Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 70

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Ocak 2010 Cuma

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Türkçe dışında bir dille vaaz verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

2.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, iade edilen TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, serbest bölgelerde çalışan kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GDO’lu gıdaların insan sağlığına zararlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

5.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tütün üretimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

6.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, polisin göstericilere karşı gaz kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

7.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yasama dokunulmazlığı konusundaki çalışmalara ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

8.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Tütün Fonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

9.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, verilen bir taş ve kum ocağı ruhsatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

10.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İl Genel Meclisi üyelerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

11.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Mehmet Akif Ersoy’un vefat ettiği dairenin müzeye çevrilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

12.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, takibe düşen konut kredisi kullanıcılarına ilişkin Devlet  Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

13.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, yaşam kalitesi endekslerine ve bir ankete ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

14.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’deki okul ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

15.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bazı ülkelerin tutumuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

16.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir mevkideki arazi satışlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

17.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, icra takibindeki kredi kartı ve tüketici kredisi borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

18.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, emeklilere yapılan zammın kaynağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

19.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

20.-      Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir rapora ve domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

21.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir grup üniversite öğrencisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12040) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

2.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12041) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

3.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzay çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12042) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

4.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, zamlara ve maaş artışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12043) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

5.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yerleşim yerlerindeki yüksek gerilim hatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12044) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

6.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, memurlara yemek yardımı konusundaki farklı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12045) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

7.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, BOTAŞ’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesinde uğradığı zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12046) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

8.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, devlet personel rejimi reformuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12047) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

9.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, GAP kapsamındaki sulanacak alanların azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12048) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

10.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, tarım girdilerindeki ve ürünlerdeki fiyat artışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12049) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

11.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, EMASYA Protokolüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12050) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

12.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, TRT’deki kadrolaşma iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12051) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

13.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, TMSF yönetimindeki bir televizyon kuruluşuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12052) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

14.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir cemaatle ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12053) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

15.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, muhtarların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12054) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

16.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, SEÇSİS projesinin işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

17.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12056) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

18.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir gruba kullandırılan banka kredileriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12057) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

19.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara yasağının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12058) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

20.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, SGK’nın trafik kazaları tedavi bedelleriyle ilgili genelgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12059) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

21.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, mermer ve doğal taş sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12060) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

22.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yeni kamu personel rejimi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12061) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

23.-          Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, eczanelerin uğradığı iddia edilen zarara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12062) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

24.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir Körfezinin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

25.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir termik santralin ÇED sürecine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12064) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

26.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, açılması planlanan bir taş ocağına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12065) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

27.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12066) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

28.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir vakfın yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12067) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

29.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin yeni haber kanalında görev yapacak personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12068) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

30.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir öğrencinin ölümü olayına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12069) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

31.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/12070) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

32.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak Limanının özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12071) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

33.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yüksek gerilim hatlarının insan sağlığına etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12072) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

34.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir öğrencinin ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12073) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

35.-          Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Daday’daki bir grup yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12074) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

36.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, sokakta çalışan ve yaşayan çoçuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12075) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

37.-          Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, çeşitli nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12076) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

38.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, pasaportla ilgili bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12077) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

39.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin KÖYDES ve BELDES projelerinde bütçeden aldığı paya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12078) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

40.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kaldırdığı bir heykele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12079) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

41.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’nin genel bütçeden aldığı paya ve katkısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12080) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

42.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir işletmenin vergi borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12081) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

43.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12082) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

44.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, vergi dairelerindeki kod uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12083) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

45.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, VEDAŞ İl Müdürünün bir açıklamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12084) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

46.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, okullarda diyabete yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12085) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

47.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim kapsamında kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12086) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

48.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şubat döneminde öğretmen ataması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12087) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

49.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

50.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yaptırılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12089) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

51.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, taşımalı eğitim kapsamındaki bir servisin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12090) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

52.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın köylerdeki boş okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12091) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

53.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir lisede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

54.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12093) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

55.-          Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa İl Milli Eğitim Müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12094) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

56.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, cinsiyet ayrımcılığına yönelik eğitime ve bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12095) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

57.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yardımcı sağlık hizmetlerinin taşeron şirketlere yaptırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12096) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

58.-          Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, boş kalan kadrolara sözleşmeli personel atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

59.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yaptırılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

60.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Bakanlıkta çalışan mimar ve mühendisler ile avukatlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

61.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, diyabet hastalarına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12100) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

62.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, verem hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12101) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

63.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personele yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12102) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

64.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12103) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

65.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, anti-depresan ilaç kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12104) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

66.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yönetmeliğin AB mevzuatına uyumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12105) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

67.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir serbest bölge kurulmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/12106) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

68.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hayvancılık sektöründeki duruma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12107) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

69.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, vekaleten kurban kesimi işiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12108) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

70.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12109) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

71.-          Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’teki sel felaketinin oluşturduğu zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12110) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

72.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hayvancılık desteklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12111) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

73.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12112) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

74.-          Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, iyi tarım uygulamaları desteklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12113) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

75.-          Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Uzunköprü ilçesinde kredi kullanan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12114) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

76.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstanbul Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12115) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

77.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bursa-Simav karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12116) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

78.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

79.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir Otoyol Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

80.-          İzmir Milletvekili Kamir Erdal Sipahi’nin, İzmir’deki metro inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

81.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Alsancak Limanının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

82.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir anayol bağlantısındaki soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

83.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayolu istimlak bedellerinin ödemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12122) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

84.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in işsizlik verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12123) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

85.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Midilli Adasındaki Osmanlı camilerinin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

86.-          Kahramanmaraş Mehmet Akif Paksoy’un, Türkiye Diyanet Vakfının kurban kesimine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/12125) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

87.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, çocukların ve gençlerin spor aktivitelerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/12126) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

88.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yabancılara taşınmaz mülk satışına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12127) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/01/2010)

89.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/01/2010)

90.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in İzinsiz olarak milletvekili odalarından bir CD'nin toplatıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12129) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

91.-          İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, 23. Dönemde gelen soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12130) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)