Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı: 4                                                                                                                        No: 61

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ocak 2010 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gaz Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/796) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2009)

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 31 Milletvekilinin; 5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/567) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)