Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                            No:79  

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Şubat 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı (1/804) (Plan ve Bütçe ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.2010)

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş ve 5 Milletvekilinin; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/597) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)         

            2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/598) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.2010)

            3.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in; 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun ve 657 Sayılı Kanunun 152 nci Maddesinin “II-Tazminatlar” Kısmının (G) Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi        (2/599) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.20l0)

            4.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 13 Milletvekilinin; Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/600) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.2010)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, takibe düşen kredi borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

2.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, takibe düşen borçlu KOBİ’lere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

3.-    Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, Eskişehir’de özel eğitim değerlendirme kurulu faaliyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

4.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, aile hekimliği kapsamında kapatılan sağlık ocağı ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1817) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

5.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, okul servis şoförlerinin siciline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1818) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1819) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

7.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GAP’a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1820) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa ve Niksar’daki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1821) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölünmüş yol yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

2.-  Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, ortam dinleme ve izleme aracı tanıtımı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

3.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, TRT kanallarında okunan gazetelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12411) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

4.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, IMF ile görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12412) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

5.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12413) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

6.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12414) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

7.-  Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, büyük marketlere yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12415) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

8.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12416) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

9.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12417) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

10.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, enerjideki dış bağımlılığa ve doğalgaz zammına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12418) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

11.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Telekomünikasyon İletişim Başkanının atanma usulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12419) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

12.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Azerbaycan’ın doğalgaz vermeyeceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12420) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

13.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, öğrenci servisi şoförlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12421) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

14.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12422) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

15.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sabıkalı öğrenci servisi şoförlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12423) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

16.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, internet kullanıcılarının tarife sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12424) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

17.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir hastaneye hizmet alımıyla göreve başlatılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12425) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

18.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bandırma’da yapılacağı söylenen termik santralin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12426) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

19.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki atıl bir tarihi binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12427) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

20.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12428) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

21.-          Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, yapılması planlanan bir yarı açık cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12429) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

22.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Gala Gölü Milli Parkının geliştirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12430) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

23.-          Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Ergene Nehri ve Saros Körfezinin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12431) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

24.-          Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ormana karşı işlenen suçlara ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12432) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

25.-          Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Hamzabey Çayının ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12433) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

26.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gürdük Barajının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12434) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

27.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TRT sanatçılarının bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12435) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

28.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, RTÜK eski Başkanı hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12436) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

29.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadının rolünün artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12437) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

30.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yoksulluğuna karşı sosyal yardım hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12438) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

31.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, medyaya yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12439) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

32.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12440) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

33.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sağlığı araştırmalarına ve verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12441) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

34.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın sağlığı hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12442) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

35.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yoksulluğu ile mücadeleye ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12443) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

36.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların siyasi etkinliğinin artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12444) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

37.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın yönetici istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12445) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

38.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kaybolan çocuklar sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12446) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

39.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12447) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

40.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik aile içi şiddete karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12448) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

41.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın odaklı eğitim ve diğer sosyal çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12449) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

42.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çevre politikalarında kadının konumuna ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12450) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

43.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik şiddet konusundaki işbirliği ve diğer tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12451) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

44.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusundaki önlemlere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12452) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

45.-          Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Ermenek HES’e ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12453) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

46.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Erzin ilçesinde termik santral kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12454) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

47.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ülkemizde yaşayan Ermeni ve Azerilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12455) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

48.-          İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, belediyelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12456) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

49.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, çocuk kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12457) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

50.-          Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ağrı-Patnos’ta çıkan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12458) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2010)

51.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 1930 yılında yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12459) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

52.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Romanlara yönelik bazı uygulamalara ve bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12460) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

53.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir greve yönelik emniyet güçlerinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12461) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

54.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir koy bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12462) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

55.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da heyelan nedeniyle oluşan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12463) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

56.-          Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Batman Belediyesinin internet sitesindeki bazı resimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12464) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

57.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, öğretmenlerin istihdam şekillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12465) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

58.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12466) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

59.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12467) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

60.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmenlerin becayiş haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12468) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

61.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, sosyoloji bölümü mezunlarının felsefe grup öğretmenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12469) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

62.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yönetim kadrolarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12470) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

63.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12471) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

64.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, domuz gribi tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12472) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

65.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, GDO’lu ürünlerin satışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12473) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

66.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12474) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

67.-          Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12475) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

68.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yüksek Hızlı Trenin sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12476) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

69.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, 2022 sayılı yasa kapsamında aylık alanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12477) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

70.-          Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Çukurova Üniversitesi yurtlarındaki yönetime ve öğrenci gösterilerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12478) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/01/2010)

71.-          Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, camilere kurulan baz istasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12479) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

72.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Avrupa’ya açılan sınır kapılarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12480) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/02/2010)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, istihdam başta olmak üzere tekstil ve konfeksiyon sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Van’ın sınır ilçelerinde Türk ve İran güvenlik güçlerinin ateşi sonucu meydana gelen ölüm olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)

4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, kadınlara yönelik cinayet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)