Dönem: 23

                                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                                No:  76

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

08 Şubat 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe ile Milli, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/772) (S.Sayısı: 472) (Dağıtma tarihi: 08.02.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın bazı ilçelerindeki yeni okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, okullarda madde bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, zorunlu istihdam edilenlerin sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sendikalı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sosyal güvenlik prim yüküne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

7.-    Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valiliğinin bir işlemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

8.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

9.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Iğdır’daki tapu ve kadastro çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, toplantı ve gösteri eylemleri nedeniyle yapılan soruşturmalara ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12343) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

2.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin dışarıya yaptırdığı programlara ve personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12344) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

3.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, il özel idarelerinin karla mücadele çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

4.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Orta Karadeniz Kalkınma Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12346) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

5.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, dershanelerin özel okula dönüştürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

6.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Munzur Projesi kapsamındaki barajların çevreye etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

7.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, cinsiyet temelli veri oluşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

8.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman TEKEL Tütün Yaprak İşletmesinin açık cezaevine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

9.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın seçmen sayılarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

10.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yerel yönetimlerdeki kadınlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12352) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

11.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yerel yönetim seçimlerindeki kadın adaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

12.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Altınova’daki kıyı erezyonuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12354) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

13.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir su kanalının temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12355) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

14.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Toprakkale ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12356) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

15.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sumbas ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12357) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

16.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tufanbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12358) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

17.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Aladağ ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12359) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

18.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kozan ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12360) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

19.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Feke ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12361) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

20.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ceyhan ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12362) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

21.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İmamoğlu ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12363) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

22.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Karataş ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12364) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

23.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Pozantı ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

24.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yumurtalık ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

25.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Saimbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12367) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

26.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Bahçe ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12368) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

27.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kadirli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12369) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

28.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Hasanbeyli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

29.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Düziçi ilçesindeki sulama ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

30.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin bir sosyal tesisinin kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12372) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

31.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin bir sosyal tesisinin kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12373) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

32.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12374) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

33.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12375) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

34.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadın okur-yazarlığının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

35.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kız çocuklarının eğitimlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12377) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

36.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadınların istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

37.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kız çocuklarının eğitimindeki fiziki ve teknolojik donanıma ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12379) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

38.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kırsal kesimdeki kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12380) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

39.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12381) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

40.-          Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da polisin yaptığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12382) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

41.-          Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, defin masraflarından dolayı bir kişinin nüfus cüzdanına el konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

42.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

43.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12385) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

44.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12386) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

45.-          Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, bir lisenin müdür yardımcısı hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12387) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

46.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12388) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

47.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, rektör seçimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12389) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

48.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de takdir ve teşekkür belgesi verilen memurlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

49.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12391) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

50.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki şiddetle ilgili bir forma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12392) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

51.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Bağcılar Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

52.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çumra Devlet Hastanesi yönetimine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

53.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da hastaneler için yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

54.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de hastaneler için yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

55.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ithal mama ve ek besinlere yönelik bir düzenlemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12397) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

56.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Olur’a soğuk hava deposu yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12398) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

57.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvan ıslahına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

58.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gümüşhane ve Bayburt’taki aşılama çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12400) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

59.-          Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara Adası’ndaki ulaşım sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

60.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki OSB’lere aktarılan kaynağa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

61.-          Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale ilindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

62.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TCDD Genel Müdürünün makam aracı kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

63.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12405) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

64.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Demirköy ilçesindeki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12406) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

65.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türkiye İş Kurumunun İstanbul’daki istihdam faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12407) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

66.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekili danışmanın gerçekleştirdiği bir programa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12408) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)