Dönem: 23

                                                                                                                    Y asama Yılı:  4

                                                                                                                                     No: 57

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Ocak 2010 Pazartesi

 

Tezkereler

 

1.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1041) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1042) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1043) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

4.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1044) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

5.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1045) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

6.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1046) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

7.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1047) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

8.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1048) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

9.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1049) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

10.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1050) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

11.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1051) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

12.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1052) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

13.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1053) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

14.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçtaroğlu’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1054) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

15.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1055) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

16.- Van Milletvekili Özdal Üçer, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1056) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2010)

17.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1057) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2010)

18.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1058) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2010)

 

 

                                                   

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir derneğin kamu yararına çalışma statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10045)

2.    İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Feneri Davasındaki adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10049)

3.    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı personele uygulanan yol parasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10157)

4.          Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Ergenekon Davasında görev alanların bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10158)

5.          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Davasındaki hakim ve savcılar ile polislerin birbirleriyle ilişkilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10159)

6.          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, hakim ve savcılar hakkındaki iletişim dinleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10334)

7.          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, davaların uzun sürmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10335)

8.          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Deniz Feneri Davasına ve Almanya’nın adli yardım talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10336)

9.          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, tutuklama ve tutukluluğun devamı kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10337)

10.                       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Adli Tıp Kurumunun yeni bina ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10341)

11.                       İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, güvenlik güçlerinin kelepçe ve diğer bedensel hareketleri kısıtlayıcı araçları kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10420)

12.                       Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bürokrat olarak atanan bakan ve milletvekili yakınları ile milletvekili adaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10421)