Dönem: 23

        Yasama Yılı: 4

                       No: 78

 
 

 

 


Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Şubat 2010 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 32 Milletvekilinin, TOKİ’nin İstanbul-Ataköy sahilindeki tasarruflarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, sigara yasağı kapsamındaki işletmelerin yaşadığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2010)

4.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 29 Milletvekilinin, kayıp çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, kadın milletvekili eşlerine yönelik yemek organizasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12039)