Dönem: 23

                                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                                No:  77

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

09 Şubat 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askeri Mezarlık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/803) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.1.2010)

 

Teklifler

 

            1.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/595) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)       

            2.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin; 2939 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/596) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşanan kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2009)

2.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 30 Milletvekilinin, ilköğretimde taşımalı eğitim uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta TEKEL olmak üzere özelleştirme uygulamalarının çalışanlar üzerinde doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2009)

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, geçici personel statüsünde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2009)