Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                     No: 8

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ekim 2009 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/756) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009)

2.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/757) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.2009)

3.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/758) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2009)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; 3194 Sayılı İmar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/506) (İçişleri; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2009)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/507) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 2 Milletvekilinin; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/508) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2009)

4.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve 2 Milletvekilinin; Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/509) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2009)

5.- Giresun Milletvekili H. Hasan Sönmez’in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/510) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 21 Milletvekilinin, tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009 )

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 22 Milletvekilinin, aile içi şiddet konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, orman yangınları konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-               Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, AİHM kararlarının tercümesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7702)

2.-               İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7766)     

3.-                Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7768)

4.-               İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7769)

5.-               Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli yardım talebi iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7833)