Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 63

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Ocak 2010 Salı

 

Tasarı

 

1.- Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı (1/798) (Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2009)

 

 

Teklifler

 

1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/568) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/569) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2010)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/570) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, basında çıkan bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

2.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, camilere asılan mahyalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

3.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Yargıtay’daki açık üyeliklere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

4.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Müsteşarın daha önceki bir görevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’ye iş yapan müteahhitlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

6.-    Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, seyahat acentelerinin paket turlarda yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

7.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki enerji yatırım ve projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

8.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki yatırım projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

9.-    Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’daki tarımsal yatırım ve projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

10.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da savunma sanayi yatırımları yapılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

11.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da işsizliğe yönelik tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

12.-      Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana’da işsizliğin azaltılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

13.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, milletvekili odalarında arama yapıldığı iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

14.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/01/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakkında soruşturma açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11730) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

2.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ekonomik ve sosyal durum ile yapılan zamlara Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11731) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

3.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanın ve TRT Genel Müdürlüğünün basın mensupları ve milletvekilleri aleyhine açtıkları davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11732) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

4.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Türk Kızılay’ı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11733) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

5.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, açılıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11734) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

6.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu-Giresun havaalanı çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11735) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

7.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, kod uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11736) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

8.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, TEKEL işçilerinin taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

9.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, Çevre Denetimi Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

10.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

11.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, tarım arazilerinin yabancı üreticilere kiraya verileceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

12.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

13.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, suikast ihbar ve iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

14.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, yakalama ve gözaltı ile tutuklama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11743) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

15.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, F tipi cezaevlerinde sohbet hakkı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11744) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

16.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye’ye giriş yapan bölücü terör örgütü mensupları hakkındaki adli işlemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11745) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

17.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakim ve savcıların değerlendirilmesine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11746) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

18.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklu ve hükümlülere verilen sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11747) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

19.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Devlet sırrı içeren belgelerin incelenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11748) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

20.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakimlerin yetki kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11749) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

21.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili şikayetlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11750) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

22.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, okuma-yazma bilmeyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11751) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

23.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, cezaevlerine bazı kitapların alınmadığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11752) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

24.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ergenekon Davası hakim ve savcıları ile Emniyet personelinin bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11753) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

25.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, AİHM’nin kesinleşmiş bazı kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11754) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

26.-          Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, HSYK’da bekleyen atama kararnamesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11755) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

27.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11756) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

28.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11757) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

29.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11758) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

30.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ilaçların marketlerde satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11759) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

31.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet İlçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11760) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

32.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar İlçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11761) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

33.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz Havzasındaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11762) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

34.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Hisarcık İlçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

35.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Domur Barajı ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

36.-          Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, çevre mühendislerinin görevlerinin diğer meslek gruplarınca da yapılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11765) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

37.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yerel basının resmi ilan gelirlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11766) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

38.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, RTÜK Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11767) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

39.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ermenistan ile imzalanan protokollere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11768) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

40.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, UNESCO Başkanlık seçimi ile ilgili iddialara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11769) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

41.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11770) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

42.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11771) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

43.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs’taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11772) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

44.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11773) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

45.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11774) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

46.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda üreten ve dağıtan firmaların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11775) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

47.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11776) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

48.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamının sağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11777) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

49.-          Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11778) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

50.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, tersane yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11779) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

51.-          Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, özelleştirme dolayısıyla geçici personel istihdamına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11780) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

52.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tıp hatalarına ilişkin ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11781) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

53.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’deki Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11782) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

54.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11783) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

55.-          Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, ithal edilen H1N1 aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11784) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

56.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, domuz gribi ve aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11785) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

57.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, zeytincilikteki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11786) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

58.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11787) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

59.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul Metropolitan Planlama Merkezinin ulaşım planlamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11788) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

60.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11789) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

61.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11790) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

62.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars-Akyaka tren seferlerinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11791) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

63.-          İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, tren kazalarına ve demiryolları yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11792) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

64.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11793) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

65.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, insansız uçak alımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11794) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

66.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/11795) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/01/2010)

67.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11796) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

68.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki gezici kütüphane aracına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11797) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/01/2010)

69.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işyerleri tabelalarında Türkçe isimlerin özendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11798) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

70.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir TOKİ projesinde alınan başvuru bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11799) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

71.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’ye iş yapan müteahhitlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11800) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

72.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin bazı inşaatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11801) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

73.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, tasarruf tedbirlerine ve yeni alınan makam araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11802) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

74.-          Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, bazı belediyelere terk veya tahsis edilen gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11803) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

75.-          İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, suikast iddialarına ve bir köşe yazısında belirtilen organizasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11804) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

76.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eczanelere ve ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11805) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

77.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Seferberlik Tetkik Kurulundaki aramaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11806) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

78.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11807) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

79.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11808) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

80.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki hava kirliliğine ve kullanılan yakıtlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11809) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

81.-          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Yargıtay üyeliği seçimlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11810) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

82.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Yargıtay’da boş bulunan üyeliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11811) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

83.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Bergama’daki altın işletmeciliği nedeniyle açılan tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11812) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

84.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, sağlık sorunları bulunan bir tutuklunun tahliyesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

85.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11814) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

86.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11815) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

87.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Pazarlar ilçesindeki sulama yatırımlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

88.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı ilçesindeki sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

89.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, akaryakıt tüketimi ve kaçakçılığı ile vergilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11818) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

90.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yapılması planlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11819) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

91.-          İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul’da itfaiye hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11820) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

92.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir köy yolundaki köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11821) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

93.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Manisa-Selendi’de yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11822) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

94.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Manisa-Selendi’de meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11823) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

95.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir katlı otopark inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11824) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

96.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11825) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

97.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yurt dışı görevlendirmelere ve tanıtım projelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11826) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

98.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, yapılması planlanan bir hidroelektrik santrale ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11827) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

99.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Savarona yatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11828) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

100.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sağlık hizmetlerinde yeşil kartlılardan katkı payı alınmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11829) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

101.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11830) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

102.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şubat döneminde öğretmen ataması yapılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11831) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

103.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir yönetmelikle çeliştiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11832) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

104.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir milletvekili danışmanının konferans vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11833) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

105.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11834) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

106.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı illerde belli tarihlerde okula gitmeyen öğrencilerin tespit edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11835) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

107.-      İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, bir köydeki öğretmen yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11836) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

108.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, iş bırakma eylemine katılan kamu görevlilerinin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11837) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

109.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11838) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

110.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Pendik’teki bir lisenin öğretmen kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11839) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

111.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, felsefe dersindeki müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11840) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

112.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11841) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

113.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kiralanan binalara, sağlık evlerine ve bir beldeye yapılan hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11842) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

114.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, H1N1 vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11843) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

115.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, saha koordinatörlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11844) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

116.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11845) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

117.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, sağlık hizmetlerindeki bazı çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11846) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

118.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, domuz gribi aşılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11847) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

119.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir ilacın raf ömrünün iki yıl uzatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11848) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

120.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, hasta hakları ihlallerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11849) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

121.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yenilenen bir hastanedeki kapasite kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11850) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

122.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11851) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

123.-      Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Türk Patent Enstitüsü yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11852) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

124.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11853) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

125.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki süt destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11854) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

126.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, meyveli yoğurtlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11855) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

127.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Niksar ve Ordu-Akkuş yollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11856) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

128.-      Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, yerel internet sitelerinin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11857) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

129.-      Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11858) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

130.-       İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, özürlü istihdamına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11859) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

131.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okul mekanlarının kiraya verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11860) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

132.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/11861) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

133.-      İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, SHÇEK’in bir merkezinden kaçan öğrencilere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/11862) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/01/2010)

134.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin Süper Lig yayın ihalesine gireceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11863) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

135.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, kamunun ilaç alımları konusundaki çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11864) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/01/2010)

136.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Milletvekillerine gönderilen bir cd'ye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11865) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

137.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, personel alımı ve görevde yükselme ile ücretlendirmeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/11866) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/11/2009)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 30 Milletvekilinin, devletten aylık alanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/517) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

2.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 29 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/518) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 29 Milletvekilinin, yer fıstığı üreticiliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/519) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

4.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 33 Milletvekilinin, araştırma görevlilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/520) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)