Dönem: 23

                                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                                No:  75 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

05 Şubat 2010 Cuma

 

Rapor

 

          1.- Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/743) (S. Sayısı: 471) (Dağıtma tarihi: 5.2.2010) (GÜNDEME)        

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki trafik sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerdeki istihdama ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

3.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Hazine ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

4.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, GAP bölgesinin kalkınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

5.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, İMKB’nin yapısal sorunlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

6.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, TÜBİTAK bütçesinde basım ve yayıma ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

7.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, yeni kurulan vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

8.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, gazetecilerin akreditasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

9.-    Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

10.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

11.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

12.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

13.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

14.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

15.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de cep telefonu görüşmelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

16.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sporun desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

17.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

18.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un trafik altyapısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

19.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’a müze açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

20.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

21.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki içme suyu analizine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

22.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

23.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Saray yolunun onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

24.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bayburt-Çaykara karayoluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

25.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

26.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis’te trafiğe açılan bir tünele ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

27.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Antalya’da spor turizminin geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

28.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir karayolundaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

29.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Midyat’taki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

30.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğubeyazıt’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

31.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir derenin ıslahına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

32.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ve Kars’a teknopark kurulmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

33.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tütün ikramiyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

34.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, tahıl ambarı silolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

35.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bir barajın doğurduğu yol sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

36.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yatırım araçlarının vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

37.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, açılan bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

38.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, genel sağlık sigortasından faydalanamayan bazı öğrencilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

39.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sulama birliklerinin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

40.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sulama birliklerinin DSİ’ye devrine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

41.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, engellilerin istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

42.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

43.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, süt teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

44.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hayvan üretiminin teşvikine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

45.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki esnaf faaliyetlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

46.-      Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

47.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis’te açılacağı söylenen bir müzeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

48.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, tütün politikasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

49.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman muhafaza memurlarının özlük haklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/01/2010)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir işletmenin kamuya olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12131) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

2.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bazı kurumların üst yöneticilerinin yurt dışına çıkışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12132) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

3.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, GAP’taki ödenek ve tahsislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12133) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

4.-  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, ödenmemiş kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12134) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

5.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir hayırseverin yaptırdığı hastanenin atıl durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

6.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, çocuk istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

7.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12137) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

8.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Bülent Arınç’ın yer aldığı TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12138) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

9.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12139) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

10.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir Bakanlar Kurulu Kararındaki bir değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12140) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

11.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulları yazılı sınavında sorulan sorulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

12.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

13.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’da satılması planlanan okullara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

14.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, aldığı ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

15.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak ilinin sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

16.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Tekirdağ F Tipi Cezaevindeki uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12146) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

17.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir suç duyurusuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

18.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’deki prim borçlularına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12148) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

19.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir greve ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

20.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

21.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

22.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

23.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12153) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

24.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, baz istasyonlarının sağlığa etkilerinin raporlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

25.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir baraj ve HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

26.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

27.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

28.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

29.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

30.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

31.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

32.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

33.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajın tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

34.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

35.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12165) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

36.-          Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Anadolu Ajansına personel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

37.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

38.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sigortacılık hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

39.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelerin özürlü rehabilitasyon hizmetlerine ayırdıkları ödeneklere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12169) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

40.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kadın sığınma evleri açılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

41.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki uyuşturucu madde kullanımının tahliline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12171) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

42.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir oluşum iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12172) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

43.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir derneğin faaliyetlerinin engellendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12173) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

44.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir vakfa bağışlanan gayrimenkulün satıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12174) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

45.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köprülü kavşağın düzenlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12175) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

46.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sulama birliğinde işten çıkarılan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12176) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

47.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’ın Sason ilçesine girişteki yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

48.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da görev yapan koruculara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12178) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

49.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12179) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

50.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki teşvikli turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12180) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

51.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İshakpaşa Sarayının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

52.-           Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri hakkındaki şikayete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12182) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

53.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamudaki araçlara ve kiralama uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12183) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

54.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

55.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki özelleştirmelerin gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12185) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

56.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12186) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

57.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da Hazineye ait taşınmazların durumuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12187) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

58.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, dolaylı ve dolaysız vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12188) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

59.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okulların elektrik borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12189) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

60.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir oluşum iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

61.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, ilköğretime özürsüz olarak devam etmeyen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12191) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

62.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerdeki eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

63.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine akademik ve idari personel alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12193) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

64.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, PMYO’lardan ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12194) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

65.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlerin ödüllendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12195) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

66.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12196) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

67.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ceza alan ve ödüllendirilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12197) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

68.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, milli eğitim modellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12198) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

69.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12199) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

70.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir öğrencinin ölüm olayına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12200) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

71.-          Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir okuldaki fizyoterapist ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12201) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

72.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, yönetici atamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12202) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

73.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, internet yasaklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12203) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

74.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, okullardaki zorunlu bağış uygulamalarına ve bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12204) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

75.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da kız çocuklarının okullaşma oranına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12205) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

76.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, askeri karakol alanında bulunan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12206) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

77.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, üniversitelerde bildiri dağıtan öğrencilere yönelik uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12207) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

78.-          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, domuz gribi aşısı ithaline ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12208) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

79.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Artova Hastanesinin eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12209) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

80.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki hasta hakları uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12210) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

81.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Çocuk Hastanesindeki sorunlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12211) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

82.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te yeni hastaneler yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12212) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

83.-          Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir ölüm olayındaki ihmal iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12213) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

84.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12214) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

85.-          Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Edremit ve Kazdağı Devlet Hastanelerindeki bazı eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12215) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

86.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12216) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

87.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te kapanan işyerlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12217) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

88.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12218) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

89.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de esnaf ve sanatkar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12219) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

90.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12220) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

91.-          Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, küçük esnaf ve sanayicilerin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12221) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

92.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki üretim planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

93.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta çiftçilere verilen teşviklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12223) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

94.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, prim destek ödemeleri geciken ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12224) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

95.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı illerde süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12225) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

96.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, arı yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12226) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

97.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Tarım İl Müdürlüğünün taşıtlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12227) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

98.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki tarım sigortası uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12228) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

99.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki tarım sigortası uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12229) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

100.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarım sigortası uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12230) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

101.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, demiryollarına ve tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12231) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

102.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Ankara tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12232) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

103.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kamu yatırımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12233) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

104.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kaçakçılık olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12234) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

105.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir erin ölümü olayına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12235) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

106.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/12236) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/01/2010)

107.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, sinema çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12237) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

108.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, nükleer santral tesisi konusunda Rusya’yla imzalanan işbirliği beyannamesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

109.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Cumhurbaşkanlığı forsundaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

110.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, vekaleten yürütülen üst yönetim görevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12240) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

111.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının sözleşmeli personelle ilgili bir yönetmeliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12241) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

112.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir kuruluştaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12242) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

113.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TEKEL’in özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12243) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

114.-      Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, baraj suları altında kalacak bir köydeki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12244) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

115.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, “vicdani red” konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ve bir tutuklunun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12245) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

116.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Hollanda’da yapılan bir reklam çalışmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12246) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

117.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yalın ADSL bağlantısındaki ücretlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12247) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

118.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, GAP’ın bitiş süresine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

119.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ekonomi yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

120.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, açılacak TİKA temsilciliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

121.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12251) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

122.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, ceza ve infaz kurumlarındaki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12252) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

123.-      Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12253) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

124.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir hükümlünün tedavisine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12254) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

125.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da bir operasyon sonrası hazırlanan dava dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

126.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Altınova sahilindeki erozyon sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

127.-      Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, kadastro sonucu kullandıkları arazi elinden çıkan köylülere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12257) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

128.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki orman kadastrosuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12258) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

129.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, SGK’nın eczanelere yaptığı ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12259) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

130.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, 2821 ve 2822 Sayılı Kanunlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12260) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

131.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12261) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

132.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerde İŞKUR’la sağlanan istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12262) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

133.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İŞKUR yoluyla istihdam edilenlere ve işsizlik sigortasından yararlananlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12263) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

134.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, kamu kurumlarında çalıştırılan taşeron firma personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

135.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, malülliyet aylığı bağlanmayan bir kişiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

136.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çalışanların rapor ücretlerinin ödenmesinde yaşanan bir soruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

137.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir göletin tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12267) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

138.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, yerleşim yerlerindeki hava kirliliğine ve atık altyapısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12268) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

139.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12269) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

140.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12270) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

141.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki orman kadastrosuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12271) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

142.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir kayak merkezi için istenen araziye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12272) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

143.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12273) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

144.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12274) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

145.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen ilçesindeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12275) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

146.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12276) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

147.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, yayınların takip ve kaydına yönelik bir projeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12277) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

148.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin yaptığı bir sınava ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12278) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

149.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TRT’nin yaptığı bir sınava ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12279) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

150.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’nin bazı giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12280) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

151.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TRT’nin yaptığı bir sınava ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12281) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

152.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, nükleer santral kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12282) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

153.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, doğalgaz tüketimindeki ücretlendirmeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12283) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

154.-      Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valiliğince yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12284) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

155.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye hizmetleri ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12285) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

156.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir arsanın imar tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12286) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

157.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir arsa satışı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12287) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

158.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir ihale şartnamesine ve sözleşmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12288) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

159.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir inşaat ruhsatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12289) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

160.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Deniz Feneri Davası sanıklarına ihale verildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12290) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

161.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12291) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

162.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir belediyenin itfaiye eri alımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12292) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

163.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, personel maaşlarını ödeyemeyen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12293) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

164.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kocasinan Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12294) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

165.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12295) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

166.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Talas Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12296) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

167.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Melikgazi Belediyesinin bazı mali verilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12297) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

168.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un; motorlu bisiklet ve motorsiklet kullanımındaki kask ve gözlük takma şartlarının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12298) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

169.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yapılan bir jandarma operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12299) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

170.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bazı kişilere verilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12300) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

171.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, iki şirkete verilen ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12301) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

172.-      Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, İzmir’e kurulacak bir sanat ve kültür merkezinin adına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12302) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

173.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı ilçelerdeki turizm yatırımlarına ve bir kayak merkezi projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12303) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

174.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TEDAŞ’ın bir GSM şirketi ile yaptığı protokole ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12304) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

175.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, lojman kiralarına yapılan zamma ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12305) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

176.-      Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, memur ve emekli maaş artışları ile TOKİ ödemelerindeki artışlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12306) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

177.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, petrol ve doğalgaz ürünlerinden beklenen vergi gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12307) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

178.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergilerde artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12308) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

179.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12309) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

180.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı öğretmenlerin emeklilik işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12310) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

181.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki eğitim kurumlarına yapılan yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12311) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

182.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, atama bekleyen öğretmen adaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12312) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

183.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12313) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

184.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, pedagojik formasyon konusundaki YÖK kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12314) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

185.-      Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, eğitim kurumlarına yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12315) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

186.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da şiddet gördüğü iddia edilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12316) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

187.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki çıraklık ve yaygın mesleki eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

188.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir hastanenin tamamlanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12318) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

189.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’de eğitim ve araştırma hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12319) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

190.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, sağlık sistemindeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12320) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

191.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12321) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

192.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Amik Ovasındaki pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12322) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

193.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kırmızı et üretimine ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12323) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

194.-      Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği bağlı ortaklığının İran’da girdiği özelleştirme ihalesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12324) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

195.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir tabii afet zararının tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12325) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/01/2010)

196.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

197.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, hızlı trenlerdeki sefer güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12327) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

198.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12328) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

199.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir şirkete verilen ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12329) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

200.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Kiğı yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12330) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

201.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, demiryollarındaki çalışmalara ve bazı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12331) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

202.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, telefonla yapılan bir ihbarın tespitine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12332) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

203.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, uçak filolarına ve yolcu kapasitelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12333) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

204.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bir karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12334) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

205.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir caminin yıktırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12335) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010)

206.-      Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundaki bazı atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12336) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

207.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, özürlülerin mesleki rehabilitasyonuna ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12337) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/01/2010)

208.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12338) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2010)

209.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, milletvekili odalarının güvenliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12339) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

210.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, kurulumu yapılmasına rağmen çalıştırılmayan telefonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12340) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

211.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, TBMM mekan alan kurgu çalışmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12341) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

212.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kurulumu yapılmasına rağmen çalıştırılmayan telefonlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12342) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2010)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli’nin, domuz gribi aşısıyla ilgili iddialara ve kullanılmayan aşılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11551)  

2.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, spor federasyonlarının danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11553)  

3.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesini alan şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11555)  

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11556)  

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker A.Ş. fabrikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11557)  

6.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana Büyükşehir Belediyesindeki denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11558)  

7.-  Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, Kabe çevresindeki revakların yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11559)  

8.-  Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale Boğazında karaya oturan bir geminin yüküne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11562)  

9.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Amerika’da domuz gribi aşısı yaptırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11563)  

10.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, KOSGEB kredilerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11565)  

11.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, MKE’nin silah satışına ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11566)  

12.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin sosyal haklarına ve çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11569)  

13.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, madencilik sektöründeki çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11586)

14.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11590)  

15.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Küre Dağları Milli Parkında hidroelektrik santrali kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11593)  

16.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, ÇED raporları ile bazı proje ve işlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11594)  

17.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçiliği inşaatında kullanılan mermerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11603)  

18.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, KKTC’ye yönelik ambargo ve izolasyonun devam etmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11604)  

19.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Fransa’daki bir serginin tanıtım kataloğuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11605)  

20.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hakkında ihbar ve şikayette bulunulan kamu görevlilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11606)  

21.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, eylemci TEKEL işçilerine yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11611)  

22.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11612)  

23.-   Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11613)  

24.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, eylemci TEKEL işçilerine yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11614)  

25.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11615)  

26.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11616)  

27.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir derneğin bulunduğu binadan tahliyesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11617)  

28.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eyleminde kullanılan tazyikli suya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11618)  

29.-   Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Marmaris’te bir kamu görevlisinin siyasi parti faaliyetine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11619)  

30.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Erzincan’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11620)  

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11621)  

32.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11622)  

33.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11623)  

34.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adana’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11624)  

35.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Emniyet Genel Müdürlüğünün biber gaı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11625)  

36.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, belediyelerde görevlendirilen bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11626)  

37.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör ve çeşitli sebeplerle boşaltılan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11628)  

38.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, boşaltılan köylere dönüş çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11629)  

39.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında şehit olanlara ve öldürülen teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11630)  

40.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, gönüllü köy koruculuğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11631)  

41.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, OHAL döneminde boşaltılan yerleşim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11632)  

42.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11633)  

43.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Nilüfer Belediyesinin bir etkinliğine yönelik soruşturma açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11634)  

44.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olayları ile ölen ve yaralanan sivillere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11635)  

45.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki belediyelere kar ödeneği verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11636)  

46.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Derbent ilçesindeki duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11637)  

47.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir mahallenin girişindeki özel güvenlik ve bariyer uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11638)  

48.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, nüfus cüzdanı yenileme işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11639)  

49.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11640)  

50.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, bütçeden yardım yapılan STK’lara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11644)  

51.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11645)  

52.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Oymapınar HES’de eksik enerji üretimi iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11646)  

53.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL’e ait bazı verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11647)  

54.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11648)  

55.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kapatılan bir ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11649)  

56.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11650)  

57.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11651)  

58.-   Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, eğitim sistemine ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11652)  

59.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11653)  

60.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İstanbul’daki satışı planlanan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11654)  

61.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, rehber öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11655)  

62.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, yıl sonu başarı puanlarına yönelik incelemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11656)  

63.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11657)  

64.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında ölen ve yaralanan sivillere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11658)  

65.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında şehit olanlara ve öldürülen teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11659)  

66.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11660)  

67.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sağlık çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11661)  

68.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir hastanenin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11662)  

69.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, kapatılacağı iddia edilen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11663)  

70.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, BPA maddesinin kullanımı ve denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11664)  

71.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ölümle sonuçlanan domuz gribi vakalarının açıklanmasından vazgeçilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11665)  

72.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının değerlendirme formüllerinin hatalı olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11666)  

73.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, PTT personelinden Milli Piyango bileti iadesi alınıp alınmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11671)  

74.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki yollarda karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11672)  

75.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yollarda karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11673)