Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  53

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Ocak 2010 Salı

 

 

Teklifler

 

            1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 9 Milletvekilinin; Özelleştirme Uygulamaları Nedeniyle 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Hükümlerine Göre Çalıştırılan Personelin Sürekli İşçi veya Memur Kadrolarına Atanmaları ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/556) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2009)

            2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/557) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2009)

            3.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 Milletvekilinin; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici ve Sözleşmeli Personelin Memur Yada Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/558) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2009)       

            4.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin; Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/559) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2009)         

            5.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin; 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/560) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2009)

Raporlar

 

            1.- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 458) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Irak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/781) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (GÜNDEME)

            3.- Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı:4 60) (Dağıtma tarihi: 5.1.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, işyerlerine Türkçe isim verilmesinin özendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Türkiye İş Kurumuna yapılan müracaatlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki imam ve müezzin ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TİKA’nın Suriye ve Irak’ta ofis açmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, SYDV’nin Tokat’taki yardımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

6.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TAPDK ile ilgili bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

7.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TAPDK’nın atıl binasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

8.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, uluslararası fon ve kuruluşlardan kullanılan krediye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

9.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Ergenekon Soruşturmasında gözetim altına alınan subay ve astsubaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

10.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki bazı köylerin sağlık ocaklarındaki ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

11.-      Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

12.-                Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa-Tokat yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (6/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli’nin, domuz gribi aşısıyla ilgili iddialara ve kullanılmayan aşılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

2.-  Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kamu binalarının yapımında ithal mermer kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

3.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, spor federasyonlarının danışmanlık hizmeti alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11553) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2009)

4.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir beldedeki TOKİ konutlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11554) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

5.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesini alan şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11555) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

6.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirme ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11556) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

7.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker A.Ş. fabrikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11557) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

8.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana Büyükşehir Belediyesindeki denetimlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11558) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

9.-  Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, Kabe çevresindeki revakların yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11559) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

10.-   Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu’nun, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Konsey Başkanlığı seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11560) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

11.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, TOKİ’nin belediyelerle gerçekleştirdiği projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11561) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

12.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale Boğazında karaya oturan bir geminin yüküne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11562) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

13.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Amerika’da domuz gribi aşısı yaptırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11563) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

14.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Hükümetin KKTC’deki seçimlere müdahale edeceği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11564) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

15.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, KOSGEB kredilerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11565) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

16.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, MKE’nin silah satışına ve bireysel silahlanmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11566) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

17.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki işsizliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11567) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

18.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki kadın istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11568) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

19.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da grizu patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinin sosyal haklarına ve çalışanların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11569) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

20.-   Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir hastane yapımında Çin graniti kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11570) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

21.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Erzincan Başsavcısı hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11571) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

22.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Deniz Feneri Davasındaki adli yardım talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11572) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

23.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Yargıtay’da boşalan üyeliklere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11573) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

24.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Van eski Cumhuriyet Savcısının Ergenekon Davası gizli tanığı olduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11574) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

25.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, pişmanlık yasalarından faydalananlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11575) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

26.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Çek Kanununun yeterliliğine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11576) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

27.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Abdullah Öcalan’ın direktiflerinin iletilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11577) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

28.-   Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Deniz Feneri Davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/11578) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

29.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir kanal projesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11579) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

30.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Damal’daki kadastro çalışmalarında yanlışlıklar yapıldığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11580) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

31.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, tapu işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/11581) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

32.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türk Eczacılar Birliği ile yapılan sözleşmenin feshine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11582) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

33.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türk Eczacılar Birliğiyle yapılan sözleşmenin feshine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11583) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

34.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Türk Eczacılar Birliği ile yapılan sözleşmenin feshine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11584) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

35.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türk Eczacılar Birliği ile imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11585) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

36.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, madencilik sektöründeki çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11586) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2009)

37.-   İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Türk Eczacılar Birliği ile imzalanan sözleşmenin feshine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11587) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

38.-   Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, özürlü maaşlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11588) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

39.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’ur, Siirt’teki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11589) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

40.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11590) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

41.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11591) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

42.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir baraj ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11592) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2009)

43.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Küre Dağları Milli Parkında hidroelektrik santrali kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11593) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

44.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, ÇED raporları ile bazı proje ve işlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/11594) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

45.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, RTÜK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11595) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

46.-   Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Anadolu Ajansına alınan personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11596) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

47.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11597) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

48.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, RTÜK’ün görevlerini yansız yapıp yapmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11598) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

49.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, RTÜK’te görevli bir daire başkanı hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/11599) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

50.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atanan bir kişiye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11600) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

51.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

52.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Türkiye Kalkınma Bankasının olağanüstü genel kuruluna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/11602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

53.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçiliği inşaatında kullanılan mermerlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

54.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, KKTC’ye yönelik ambargo ve izolasyonun devam etmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11604) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

55.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Fransa’daki bir serginin tanıtım kataloğuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11605) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

56.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hakkında ihbar ve şikayette bulunulan kamu görevlilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

57.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’daki patlama meydana gelen maden ocağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11607) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

58.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’de yapılacağı iddia edilen termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11608) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

59.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yapılacak bir fabrikanın bazı etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11609) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

60.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TPAO’nun kiralayacağı iddia edilen bir binaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/11610) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

61.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, eylemci TEKEL işçilerine yapılan müdahalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

62.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri davasında adı geçen bir kişinin ilişkili olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

63.-   Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11613) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

64.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, eylemci TEKEL işçilerine yönelik polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11614) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

65.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11615) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

66.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11616) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

67.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir derneğin bulunduğu binadan tahliyesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11617) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

68.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eyleminde kullanılan tazyikli suya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11618) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

69.-   Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Marmaris’te bir kamu görevlisinin siyasi parti faaliyetine katıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11619) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

70.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Erzincan’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11620) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

71.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11621) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

72.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11622) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

73.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11623) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

74.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adana’daki kaldırım ve bordür çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11624) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

75.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Emniyet Genel Müdürlüğünün biber gaı alımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11625) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

76.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, belediyelerde görevlendirilen bürokratlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11626) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

77.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye gelişlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11627) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

78.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör ve çeşitli sebeplerle boşaltılan köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11628) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

79.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, boşaltılan köylere dönüş çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11629) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

80.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında şehit olanlara ve öldürülen teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11630) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

81.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, gönüllü köy koruculuğuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11631) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

82.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, OHAL döneminde boşaltılan yerleşim yerlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11632) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

83.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11633) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

84.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Nilüfer Belediyesinin bir etkinliğine yönelik soruşturma açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11634) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

85.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olayları ile ölen ve yaralanan sivillere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11635) (Başkanlığa geliş tarihi: 35/12/2009)

86.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu’daki belediyelere kar ödeneği verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11636) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

87.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Derbent ilçesindeki duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11637) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

88.-   İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir mahallenin girişindeki özel güvenlik ve bariyer uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11638) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

89.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, nüfus cüzdanı yenileme işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11639) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

90.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL işçilerinin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11640) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

91.-   İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, müze ve ören yerlerindeki satış ünitelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11641) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

92.-   İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Fransa’daki bir serginin tanıtım kataloğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11642) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

93.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Devlet Tiyatroları temsil biletlerine zam yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/11643) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

94.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, bütçeden yardım yapılan STK’lara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/12/2009)

95.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11645) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

96.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Oymapınar HES’de eksik enerji üretimi iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11646) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

97.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TEKEL’e ait bazı verilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11647) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

98.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/11648) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2009)

99.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kapatılan bir ilköğretim okuluna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

100.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

101.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11651) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

102.-      Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, eğitim sistemine ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11652) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

103.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

104.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, İstanbul’daki satışı planlanan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11654) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

105.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, rehber öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11655) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

106.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, yıl sonu başarı puanlarına yönelik incelemelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11656) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

107.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/11657) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

108.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında ölen ve yaralanan sivillere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11658) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

109.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör olaylarında şehit olanlara ve öldürülen teröristlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11659) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

110.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11660) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2009)

111.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, sağlık çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11661) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

112.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bir hastanenin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11662) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

113.-      İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, kapatılacağı iddia edilen bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11663) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

114.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, BPA maddesinin kullanımı ve denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11664) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

115.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, ölümle sonuçlanan domuz gribi vakalarının açıklanmasından vazgeçilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11665) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

116.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının değerlendirme formüllerinin hatalı olduğu iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/11666) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

117.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, narenciye ihracatında iadelerden oluşan mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11667) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

118.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki et kombinası ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11668) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

119.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu İl Tarım Müdürlüğünün çalışma raporuna ve internet sitesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11669) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

120.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, illere göre kadın istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/11670) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

121.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, PTT personelinden Milli Piyango bileti iadesi alınıp alınmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11671) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/12/2009)

122.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu Anadolu Bölgesindeki yollarda karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11672) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

123.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki yollarda karla mücadeleye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/11673) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

124.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Erdemli’deki hortum afeti mağdurlarının yardım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/11674) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

125.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’de doğan çocuklarına kimlik belgesi verilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/11675) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

126.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, AB Genel Sekreterliğinin uzmanlık sınavına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/11676) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/12/2009)

127.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, taşra teşkilatı personelinin yemek katkı payından yararlanmamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/11677) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2009)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/495) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2009)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, çocuk kaçırma ve kaybolan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/496) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.2009)

3.- İzmir Milletvekili Şenol Bal ve 25 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddet konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/497) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2009)