Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 69

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Ocak 2010 Perşembe

 

Tezkereler

 

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 2008 Yılı Faaliyetleri, Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1071) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2010)

2.- Adana Milletvekili Necdet Ünüvar’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1072) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2010)

3.- Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükümetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10.02.2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararı ile Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasa’nın 92 nci Maddesi Uyarınca 10.02.2010 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1073) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 36 Milletvekilinin, özürlü istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, başta kuru üzüm olmak üzere üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2009)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 26 Milletvekilinin, çocuk işçiliği sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2009)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.2009)