Dönem: 23

                                                                                                                    Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 62

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Ocak 2010 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

1.                  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/797) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, basında çıkan bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

2.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İLKSAN’ın bir ihalesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir milletvekiline yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11678) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

2.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ilaçların marketlerde satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11679) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

3.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, marketlerde ilaç satılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11680) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

4.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir hidroelektrik santralinin çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11681) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

5.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bürokrat atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11682) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

6.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının etkilenmeye çalışıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11683) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

7.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kurban kesimi işinde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen bir şirket ve derneğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11684) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

8.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, DSİ’nin kuruluş yıldönümü törenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11685) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

9.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TOKİ’nin faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11686) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

10.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Suudi Arabistan Kralının verdiği hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11687) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

11.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, markette ilaç satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11688) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

12.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, karbonmonoksit zehirlenmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11689) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

13.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bir mahallenin iskana kapatılmasıyla oluşan mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11690) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

14.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Yargıtay’da boş bulunan üyeliklere seçim yapılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11691) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

15.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11692) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2009)

16.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, davaların makul sürede sonuçlandırılmasına ve iddianamelerin sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11693) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

17.-   Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, yayınlanması gereken bir tebliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11694) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2009)

18.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, marketlerde ilaç satışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11695) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2009)

19.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, enerji piyasası ve yönetimiyle ilgili bazı konulara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11696) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

20.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir doğalgaz çevrim santraline yönelik iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11697) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

21.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TPAO’nun getirdiği yarı batık sondaj gemisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11698) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

22.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı TKİ yetkililerinin hediye aldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11699) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

23.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bazı suç duyurularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11700) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

24.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, kaçak olduğu iddia edilen bir cam işleme tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11701) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

25.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yapım izni verilen bir okulun yer seçimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11702) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

26.-   İstanbul Milletvekili Onur Öymen’in, Nilüfer Belediye Başkanı hakkında araştırma başlatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11703) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

27.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir uygulamaya, Türkiye Belediyeler Birliğine ve makam aracına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11704) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

28.-   İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatı mensuplarına verilen malzeme ve teçhizata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

29.-   Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Finike Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11706) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

30.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11707) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

31.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir trafik kazası sonrasındaki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11708) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/12/2009)

32.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11709) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

33.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, koruma kurulu üyeleri ile bazı alan ve bölgelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11710) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Fransa’daki Türkiye Mevsimi etkinliklerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11711) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

35.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11712) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

36.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, emlak vergisine esas oluşturacak rayiç bedellerin tespitine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11713) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

37.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, emeklilerin ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11714) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

38.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Talim ve Terbiye Kurulu üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11715) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

39.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, bir ders kitabındaki GDO’lu ürünlerle ilgili bilgilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11716) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

40.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, sözleşmeli öğretmenlere kadro verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11717) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

41.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, trafik güvenliğine ve kazalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11718) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

42.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Türk Telekomun gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11719) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

43.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ve STK’lara bedelsiz verilen arazilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11720) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

44.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11721) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2010)

45.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Silifke’de sel afetinin oluşturduğu hasara ilişkin Tarım ve  Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11722) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2009)

46.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Anadolu Ajansının bir haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11723) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

47.-   Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, bir hastanenin kliniğe dönüştürülmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11724) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

48.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, AB Genel Sekreterliğinin bir sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/11725) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

49.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının etkilenmeye çalışıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/11726) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

50.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, atık yönetimiyle ilgili bazı konulara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11727) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

51.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bazı kanunların uygulanmasına ve çeşitli hususlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11728) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

52.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Alevilere yönelik bazı çalışmalar olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11729) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/12/2009)

 

 

 

                                   Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir ihaleyle ilgili operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11175)                                                           

2.-        Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kamu görevlileri için düşünülen farklı statülere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11176)                                                           

3.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11177)                                                           

4.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11178)                                                           

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçi ücretlerindeki vergilendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11179)                                                           

6.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11181)                                                           

7.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, TEKEL işçilerinin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11182)                                                           

8.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bazı gençlerin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11186)                                                           

9.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, verilen petrol arama ruhsatlarına ve bir şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11187)                                                           

10.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11192)                                                           

11.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki surların aydınlatılması projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11204)                                                           

12.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projelerine ve yolsuzluk iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11205)                                                           

13.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, BOTAŞ’ın yönetimine ve doğalgaz zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11206)                                                           

14.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı Garp Linyit İşletmesinde yargı kararının ve teftiş raporunun uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11208)                                                           

15.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11210)                                                           

16.-   Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Ardeşen ilçesinin nüfusuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11212)                                                           

17.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir kişinin ilişikli olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11213)                                                           

18.-   Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11215)                                                           

19.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, bazı kamu ihalelerinde işletilen sürece ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11216)                                                           

20.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11217)                                                           

21.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11227)                                                           

22.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un,  Milli Eğitim Şuralarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11228)                                                           

23.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11229)                                                           

24.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11230)                                                           

25.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, eğitim kurumu müdür yardımcılığı sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11231)                                                           

26.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11232)                                                           

27.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11238)                                                           

28.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, pamuk üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11239)                                                           

29.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, aşı üretimini etkileyen bazı kararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11240)                                                           

30.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, arı kovanlarının etiketlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11241)                                                           

31.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, GDO’lu ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11242)                                                           

32.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havalimanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11243)                                                           

33.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstnabul hızlı tren ve Ankara-İzmir otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11244)