Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 66

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Ocak 2010 Pazartesi

 

Teklifler

 

            1.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/572) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2010)   

            2.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Akbaş’ın; Türk Halı ve El Sanatları Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/573) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2010)

         3.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/574) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010)

            4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/575) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2010)   

            5.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/576) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2010)

 

Tezkereler

 

            1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1063) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

            2.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1064) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)     

            3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1065) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

4.- Rize Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1066) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2010)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Hükümet üyelerinin makam giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Edirne’de saldırıya uğrayan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

3.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizlik oranını azaltacak çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

4.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizlikle ilgili proje ve yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

5.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki işsizliğe yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

6.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı Türk Cumhuriyetlerine yönelik karasal yayın çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

7.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir hastanedeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

8.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

9.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

10.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir köprünün genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

12.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜİK’in endeks çalışmaları ve enflasyon verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

13.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ ihalelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

14.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal ilçesindeki köylerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Suriye ile gümrüksüz mal ithaline ve taşınmaz sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11867) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

2.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, terör örgütü yandaşlarının çıkardıkları olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11868) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

3.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Teşvik Yasasına ve krizin bazı etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11869) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

4.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, çiftçilerin desteklenmesine ve elektrik borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11870) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurban kesimi organizasyonlarındaki yolsuzluklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11871) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

6.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

7.-  Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Yüksek Seçim Kurulunun kullandığı bilgisayar işletim sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11873) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

8.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

9.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11875) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

10.-          Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir tutuklunun sağlık sorununa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11876) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

11.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yargıtay’daki boş üyeliklere ve çalışma şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11877) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

12.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

13.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11879) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

14.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11880) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

15.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir HES projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11881) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

16.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

17.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Şaphane ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

18.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir gölet ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11884) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

19.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Çavdarhisar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11885) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

20.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

21.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazar ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11887) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

22.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

23.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bolu’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

24.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki kömür kaynaklı hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

25.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Gürbulak Sınır Kapısı güzergahındaki çöplerin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

26.-          Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, teşvik uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

27.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, istihdam sağlayanların desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

28.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, teşvik uygulamalarının süresinin uzatılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11894) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

29.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, şampiyonaların illere yayılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11895) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

30.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum Oltu Kapalı Spor Salonunun bakım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

31.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’un Narman ve Oltu ilçelerindeki yurt ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

32.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı santrallerin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11898) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

33.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, akarsu santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

34.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yenilebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

35.-          Ardahan Milletvekili Ensar Ögüt’ün, bazı illerdeki doğalgaz çalışmaları ile odun ve kömür fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

36.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki terör eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11902) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

37.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Ankara’da bazı ulaşım noktalarındaki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

38.-          Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bir karakol yakınlarında meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

39.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

40.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

41.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, nüfus kaydı bulunmayan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

42.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

43.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

44.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bazı birimlerin kapatılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11910) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

45.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, domuz gribi haberlerinin turizme zarar verdiği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11911) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

46.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Projesi sloganına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

47.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Bakanlık bütçesindeki artışa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

48.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tanıtımdaki koordinasyona ve imaj sorununa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

49.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Aziz Nicholas’ın kemiklerinin iadesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

50.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, yol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

51.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tahmini bütçe gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11917) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

52.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bazı bakanlara yeni makam aracı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11918) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

53.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, okul adlarından unvanların kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

54.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin çocuk yardımı ödeneğindeki bir duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

55.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şehit unvanlarının okul isimlerinden kaldırılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

56.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, ek ders ücretindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

57.-          Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, okullar arasındaki nitelik ve nicelik farklılaşmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11923) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

58.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, eğitim hakkından yararlanamayan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

59.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta takdirname verilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

60.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

61.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bazı eğitim ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

62.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Belediyesinin vergi borcundan dolayı satışa çıkarılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

63.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okul adlarından şehit unvanlarının çıkartılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11929) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

64.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, izinsiz açılan özel öğrenci yurtlarına yönelik yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11930) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

65.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köye ebe atanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

66.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Pandemi Kuruluna ve bir aşının prospektüsüne ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

67.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kapatılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

68.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, naklen atanan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

69.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, görevine son verilen müfettişlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

70.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, doktorların özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11936) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

71.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bitkilerden ilaç yapan kişilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

72.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11938) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

73.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir lisedeki öğretmen ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

74.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

75.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir sağlık ocağındaki doktor eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

76.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11942) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

77.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, domuz gribi aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

78.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

79.-          Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bir desteklemede yapılan fazla ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

80.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım sektöründeki büyümeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

81.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

82.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Ziraat Bankasının özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

83.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal hammadde ithalatındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11949) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

84.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılan kaynağa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

85.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki bazı yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11951) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

86.-          Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, Şanlıurfa Havalimanındaki İLS cihazına ve İzmir uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/01/2010)

87.-          İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, kaldırılan tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11953) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

88.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

89.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

90.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kent İçi Ulaşım Kurumu kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

91.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

92.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salınımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

93.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bölünmüş yollar üzerindeki esnafın mağduriyetine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

94.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir kısım tren seferlerinin iptal edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11960) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

95.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Çin’de Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeki uygulamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11961) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

96.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDF’den yardım alan toplum kalkınma projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

97.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir caminin bazı eksikliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

98.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki esnafa kredi desteği sağlanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11964) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 21 Milletvekilinin, çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi  (11/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2010) (Dağıtma tarihi: 25/01/2010)