Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                            No:80  

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Şubat 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı ile Çevre, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/789) (S.Sayısı: 473) (Dağıtma tarihi: 15.02.2010) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Atatürk'e hediye edilen Kur'an-ı Kerimin sergilenmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12481) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

2.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kurulumu yapılmasına rağmen çalıştırılmayan telefonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12482) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir hakim hakkındaki şikayet üzerine yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11081)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yolsuzluk iddialarına ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11180)

3.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, personelin özlük haklarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11189)

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, terör örgütü başının ve mensuplarının AİHM’ye yaptıkları başvurulara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11260)

5.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir kanal projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11579)