Dönem: 23

                                                                                                                    Y asama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 58

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Ocak 2010 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim ışık ve 26 Milletvekilinin, TEDAŞ ve EÜAŞ özelleştirilmelerinin araştırılarak özelleştirilme uygulamalarında alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/505) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çevrimiçi oyunların neden olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009)

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Gaziantep’te sel felaketine karşı alınacak önlemlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/507) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2009)

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 20 Milletvekilinin, tüketicilerin kredi kartı ve bankacılık işlemlerinden kaynaklanan sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/508) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2009)