Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 50

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Aralık 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Biyogüvenlik Kanunu Tasarısı (1/789) (Çevre; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2009)                                                                                                                               

            2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/790) (Plan ve Bütçe; Sağlık, Aile, Çalışma ve sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2009)

            3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Konut ve İnşaat Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2009)

 

                                                                       Teklifler

 

            1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün; 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/552) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2009)

            2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/553)            (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

            3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/554) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.2009)

            4.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 17 Milletvekilinin; 29.01.2004 Tarihli ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/555) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, gazi ve şehit aileleri ile yaşlı aylıklarının artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10707)   

2.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Emniyet Teşkilatı çalışanlarının özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10708)   

3.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Fransa’daki Türk Sezonu etkinliğindeki bir konsere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10710)   

4.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10711)   

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Hatip ve Ankara çaylarındaki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10712)   

6.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, aşı üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10714)   

7.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Bandırma’da denizcilik fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakandan Yazılı soru önergesi (7/10715)   

8.-   Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ıslak imza makinelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10716)   

9.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10717)   

10.-                     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, hakkında soruşturma ve dava açılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10718)   

11.-                     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10721)   

12.-                     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Emniyet Teşkilatı taşıtlarına kasko sigortası yaptırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10722)   

13.-                     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, toplum kalkınması projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10723)   

14.-                     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, arazi toplulaştırması yapılan bir yöredeki sulama projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10725)   

15.-                     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Sağlık Uygulama Tebliğindeki değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10732)   

16.-                     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, silika maddesi kullanımına ve silikozis hastalığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10734)   

17.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Beyoğlu Belediyesinin bir projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10741)   

18.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10742)   

19.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10743)   

20.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki bir projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10744)   

21.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının bütçesine ve kaynak kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10745)   

22.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki iki projeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10746)   

23.-                     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, süt tozu ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10747)   

24.-                     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10749)   

25.-                     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki çimento fabrikaları ve taş ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10750)   

26.-                     İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in, güvenlik güçlerine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10753)   

27.-                     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki milli maçla ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10754)   

28.-                     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, İstanbul’da yapılan Cumhuriyet resepsiyonundaki bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10755)   

29.-                     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, bir milletvekiline ceza yazan trafik polisinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10756)   

30.-                     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, intihar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10757)   

31.-                     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karataş bölünmüş yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10758)   

32.-                     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Emniyet Teşkilatı mensuplarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10759)   

33.-                     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince ihaleye çıkarılan arsalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10760)   

34.-                     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı olaylarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10761)   

35.-                     Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Ergani’de meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10762)   

36.-                     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik komite kurulmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10763)   

37.-                     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bütçede sosyal yardımlara ayrılan kaynağa ve ekonomideki daralmaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10768)   

38.-                     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmalarına kaynak oluşturulmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10769)   

39.-                     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, kamu görevlilerinin sağlık giderleriyle ilgili işlemlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10773)   

40.-                     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10775)   

41.-                     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, muayene ve ilaç katılım payı uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10776)   

42.-                     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yurt dışı teşkilatına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10777)   

43.-                     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik ve idari personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10778)   

44.-                     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yüksek öğrenim yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10779)   

45.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, velilerden kayıt parası talebine ve okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10780)   

46.-                     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğrencilerin internet salonlarına gitmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10781)   

47.-                     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir ilköğretim okulu binasının yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10782)   

48.-                     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullardaki domuz gribine yönelik tedbirlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10783)   

49.-                     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ücretsiz ders kitabı dağıtımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10784)   

50.-                     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10785)   

51.-                     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel eğitime tabi öğrencilerin ulaşımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10786)   

52.-                     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Başkale Endüstri Meslek Lisesi binasının tahsisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10787)   

53.-                     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, okul öncesi eğitimdeki şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10789)   

54.-                     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kız çocuklarının eğitime katılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10790)   

55.-                     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Edremit Kazdağı Devlet Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10793)   

56.-                     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da domuz gribine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10794)   

57.-                     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı sağlık verilerine ve yerli ilaç üretimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10795)   

58.-                     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, özel diyaliz merkezlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10796)   

59.-                     İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, GDO’lu ürünlere yönelik düzenleme ve uygulamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10802)   

60.-                     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, süt tozu ithalat izinlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10803)   

61.-                     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Amik Ovasındaki pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10804)   

62.-                     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, GDO’lu ürünlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10805)   

63.-                     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TMO’nun Kırklareli’deki mısır alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10806)   

64.-                     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, GDO’lu ürünlerin ithalatına ve tüketimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10807)   

65.-                     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, GAP kapsamındaki bir projeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10808)   

66.-                     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, arıcılık kayıt sistemindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10809)   

67.-                     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, araç muayene istasyonlarının bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10810)   

68.-                     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Karataş bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10811)   

69.-                     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10812)   

70.-                     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermenistan politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10814)   

71.-                     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, 4. teşvik bölgesindeki illerin durumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10815)   

72.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki kırsal alanda sosyal destek projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10819)   

73.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sosyal hizmet projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10820)   

74.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, domuz gribi aşısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10821)   

75.-      Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, kimlik numaralarının veriliş standartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10822)   

76.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10824)   

77.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10825)   

78.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir ihaleye yönelik ÖYK kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10826)   

79.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, lösemili çocuklar kenti için arsa tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10827)   

80.-      Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne İl Kontrol ve Laboratuar Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10828)   

81.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çocuk gelişimi mezunlarına lisans tamamlama hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10829)   

82.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van çevre yolunun yapımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10831)   

83.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Fener Rum Patriğinin bazı girişimlerine ve Heybeliada Ruhban Okuluna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10833)   

84.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdüllatif Şener’in bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10834)   

85.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yatırım teşvikleri sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10835)   

86.-      Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, amatör sporcuların ve spor klüplerinin desteklenmesine ve bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10837)   

87.-      Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir bakanın danışmanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10838)   

88.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’te ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken kömürün bir belediyede bulunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10841)   

89.-      Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt ilçesinde yapılan otağ görünümlü yapıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10842)   

90.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bornoz üretiminin bölgesel teşvik kapsamı dışında bırakılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10843)   

91.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasının personel politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10845)   

92.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir su kaynağındaki riske ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10846)   

93.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yapılan bir köy yolunun durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10847)   

94.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, terör eylemlerine ve gelen örgüt üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10849)   

95.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT personelinin bir düğünde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10854)   

96.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, memurlarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10857)   

97.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, uçuş personelinin çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10859)   

98.-      Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, silikozis hastalarının durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10860)   

99.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki DSİ tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10861)   

100.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki DSİ tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10862)   

101.-  Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Karadeniz Bölgesinde planlanan HES’lere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10863)   

102.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, keçi yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10864)   

103.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ABD’nin bir dönem eğittiği bazı Iraklılara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10868)   

104.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10869)   

105.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10871)   

106.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortağı olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10872)   

107.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Emniyet Teşkilatına verildiği iddia edilen bir talimata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10873)   

108.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’daki servis araçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10874)   

109.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin STK’lara yaptığı yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10875)   

110.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Belediyesinden STK’lara yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10876)   

111.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10877)   

112.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10878)   

113.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yıldırım ilçesindeki bazı mahallelerdeki güvenlik hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10879)   

114.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’da kaybolan ya da kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10880)   

115.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir okulun çevresindeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10881)   

116.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köy meydanındaki çeşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10882)   

117.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10883)   

118.-  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanının yürüttüğü görevlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10884)   

119.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt Kaymakamıyla ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10885)   

120.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir kişi hakkında yapılan hukuki işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10886)   

121.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10887)   

122.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10888)   

123.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10889)   

124.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10890)   

125.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10891)   

126.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10892)   

127.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10893)   

128.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10894)   

129.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10895)   

130.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10896)   

131.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10897)   

132.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10898)   

133.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10899)   

134.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10900)   

135.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10901)   

136.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10902)   

137.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10903)   

138.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10904)   

139.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10905)   

140.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10906)   

141.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10907)   

142.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10908)   

143.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Doğubeyazıt’taki bir yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10909)   

144.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10910)   

145.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10911)   

146.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Karacabey Boğazındaki kum çekme işlerine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10912)   

147.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’te Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde bastırılan bazı afişlerin tahrip edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10913)   

148.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt’te Cumhuriyet kutlamaları provalarında öğrenciler arasında kavga çıkmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10914)   

149.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10915)   

150.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı derslerin seçmeli hale getirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10916)   

151.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mersin’deki bazı okullarda ders kitabı dağıtımındaki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10917)   

152.-  Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10918)   

153.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, öğretmenlerin tedavi yolluklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10919)   

154.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yıldırım ilçesindeki okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10920)   

155.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, YÖK Başkanıyla ilgili bir habere ve vakıf üniversitelerinin mal varlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10921)   

156.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de eğitimle ilgili bazı durumlara ve bir öğrenci yurduna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10922)   

157.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt’te Cumhuriyet kutlamaları provalarında öğrenciler arasında kavga çıkmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10924)   

158.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’deki Devlet Hastanesi ve sağlık ocaklarının ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10928)   

159.-  Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10929)   

160.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, kuş gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10930)   

161.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ağrı-Hamur Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10932)   

162.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yeşil kartlılara yapılan harcamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10933)   

163.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta borcunu ödeyemeyen çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10938)   

164.-  Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Kandıra’da yoğun yağışın oluşturduğu zararın tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10939)   

165.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir tarımındaki fare sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10940)   

166.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, GDO’lu ürünlerle ilgili yönetmeliğe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10941)   

167.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, GDO’lu ürün ithalatına ve bazı risklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10942)   

168.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bal üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10943)   

169.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10944)   

170.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ekmek israfının önlenmesine ve tüketimde hijyenin sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10945)   

171.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sağlıklı ve zengin içerikli ekmek üretimi ve tüketiminin sağlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10946)   

172.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı ürünlerin ihracat ve ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10947)   

173.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, GDO’lu ürünlerle ilgili düzenlemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10948)   

174.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Telekom İl Müdürünün tayinine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10949)   

175.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bazı davalardaki vekalet ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10950)   

176.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, hava aracı kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10951)   

177.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gazipaşa Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10952)   

178.-  Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, TAPDK’nın bazı işlemlerine ve yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10955)   

179.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel hareketlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10956)   

180.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bazı turizm verilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10959)   

181.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki kışlaların üniversiteye tahsisine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10962)   

182.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, astsubayların sorunlarını iletmek üzere temsiline ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10963)   

183.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10964)   

184.-  Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, iade edilen bal miktarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10965)