Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 65

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ocak 2010 Perşembe

 

Teklif

 

1.- Ankara Milletvekili Salih Kapusuz’un; Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/571) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2010)

 

Raporlar

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın; Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/566) (S.Sayısı: 462) (Dağıtma tarihi: 21.01.2010) (GÜNDEME)

            2.- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 15 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 2 Milletvekilinin; Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 8 Milletvekilinin; Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/797, 2/497, 2/520, 2/527, 2/555, 2/557, 2/561, 2/565, 2/570) (S.Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 21.01.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, TOKİ uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2009)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 31 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 34 Milletvekilinin, işsizliğin nedenleri ve boyutları ile sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2009)