Dönem: 23

                                                                                                                   Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                     No: 7

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ekim 2009 Çarşamba

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 21 Milletvekilinin, Antakya’nın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/06/2009)

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, çocuk işçiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)

3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2009)