Dönem: 23

                                                                                                                    Y asama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 59

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Ocak 2010 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, hayvancılıktaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/509) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

2.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve 20 Milletvekilinin, uzman erbaş uygulamasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 19 Milletvekilinin, kurban bağışı organizasyonlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)

4.- Mardin Milletvekili Emine Ayna ve 19 Milletvekilinin, iş güvenliği ve işçi sağlığındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/512) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)