Dönem: 23

                                                                                                                      Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 60

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ocak 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

1.- Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/795) (Anayasa; Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2009)

Rapor

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/790) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 14.1.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/513) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 20 Milletvekilinin, tren kazalarının sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/514) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.2010)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 29 Milletvekilinin, TRT yönetimine yönelik çeşitli iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/515) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

4.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 30 Milletvekilinin, Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/516) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.11.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Adli Tıp Kurumunun bir incelemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (10656)

2.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Boyabat Barajı kapsamındaki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11064) 

3.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, atıl durumdaki bazı işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11065) 

4.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kotalı internet kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11066) 

5.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Yaprak Tütün İşletmelerindeki işçilerin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11067) 

6.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11068) 

7.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, iletişimin dinlenmesinde görevli bir yetkiliyi ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11069) 

8.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, yerleşim yerlerine eski isimlerinin verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11072) 

9.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, kamu işçilerinin ücretlerindeki vergilendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11074) 

10.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, KPSS ile atanan memurlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11075) 

11.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Sarıkeçili Yörüklerini mağdur eden bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11077) 

12.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11078)

13.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11084) 

14.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, petrol ve petrol ürünleri ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11097) 

15.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11098) 

16.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11099) 

17.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Florya Atatürk Ormanının imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11100) 

18.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11101) 

19.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11102) 

20.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, İstanbul Ümraniye’de gaz zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin defnine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11103) 

21.-   Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okuluna şehit ismi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11104) 

22.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtasının bazı denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11105) 

23.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, İstanbul Florya Atatürk Ormanının imara açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11106) 

24.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki metro projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11107) 

25.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Ankara’da şehit aileleri ve gazilere yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11108) 

26.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11109) 

27.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11110) 

28.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye düğün salonu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11111) 

29.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Denizli’de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşündeki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11112) 

30.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11113) 

31.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, metrobüs zammına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11114) 

32.-   İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İSKİ’nin suya yaptığı zama ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11115) 

33.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlerin aldığı ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11116) 

34.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediye Meclisinin bazı üyelerinin kıyafetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11117) 

35.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün su şebekesine ve sulama borularına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11118) 

36.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11119) 

37.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, aydınlatma direği alımıyla ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11121) 

38.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta satılan TEKEL binalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11123) 

39.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, özel eğitim okullarına idareci atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11124) 

40.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki okulların kaloriferci sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11125) 

41.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir köydeki öğrencilerin okul değişikliği nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11126) 

42.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, su bedelini ödeyemeyen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11129) 

43.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı tıp fakültelerine yatay geçiş yapan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11130) 

44.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitim ataşesi kadrolarına atama yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11131) 

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11132)  

46.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı yöneticiler hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11133) 

47.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, otistik çocuklar eğitim merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11134) 

48.-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir öğrencinin başka bir okula gönderilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11135)

49.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir olaya acil sağlık ekibinin intikaline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11136) 

50.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, H1N1 virüsü aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11137) 

51.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, H1N1 virüsü aşısı alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11138) 

52.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, domuz gribi virüsünün domuz ve hindilerdeki kuluçka evresine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11139) 

53.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11140) 

54.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla Devlet Hastanesinin yeni bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11141) 

55.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Ankara’da bir hastanede temizlik işçilerine aşı hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11142) 

56.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, H1N1 virüsü testine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11143) 

57.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, domuz gribi tedavisinde kullanılan bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11144) 

58.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki sağlık ocaklarının durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11145) 

59.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, biyobenzer ve jenerik ilaçların ruhsatlandırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11147) 

60.-   Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Bursa’daki bir hastanenin hizmete açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11148) 

61.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kanser vakaları ve tedavisi ile tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11149) 

62.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, grip salgınlarında telef edilen hayvanlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11150) 

63.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, pamuk sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11151) 

64.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, muz ve narenciye ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11152) 

65.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11154) 

66.-   İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11155)

67.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11156) 

68.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11157) 

69.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11158) 

70.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Alanya-Karaman yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11159) 

71.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da havaalanı bölgesindeki bir mahallenin durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11160) 

72.-   Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Doğu Karadeniz’deki afet zararlarının tazminine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11163) 

73.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11166)