Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 74

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

04 Şubat 2010 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 30 Milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 30 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 33 Milletvekilinin, memurların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

4.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, 17 Aralık 2009’da güvenlik güçlerinin TEKEL işçileri ve milletvekillerine yönelik uygulamalarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2009)