Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  52

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 4 Ocak 2010 Pazartesi

 

 

Tezkereler

 

1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1032) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1033) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayandır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1034) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayandır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1035) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

5.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1036) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2009)

 

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel, TOBB gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesini 04/01/2010 tarihinde geri almıştır (7/11428)