandrol ücretine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı kurumların Sayıştay tarafından denetlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12483) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

2.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir taşocağının çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12484) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

3.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Anadolu Ajansına atanan bir kişi hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12485) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

4.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana ilinden yapılan ihracatın azalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12486) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

5.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir yargı kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12487) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

6.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Cemil Çiçek’in oğlunun atandığı yönetim kurulu üyeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12488) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

7.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk gelişimi bölümü ön lisans öğrencilerine lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12489) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

8.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TOKİ’nin Adıyaman’daki arsa satışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12490) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

9.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Cemil Çiçek’in oğlunun TEKEL yönetim kurulunda görevlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12491) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

10.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, kayıp kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12492) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

11.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, görevden uzaklaştırma kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12493) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

12.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili bir habere yer vermemesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12494) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

13.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir gazetenin haberlerinin TRT’de yayınlanmamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12495) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

14.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/12496) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

15.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bir yurt müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12497) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

16.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik şiddetin izlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12498) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

17.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Adıyaman-Kahta’da meydana gelen bir olaya ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12499) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

18.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Oymapınar HES’e ve enerji piyasasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12500) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

19.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Alparslan II Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12501) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

20.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da düzenlenen “Demokratik Açılım” konulu konferansa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12502) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

21.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel güvenlik şirketlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12503) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

22.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir belediye başkanına yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12504) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

23.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum’daki ecrimisil uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12505) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

24.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yurt dışında varlıkları bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12506) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

25.-          Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, tabii afete uğrayan belediyelere yardım yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12507) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

26.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, AB’nin yaş sebze ve meyve ihracatındaki denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12508) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

27.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çukurova Bölgesindeki toprak kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12509) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

28.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da üretilen ürünlerin değerlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12510) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

29.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da sulanamayan tarım alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12511) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

30.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gölbaşı ilçesinde başarılı öğrencilere dağıtılan bir hediyeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12512) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

31.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çekirge’deki çocuk hastanesinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12513) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

32.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin yaptığı imar planlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/12514) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

33.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Perge Antik Kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12515) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

34.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya balıkçı barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12516) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/02/2010)

35.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, esnaf ve sanatkar sicil hareketlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12517) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

36.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Poyrazköy’de ABD Konsolosluğunun bir aracının görüldüğü iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12518) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

37.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Amasra’ya kurulması planlanan termik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12519) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

38.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12520) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

39.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12521) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

40.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12522) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/02/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/563) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2010)

2.- İzmir Milletvekili Canan Aritman ve 21 Milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/564) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.2010)

3.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 25 Milletvekilinin, çocuk kaçırma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/565) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

4.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve 27 Milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/566) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

5.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolma olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/567) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.2010)

6.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçırılan ve kaybolan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/568) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.2.2010)

7.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 28 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/569) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.2010)

8.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 27 Milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/570) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2010)

9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 21 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve dilendirilen çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/571) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.2010)

10.-       Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, sokakta yaşayan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/572) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2010)

11.-       Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 23 Milletvekilinin, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/573) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.2010)

12.-       İstanbul Milletvekili Alev Dedegil ve 21 Milletvekilinin, cinsel istismara maruz kalan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/574) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir milletvekiline yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11678)

2.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kurban kesimi işinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen bir şirket ve derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11684)

3.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Suudi Arabistan Kralının verdiği hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11687)

4.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, markette ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11688)

5.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, karbonmonoksit zehirlenmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11689)

6.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, enerji piyasası ve yönetimiyle ilgili bazı konulara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11696)

7.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı TKİ yetkililerinin hediye aldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11699)

8.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bazı suç duyurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11700)

9.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kaçak olduğu iddia edilen bir cam işleme tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11701)

10.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yapım izni verilen bir okulun yer seçimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11702)

11.-   İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Nilüfer Belediye Başkanı hakkında araştırma başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11703)

12.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir uygulamaya, Türkiye Belediyeler Birliğine ve makam aracına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11704)

13.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatı mensuplarına verilen malzeme ve teçhizata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11705)

14.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Finike Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11706)

15.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11707)

16.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir trafik kazası sonrasındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11708)

17.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11709)

18.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, emlak vergisine esas oluşturacak rayiç bedellerin tespitine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11713)

19.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11714)

20.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Talim ve Terbiye Kurulu üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11715)

21.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir ders kitabındaki GDO’lu ürünlerle ilgili bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11716)

22.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11717)

23.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, trafik güvenliğine ve kazalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11718)

24.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Türk Telekomun gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11719)

25.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11720)

26.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11721)

27.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bazı kanunların uygulanmasına ve çeşitli hususlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11728)

28.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Alevilere yönelik bazı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11729)