Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 68

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Ocak 2010 Çarşamba

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; 3194 Sayılı İmar Kanununun 36. Maddesi ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Ek 2. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/583) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:14.1.2010)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in; 4857 Sayılı “İş Kanunu”nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/584) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:14.1.2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, bazı basın ve yayın kuruluşlarına ve mensuplarına yönelik saldırı olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.12.2009)

2.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 19 Milletvekilinin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün imarethanelerdeki sıcak yemek dağıtımına son vermesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.12.2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2009)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin, Tokat İlindeki hayvan üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.2009)