Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 64

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ocak 2010 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 29 Milletvekilinin, sanal bağımlılık konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/521) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, doğal afet ve deprem riskinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2009)

3.- İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 21 Milletvekilinin, İzmir’in Torbalı ilçesindeki intihar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2009)

4.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’nin Ormancık köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2009)