Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 67

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Ocak 2010 Salı

 

Teklifler

 

            1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/577) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.1.2010)

            2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; 24.04.2006 Tarih ve 5490 Sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu”nun 7/1-E Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/578) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.1.2010)

            3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; “Yılmaz Güney Türk Sineması Müzesi” Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/579) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)          

            4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/580) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2010)

            5.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/581) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:15.1.2010)

            6.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; “İbadet Yerleri” İbaresinin “Cami, Cem Evi, Mescit, Kilise, Sinegok, Havra” Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/582) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.1.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

2.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, su kaynağı olmayan bir gölete ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

3.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı iddia edilen bir ankete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11965) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

2.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir şirketin katıldığı kamu ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

3.-  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TOKİ inşaatlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

4.-  Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11968) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

5.-  Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, bazı uçak seferlerinde yapılan bir anonsa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11969) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

6.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11970) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

7.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ın genel bütçeye katkısına ve aldığı paya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11971) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

8.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, farklı etnik ve inanç gruplarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11972) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

9.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, ismi değiştirilen yerleşim yerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11973) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

10.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki bir derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

11.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Jandarma Genel Komutanlığının örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

12.-          Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, futbol maçları yayın ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11976) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

13.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Başbakanlık örtülü ödeneğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11977) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

14.-          Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, Sivas olayları hükümlülerine yönelik uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

15.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silivri Cezaevi yerleşkesine girişlerde yaşanan bazı sorunlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11979) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

16.-          Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, hakim ve savcılar hakkında kişisel suç kapsamında işlem yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11980) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

17.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin edindiği arsa ve arazilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11981) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

18.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin Adana’da edindiği arsa ve arazilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

19.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da TOKİ’nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11983) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

20.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TOKİ’nin satışını yaptığı arsalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11984) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

21.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, koruma altına alının çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

22.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

23.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Spor Kulübündeki bazı olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

24.-           Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki 100. Yıl Havuzunun durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

25.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

26.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

27.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

28.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

29.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11993) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

30.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çamlıyayla ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11994) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

31.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gülnar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

32.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in bazı ilçelerindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

33.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

34.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan köktürk’ün, Filyos Nehri Büyük Kanal Islahı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11998) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

35.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Erdemli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11999) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

36.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12000) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

37.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

38.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Tarsus ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12002) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

39.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gülnar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

40.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Anamur ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

41.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Çamlıyayla ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12005) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

42.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mezitli ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

43.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Aydıncık ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12007) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

44.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Bozyazı ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

45.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Toroslar ilçesindeki içme suyu projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

46.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Çayı Taşkın Erken Uyarı Sistemi Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12010) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

47.-          Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya Büyükşehir Belediyesi işçilerinin alacaklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

48.-          Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in, Antalya’da raylı sistemin işletmeye alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

49.-          Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin otobüs alımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

50.-          Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya’daki Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

51.-          Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı’nın, Antalya’da suya yapılan zama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

52.-          Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bazı toplumsal olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

53.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir gazetecinin villasının imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12017) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

54.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, polisin güç kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12018) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

55.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, güvenlik güçlerinin bazı operasyonlardaki uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12019) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

56.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Türk alfabesinde bulunmayan harflerin yer aldığı isimlerin kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12020) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

57.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Manisa Selendi’deki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

58.-          Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, iki teröristin cesedinin taşınması sırasındaki görüntülere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12022) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

59.-          Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, muhtar maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12023) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

60.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, istihdam şekillerine göre öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

61.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okul isimlerinden unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

62.-          İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, yatılı ilköretim bölge okullarının öğrenci kapasitesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

63.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul Milli Eğitim eski Müdürü hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

64.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12028) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

65.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, şubat dönemi öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12029) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

66.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Saltukova Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12030) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

67.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

68.-          İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, seferden kaldırılan bazı trenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12032) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

69.-          Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Tunceli PTT Başmüdürüne ve kapatılan bazı şubelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/01/2010)

70.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün maç yayın ihalesindeki konumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/12034) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

71.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kadro fazlalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

72.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/12036) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

73.-          Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki doğalgaz abonelerinin fatura ödeme dönemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12037) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/01/2010)

74.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TUİK’in işsizlik riski araştırmasına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/12038) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/01/2010)

75.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, kadın milletvekili eşlerine yönelik yemek organizasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/12039) Başkanlığa geliş tarihi: 01/12/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bursa Milletvekili Onur Öymen ve 28 Milletvekilinin, Avrupa ülkelerinde Türklere karşı görülen dışlayıcı ve ayrımcı uygulama ve davranışların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 35 Milletvekilinin, tarımsal ilaç kullanımı konusundaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 23 Milletvekilinin, kimsesiz çocuklar ile sokakta yaşayan ve çalışan çocukların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

4.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 22 Milletvekilinin, İstanbul’un sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye giriş yapan bölücü terör örgütü mensupları hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10531)

2.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’ye gelen bölücü terör örgütü mensuplarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10727)

3.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamudaki işçi kadrolarına öncelikli atanma konusundaki karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11248)

4.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, enerji dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesindeki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11256)

5.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, bir askeri tatbikata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11258)

6.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İsviçre’deki minare referandumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11274)

7.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, sığınma talebinde bulunan bir İranlıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11275)

8.- Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka-Muratlı sınır kapısının açılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11276)

9.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevlerinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11277)

10.-       İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da bazı mahallelerde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11278)

11.-       İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, polis alımına ve Emniyet Teşkilatının bazı ihtiyaçlarının karşılanma şekline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11279)

12.-       İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’da konut önlerine park edilen araçlardan ücret alınması uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11280)

13.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11281)

14.-       Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11282)

15.-       Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, haklarında terör suçlarından dolayı tutuklama ve yakalama kararı bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11283)

16.-       Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, MKE’nin tabanca ithaline ve bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11285)

17.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11286)

18.-       Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul’daki bir silahlı çatışmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11287)

19.-       Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, şüpheli olduğu iddia edilen asker ölümlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11288)

20.-       Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Çatalzeytin’de yaşanan sel felaketi sonrası su şebekelerinin durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11289)

21.-       İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, terör örgütü yandaşlarının gösterilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11290)

22.-       Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11291)

23.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11292)

24.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye kanalizasyon şebekesi yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11293)

25.-       İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, bireysel silahlanmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11294)

26.-       Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11295)

27.-       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özelleştirilme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11298)

28.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11302)  

29.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11303)  

30.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, müfettişlik mülakatlarının yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11304)  

31.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir eğitim kampanyasının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11305)  

32.-       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11306)

33.-       Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, otopark olarak kiralanan okul bahçelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11307)

34.-       İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İbrahim Müteferrika Matbaacılık Meslek Lisesinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11308)  

35.-       Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, diyabetli çocukların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11309)  

36.-       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir okulun adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11310)  

37.-       Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İLKSAN kesintilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11311)  

38.-       Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’da görev yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11312)  

39.-       Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11324)

40.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11325)

41.-       Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11326)

42.-       Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki bir yol çalışmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11327)

43.-       Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Akyaka PTT Müdürlüğü hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11328)

44.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı beldelerdeki PTT şubelerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11329)

45.-       Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, hızlı tren hattının bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11330)

46.-       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, el konulan ÇEAŞ ve Kepez elektrik şirketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11334)

47.-       Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dersim olaylarından sonra ilden götürülen çocukların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11336)

48.-       Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail Büyükelçisinin Karadeniz’deki temaslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11338)

49.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ’nin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kömür alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11340)

50.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, özelleştirmelere ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11341)

51.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bir Amerikan güvenlik şirketinin Türkiye’yi ilgilendiren ilişkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11342)

52.-       Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, telefon ve ortam dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11344)

53.-       Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, hukuk fakültelerinde bazı anabilim dallarının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11347)

54.-       İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, tütün sektöründeki duruma ve TEKEL işçilerinin akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11348)

55.-       Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, TEKEL’in özelleştirilmesinin ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11350)

56.-       Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan firmalara ve bir grubun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11351)

57.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11353)

58.-       Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ve hizmet ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11354)

59.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11377)  

60.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TKİ’nin kömür alım ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11378)  

61.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin durdurulan ve tutulan kişilere vermesi gereken belgeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11382)  

62.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11383)  

63.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11384)  

64.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bazı boş yapıların durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11385)  

65.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir köy yolunun onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11386)  

66.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çamlıyayla ilçesindeki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11387)  

67.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri’de kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11388)   

68.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ çevre yolunda bazı kamyonlara ceza yazıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11389)  

69.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’da tamamlanmayan kapalı pazar yerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11390)  

70.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir sanığın telefon görüşmesi kaydının deşifresine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11391)  

71.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11392)  

72.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ak Parti Doğanhisar İlçe Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11393)  

73.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şanlıurfa’da kaybolan ve kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11394)  

74.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki gösterilere yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11395)  

75.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Taksim Polis Merkeziyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11397)

76.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gelir uzmanlığına yapılacak atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11404)

77.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Keles’teki elektrik dağıtım hatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11410)

78.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarının güvenilirliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11411)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lisans ve lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11412)

80.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Dış İlişkiler Genel Müdürü ve beraberindeki heyetin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11413)

81.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11414)

82.-       Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de yapılan müdür ve müdür yardımcılığı sınavına katılan adayların ödeneklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11416)

83.-        Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, icralık olan esnafın durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11436)

84.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Hayrabolu ve Malkara bağlantı yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11438)

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Posof yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11439)

86.-  Ardahan’ın, Ensar Öğüt’ün, Bingöl-Yedisu yolunun iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11440)